HOME » 003 ADULTBABY HOE OF WAT » Peter Pan Syndrome

Peter Pan Syndrome

De term Peter Pan-syndroom is voor het eerst in de psychologie gebruikt door psychotherapeut Dr. Dan Kiley in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Hij omschreef dit verschijnsel dat betrekking had op mannen die nooit volwassen wilden en waren geworden, als een gedrag dat voortkwam uit de wens om bemoederd te worden.

Adultbabyspeelparadijs vindt  het vreemd en raar dat psychologen doen voorkomen of dat alleen mannen een wens en verlangen hebben om bemoederd te worden. We weten allemaal binnen de adultbaby scene dat er inderdaad meer mannen dan vrouwen actief zijn die gevoelens hebben om weer baby of peuter te willen zijn. Maar er zijn toch ook nog meisjes en vrouwen met deze gevoelens. Kijk alleen maar naar AB Zeeuwsmeisje en ABGeldersmeiske  en vragen we ons af waaronder vallen dan meisjes en vrouwen met een voorliefde voor het zich weer baby of peuter willen voelen. Na een beetje zoekwerk zijn we er achter gekomen dat als een meisje of vrouw deze gevoelens heeft het in eens borderline stoornis heet beetje vreemd en raar dat er onderscheidt wordt gemaakt in benaming van een aandoening of ziekte wat een psychische aandoening ook is tussen man en vrouw komt ons een beetje raar en amateuristisch over dan zeker als iemand van binnen de GGZ onderscheidt gaat maken tussen man en vrouw en het daardoor een andere benaming geeft.

Daarom hieronder een uitleg zoals wij die vonden op internet over wat nu precies het Peter Pan syndroom is.

De link met Peter Pan

Het Peter Pan-syndroom is door Dr. Kiley bewust naar de bij iedereen bekende Peter Pan genoemd. In de verhalen rondom Peter Pan kan namelijk de behoefte van Peter aan een moederlijk type dat ongeveer zijn eigen leeftijd heeft, worden onderkend. Ook conflicterende gevoelens ten opzichte van bijvoorbeeld Wendy en Tinkelbel, spelen een rol in het verhaal, net als een strijd met een vaderfiguur hetgeen staat voor het oedipuscomplex. Never Never land is het droomland waar Peter Pan zich wel lekker voelt.

Welk gedrag is kenmerkend bij het Peter Pan-syndroom

Mannen die lijden aan het Peter Pan-syndroom, willen en kunnen misschien zelfs niet volwassen worden. Ze zijn qua leeftijd een echte man, maar willen dit niet zijn en voelen zich een jongen die ze echter niet meer kunnen zijn. Het gedrag zelf kan zich kenmerken door onder meer het zich op latere leeftijd puberaal gedragen, angst voor binding, onverantwoord gedrag, narcisme, manipulatie, rebelsheid, afhankelijkheid, moeite met gevoelens, gedrag van een verwend kind, egocentrisch gedrag, macho trekjes en last but not least de wens om bemoederd te worden. Hard werken is voor veel van deze mannen moeilijk, ze dromen liever van succes en een roemrijke carrière dan dat ze hard werken.

Bekende en beroemde personen en het Peter Pan-syndroom

Zoals al gezegd kan verondersteld worden dat Michael Jackson leed aan het Peter Pan-syndroom. Overigens wordt er daarom binnen de psychologie en psychiatrie in plaats van Peter Pan-syndroom, ook wel de term Michael Jackson-syndroom gebezigd. Michael Jackson heeft natuurlijk niet voor niets zijn eigen Neverland, een kinderwereld gebouwd! Kevin Costner en Steven Spielberg zijn mannen die serieus hebben aangegeven zich te kunnen identificeren met het Peter Pan-syndroom. Deze mannen hebben veel bereikt ondanks hun Peter Pan-syndroom, waarschijnlijk omdat ze naast het dromen ook hard hebben gewerkt aan het realiseren van hun dromen.

Kan een Peter Pan volwassen worden?

Omdat het Peter Pan-syndroom in de psychologie onderkend wordt, zijn er diverse therapieën en mogelijkheden om een man met het Peter Pan-syndroom op weg te helpen om volwassen te worden en een (enigszins) hierbij passend gedrag te gaan ontwikkelen. Men moet leren dat men zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en dat men er iets voor moet doen, in plaats van alleen maar te dromen. Daarnaast moet men leren beseffen dat de tijd als kind misschien wel heerlijk was vanwege het feit dat men weinig verantwoordelijkheden had en dat alles wel goed kwam, maar dat dit een vergankelijke periode is. Het bouwen van luchtkastelen mag leuk gevonden worden, als men zich maar realiseert dat men er niet in kan wonen!

Hulp van en uit de omgeving aan Peter Pan

Ook enige hulp uit de omgeving is van belang. Wanneer men helemaal meegaat met de man Peter Pan, dan blijft hij hierin steken. Bij het keihard aangaan van de confrontatie, zal hij vluchten. Stapsgewijs kan men echter proberen om minder mee te gaan in het gedrag en de kind dromen van Peter Pan, en hem zodoende ook weer stap voor stap te confronteren met het echte leven. Er zijn overigens diverse boeken en zelfhulpboeken waarin praktische tips worden gegeven over hoe men om kan gaan met een man met het Peter Pan syndroom en hoe men deze man kan helpen toch volwassen te worden.