HOME » 004 VOOR OUDERS VAN TEENBABY'S » Help mijn tiener wil weer baby of peuter zijn

Advies voor ouders van teenbaby's hoe hier mee om te gaan

Adultbabyspeelparadijs hoort regelmatig van de problemen die er zijn tussen teenbaby's en hun ouders welke veelal in een hevige strijd gewikkeld zijn over de teenbaby gevoelens van een tiener welke niet begrepen worden door ouders waardoor er enorme spanningen en ruzies optreden.

Wij zijn van mening dat elke ouder welke te maken krijgt met een tiener met gevoelens om weer baby of peuter te willen zijn en om als baby of peuter behandeld te willen worden een voorbeeld zouden kunnen nemen aan de moeder van ons teamlid ABZeeuwsmeisje toen deze voor het eerst zich bezig hield met het teenbaby zijn. 

Wij begrijpen dat veel ouders geschokt reageren als ze ontdekken of te horen krijgen dat hun tiener gevoelens heeft om weer baby of peuter te willen zijn zo ook de moeder van ons teamlid ABZeeuwsmeisje was destijds geschokt toen ze dit ontdekte en hoorde van haar dochter. 

Maar we zeggen ook meteen het heeft geen zin om boos te worden en verwijten te maken naar uw zoon of dochter en al helemaal niet om het te negeren dat uw zoon of dochter deze gevoelens door te zeggen nu is het afgelopen met dat gedoe of die onzin en klaar er mee want ik wil het er niet meer over hebben. Wij zijn van mening dat dit averechts werkt om het te negeren en geen luisterend oor te hebben voor uw zoon of dochter dit is een totaal verkeerd signaal naar uw zoon of dochter en wel om de navolgende redenen uw zoon of dochter voelt zich niet serieus genomen door u en gaat zich daar tegen verzetten wat een logische en verklaarbaar iets is. Daarbij is het ook zo dat gevoelens dus ook die voor het zich weer baby of peuter willen voelen en als baby of peuter behandeld worden niet zomaar even aan de kant geschoven worden dat zal iets te gemakkelijk gedacht zijn. Iedere ouder kan immers en behoord te weten dat het uitschakelen van gevoelens en emoties niet of nauwelijks mogelijk is daar kunnen we gewoon heel helder en duidelijk over zijn.

Ons advies  is dan ook negeer het niet praat met uw zoon of dochter en probeer te achterhalen waarom uw zoon of dochter nu in eens weer een baby of peuter wil zijn en als dusdanig behandeld wil worden daar moet een reden voorzijn. Dat kunnen spanningen zijn op school of thuis, gepest en getreiter op school er zijn zoveel verschillende redenen te bedenken waarom uw zoon of dochter nu ineens weer baby of peuter wil zijn. Ga praten met uw zoon of dochter en negeer hem of haar zeer zeker niet want daar komt u zeer zeker niet verder mee en geeft alleen maar heel veel spanningen en stress.

Wij  begrijpen ook dat ouders zich enorme zorgen maken en rare en vreemde gedachtes hebben er bij als ze ontdekken dat hun zoon of dochter gevoelens voor het teenbaby zijn heeft. Wij snappen ook waar deze zorgen en rare of vreemde gedachten vandaan komen namelijk de vele vooroordelen die er zijn over het adultbaby scene waarvan het teenbaby gebeuren een onderdeel is. Wij kunnen u echter verzekeren en garanderen dat het teenbaby gebeuren iets geheel onschuldigs is waarover u zich zeer zeker geen zorgen over behoeft te maken en zeer zeker geen rare en vreemde gedachtes bij behoeft te hebben.

Ook begrijpen wij dat niet iedere ouder meteen zegt tegen zijn of haar zoon of dochter van OK je mag van mij weer een baby of peuter zijn laat staan dat ouders zeggen we gaan je weer als baby of peuter behandelen want ook wij begrijpen dat dit voor veel ouders iets te veel gevraagd is. Echter wij zijn wel van mening dat uw zoon of dochter als deze aangeeft deze gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen voelen en u ook weet wat de reden voor deze gevoelens is op zijn minst een kans moet geven aan uw zoon of dochter dat deze gevoelens kan  en mag maar ook durft te uitten wetende dat hij of zij dit niet stiekem meer behoeft te doen wat enorme spanningen en stress oplevert bij uw zoon of dochter omdat deze steeds weer met angst zit van straks ontdekken ze het en wat dan want dat is een onhoudbare situatie welke zeker niet ten goede komt van uw zoon of dochter. Ons advies is maak duidelijke en concrete afspraken dat bijvoorbeeld uw zoon of dochter op zijn of haar kamer dit kan uitten als u zelf enorme moeite er mee heeft maar zorg wel dat uw zoon of dochter de gevoelens kan uitten. Want het zich niet kunnen en vooral niet mogen uitten van de gevoelens kunnen bijdragen tot enorme psychische problemen en daar zit naar ons idee ook geen enkele ouder op te wachten. Maar als uw zoon of dochter zich in eigen vertrouwde omgeving kan uitten is dat al een hele stap vooruit.

We verwachten echt niet van ouders dat ze een slaapkamer van hun zoon of dochter gaan ombouwen tot een baby of peuter kamer dat zal te belachelijk zijn natuurlijk al zal uw zoon of dochter dat misschien wel graag willen omdat het zich dan misschien nog meer en beter baby of peuter kan voelen. Maar we begrijpen ook dat ouders dit te ver vinden gaan  en daarbij zijn de kosten hiervan ook enorm hoog en zeggen we ook meteen als deze gevoelens maar tijdelijk is wat veel ouders denken maar waarvan wij zeggen dat gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen voelen en als baby of peuter behandeld te willen worden nu eenmaal niet tijdelijk zijn. Want om eerlijk te zijn in de vele jaren dat de teamleden van adultbabyspeelparadijs nu meelopen in het wereldje van adultbaby en teenbaby zijn wij nog nooit iemand tegen gekomen met gevoelens om weer baby of peuter te willen zijn en als baby of peuter die er om wat voor reden dan ook mee stopte of dit nu gedwongen of vrijwillig was waarbij deze gevoelens verdwenen sterker nog wij denken dat we gerust kunnen en mogen zeggen eens deze gevoelens altijd deze gevoelens je gehele leven lang ook al omdat we weten dat gevoelens nu eenmaal niet aan de kant gezet kunnen worden hoe graag sommigen dat dan ook zouden willen met name ouders dan.