HOME » 003 ADULTBABY HOE OF WAT » Adulltbaby's wie zijn dat

Adultbaby's wie zijn dat

Op de vraag wie zijn dat adultbaby's kunnen we antwoorden met zowel mannen als vrouwen doen aan het adultbaby zijn. Wel kunnen we zeggen dat het aantal mannen velen malen groter is dan het aantal vrouwen welke deze gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen voelen hebben. Het zal voor een buitenstaander misschien heel raar en vreemd over komen om dit te lezen want velen zullen misschien de gedachte hebben dat het zich weer baby of peuter willen voelen en ook als baby of peuter behandeld te willen worden meer iets voor vrouwen is en deze gedachte is eigenlijk ook wel vrij logisch te noemen echter in de praktijk blijkt dit toch geheel anders te liggen.

Het juiste aantal adultbaby's over de gehele wereld is niet bekend en die in Nederland en Vlaanderen is ook niet echt bekend mede daar er nooit onderzoek naar is gedaan. De schatting is dat wereldwijd enkele tienduizenden mensen tot misschien zelfs wel enkele honderd duizenden zich bezig houden met het adultbaby zijn. In Nederland en Vlaanderen is de schatting dat dit zo een 1000 tot 2000 mensen zijn die zich met het adultbaby zijn bezig houden.

Wel kan gezegd worden dat ruim 90% bestaat uit mannen en minder dan 10% bestaat uit vrouwen dit zowel in Nederland en Vlaanderen als wereldwijd dat percentage verschilt eigenlijk nauwelijks.

Vaak wordt gedacht dat het adultbaby zijn alleen voorkomt bij laag geschoolde mensen maar dit is zeer zeker niet waar want het adultbaby zijn komt voor in alle lagen van de bevolking van laag geschoolden tot mensen met een universitaire opleiding. En we moeten eerlijkheidshalve ook zeggen dat het ons inziens ook wel handig lijkt als men hoog opgeleid is en beschikt over een fors maand inkomen ook gezien de enorme kosten welke het adultbaby zijn met zich mee brengt want adultbaby zijn is nu eenmaal niet echt bepaald goedkoop te noemen als men regelmatig adultbaby wilt zijn.

Zoals we dus al eerder aangaven is ruim 90% man binnen de adultbaby scene en we kunnen ook meteen melden dat het overgrote deel van deze mannen ook nog eens homo of biseksuele gevoelens heeft hetgeen misschien ook wel enigszins te verklaren is mede omdat er zo weinig vrouwen actief zijn als adultbaby. Ook is het zo dat van het  kleine percentage vrouwen die actief is binnen de adultbaby scene het overgrote aantal lesbisch is. Dit verklaard ook meteen waarom hetero mannen binnen de adultbaby scene welke een oproep plaatsen voor contact met een adultbaby niet of nauwelijks antwoord krijgen van vrouwen. Want het kleine percentage vrouwen wat dan hetero is heeft dan al een partner of vriend.

Veelal wordt vaak gedacht dat adultbaby's alleen voorkomen in Amerika, Canada, Europa en Australië echter het zal misschien velen verbazen als we zeggen dat het ook veel voorkomt in Midden en Zuid Amerika denk dan aan landen als Mexico, Colombia, Peru, Argentinië en Brazilië waarmee wordt aangetoond dat het ook in armere landen voorkomt maar wat dacht je van landen als Maleisië, Indonesië en Singapore landen welke zwaar islamitisch zijn waar naar ons idee dit toch wel heel erg gevoelig moet liggen mede daar men in dit soort landen al moeite heeft als men homo, lesbisch of transgender is men zelfs de kans loopt opgehangen te worden wegens de seksuele geaardheid dan is toch wel vrij raar en vreemd te noemen dat in dit soort landen men wel adultbaby kan zijn waarschijnlijk gebeurd dat in het geheim maar wij van adultbabyspeelparadijs vinden het best wel gewaagd als wij op facebook adultbaby's tegen komen uit deze landen die in hun profiel aangeven adultbaby te zijn en afkomstig te zijn uit deze landen.