HOME » Regels binnen onze chat

De regels die gelden binnen onze chat

Adultbabyspeelparadijs beschikt over een eigen chatkanaal welke alleen bedoeld is voor adultbaby's en teenbaby's om te kletsen over het weer baby of peuter zijn. Wij zeggen dat we ons specifiek op deze doelgroep richten mede daar we een gezellige plek willen hebben en behouden waar adultbaby's en teenbaby's zicht thuis voelen en vrijuit met elkaar over het weer baby of peuter zijn kunnen kletsen zonder dat ze worden gestoord of lastig gevallen door luierliefhebbers welke totaal niets hebben met de belevingswereld van een adultbaby. Hiermee zegt adultbabyspeelparadijs niet dat luierliefhebbers niet welkom zijn maar wij eisen wel dat ze respect en begrip tonen voor de belevingswereld van adultbaby's en als men dit niet kan of wil opbrengen vragen wij dringend doch vriendelijk om elders te gaan chatten en geen gebruik te maken van de chat mogelijkheid bij adultbabyspeelparadijs.

Adultbabyspeelparadijs heeft 2 moderators voor de chat te weten ABGeldersmeiske en ABZeeuwsmeisje beide dames zorgen dat de chat goed en ordelijk verloopt en zij zijn dan ook de gastvrouwen voor de chat en het aanspreekpunt en bij hun kunt u ook terecht met al uw vragen zolang deze niet gaan over seks of seksuele handeling of over het gebruik van luiers of luiermerken welke bedoeld zijn voor echte baby's, peuters of minderjarigen omdat adultbabyspeelparadijs daar totaal niets mee heeft en van mening is dat wij ons richten op de adultbaby en teenbaby scene en de luiers voor deze doelgroepen en daar behoren naar onze mening geen luiers bij welke op de markt zijn voor echte baby's, peuters, kleuters of kinderen omdat we ons daar eenvoudig niet mee bezig houden of mee bezig willen houden en wij wijzen er dan ook op dat onze moderators daarop niet zullen reageren en u vriendelijk zullen verzoeken dit soort vragen niet te stellen binnen de chat blijft u toch doorgaan met dit soort vragen te stellen dan hebben de moderators het recht om u te bannen van de chat omdat u zich niet aan de regels houd. 

Adultbabyspeelparadijs wijst er op dat aanwijzingen welke door de moderators worden gegeven voor een goed en vlot verloop van de chat ten allertijden dienen te worden opgevolgd doet u dit niet dan zullen de moderators u er 1 keer op wijzen zicht aan de regels te houden en de aanwijzingen die ze geven op te volgen geeft u daar geen gehoor aan dan hebben de moderators de bevoegdheid van de beheerder van adultbabyspeelparadijs om u te bannen van de chat. Bent u het niet eens met een ban van een van onze moderators dan kunt u bij de beheerder terecht met uw klacht en deze zal dan bepalen of u wel of niet terug mag op de chat nadat deze eerst overleg pleegt met zijn moderators om uitleg te krijgen waarom u door hun geband bent voor de chat. Blijkt dat dit is omdat u zich niet aan de regels hielt of omdat u de aanwijzingen van een van de moderators negeerde dan is het spijtig maar blijft de ban op uw toegang tot de chat gehandhaafd mede ook omdat de beheerder voor 100% achter zijn moderators staat en onze moderators niet zo maar voor niets iemand bannen mede daar ook zei regels hebben waaraan ze zich moeten houden binnen de chat dus ook aangaande het bannen van bezoekers. Wij vragen u dringend doch beleefd de fatsoensnormen te hanteren dus geen berichten waarin de moderators worden beledigd of bedreigd want dan verzekert de beheerder dat uw klacht niet eens in behandeling wordt genomen en bij bedreiging naar een van de moderators of adultbabyspeelparadijs in het algemeen zijn wij genoodzaakt om hiervan aangifte te doen bij instanties.

Onze regels zijn als volgt:

1. U betreed een chatroom dat betekend dat als u binnen komt u komt om te chatten en niet om te zitten en niet deel te nemen aan een gesprek want als u wilt zitten wachten adviseren wij de wachtkamer bij de dokter. Als u lange tijd niet deelneemt aan een gesprek zullen onze moderators u er op wijzen dat het een chatroom is waarin u zit en niet een wachtkamer en vragen u dan dringend doch beleefd of om gezellig mee te kletsen en als u het onderwerp waarover gesproken wordt niet interessant vindt om dan gewoon de chat te verlaten en een andere keer terug te komen als het onderwerp waarover wordt gesproken u wel aanstaat.

2. Als u de chat binnen komt is het een zeer kleine moeite om even goede morgen, middag, avond of nacht te zeggen tegen de andere mensen binnen de chat het is enkel maar een kwestie van fatsoensnormen waar we overpraten en het lijkt adultbabyspeelparadijs ook als u elders ergens een ruimte binnen komt waar mensen aanwezig zijn dat u ook even goede morgen, middag, avond of nacht zegt waarom dan niet als u een chat betreed.

3. Binnen de chat van adultbabyspeelparadijs hebben we het niet over andere chats, forums, websites, blogs, facebook pagina's op het gebied van ab/dl of de problemen die daar zijn en worden onderlinge vetes en ruzies tussen bezoekers niet uitgevochten want daarvoor is onze chat niet bedoeld.

4. Binnen de chat van adultbabyspeelparadijs gaat een ieder met respect met elkaar om dit wil zeggen we hebben respect voor elkaar belevingswereld als adultbaby maar ook om elkaars seksuele geaardheid en we gaan zeer zeker niet zitten spotten met mensen binnen de adultbaby scene met een medische beperking waarmee wij bedoelen dat de zeer kwetsende uitspraak die we regelmatig elders voorbij zagen komen van ik zou wel incontinent willen zijn hier niet gebezigd word want dan volgt er onherroepelijk een ban mede daar veel van onze bezoekers juist door een medische beperking met incontinentie actief zijn binnen de adultbaby scene maar nog meer omdat dit soort idiote uitspraken als kwetsend en beledigend wordt gezien.

5. Ondanks dat adultbabyspeelparadijs weet dat bruine luiers ook bij het adultbaby gebeuren horen willen wij niet dat hierover gesproken wordt binnen de openbare chat en wel om de volgende redenen: Niet iedereen binnen de adultbaby scene heeft iets met dit soort luiers en mede daar adultbabyspeelparadijs ieders belevingswereld binnen de scene respecteert zijn wij toch van mening dat we ook rekening dienen te houden met bezoekers welke totaal niets hebben met bruine luiers en waarvan we weten dat deze mensen anders de chat zullen verlaten omdat ze niet geïnteresseerd zijn in dit soort berichten hierover. Wilt u met een andere adultbaby spreken over bruine luiers welke daar ook interesse in heeft dan dient u dit te doen doormiddel van een privé chat waar bij wij er ook meteen op wijzen dat u niet ongevraagd privé mag gaan chatten met bezoekers van de chat zie ook regel 6.

6. Binnen de chat van adultbabyspeelparadijs is het niet toegestaan om ongevraagd privé te gaan chatten. Wilt u met een andere adultbaby privé chatten dan dient u daarvoor eerst aan deze persoon toestemming te vragen alvorens u overgaat tot het privé chatten. 

7. Binnen de chat van adultbabyspeelparadijs is ondanks dat deze mogelijkheid er in zit het niet toegestaan om te webcammen en wel om de navolgende redenen in het verleden zijn elders door het webcammen enorme problemen ontstaan waarbij mensen zwaar beschadigd zijn en dit wil adultbabyspeelparadijs zien te voorkomen. 

8 . Het praten over seks of seksuele handelingen binnen de chat is niet toegestaan en wel om de volgende reden: binnen de chat zijn  ook mensen aanwezig welke als adultbaby helemaal niets met seks hebben dit kan zijn omdat ze van mening zijn dat seks of seksuele handeling niet behoren bij het zich weer baby of peuter voelen. Maar ook zijn er enorm veel mensen welke om medische redenen luiers dragen en om daarmee te leren omgaan in de adultbaby scene zitten en totaal niet in seks of seksuele handelingen geïnteresseerd zijn door hun medische beperkingen en wij zijn van mening dat we respect dienen te hebben voor deze mensen binnen de adultbaby scene. Ook weten wij dat er teenbaby's actief zijn binnen de adultbaby scene welke onze website bezoeken en mogelijk ook onze chat en adultbabyspeelparadijs is van mening dat het niet bevorderlijk is voor teenbaby's dat deze geconfronteerd worden met gesprekken over seks en seksuele handelingen binnen de adultbaby scene.

9. Helaas ziet adultbabyspeelparadijs dat sommigen binnen de ab/dl scene enorme interesse hebben in luiers die bedoeld zijn voor echte baby's, peuters en minderjarigen wij wijzen er op dat we een website en vorm zijn die zicht richt op volwassenen met een voorliefde voor het zich weer baby of peuter willen voelen en wij zijn van mening dat luiers welke bedoeld zijn voor de doelgroep echte baby's, peuters of kinderen dus minderjarigen niet thuis horen binnen de adultbaby scene en daarom vragen wij u dringend doch beleefd om het hier niet over te hebben binnen de chat omdat dit soort luiers niets toevoegen aan de adultbaby scene en dat adultbabyspeelparadijs niet geassocieerd wil worden met luiers die bedoeld zijn voor een geheel andere doelgroep dan die van adultbaby's.

Adultbabyspeelparadijs vraagt een ieder welke zich niet in onze regels kan vinden om onze chat niet te bezoeken omdat wij liever geen mensen bannen van onze chat maar helaas daar wel toe moeten overgaan als bezoekers zich niet aan de regels wensen te houden welke wij hebben opgesteld voor een goed verloop van de chat en vooral  om te zorgen dat de adultbabyscene maar nog veel belangrijker de mensen welke actief zijn binnen deze scene niet beschadig worden.