00 HOME » 01 ONZE TEAMLEDEN » ADULTBABY RUUD » Alles wat u moet weten over adultbaby Ruud

Alles wat u moet weten over adultbaby Ruud

Ik zal mij eerst even voorstellen ik ben dus adultbaby Ruud binnen de adultbaby scene en al ruim 25 jaar actief binnen deze scene. Ik ben de eigenaar en  bedenker van de website adultbabyspeelparadijs welke er is gekomen om een aantal redenen: allereerst omdat ik van mening ben dat de meeste websites in het Nederlands waarin wordt gesproken over het adultbaby gebeuren zijn geschreven door luierliefhebbers welke ook maar meteen de adultbabyscene er bij nemen maar naar mijn mening daar gewoon te weinig vanaf weten omdat ze zelf geen adultbaby zijn maar luierliefhebber en dit naar mijn mening totaal twee geheel verschillende belevingswerelden zijn die mijlen ver van elkaar af staan. Daarom niet voor niets dat ik nu al meer dan 25 jaar zeg dat de adultbaby en de luierliefhebbers scene van elkaar los moeten en ieder zich moet richten op zijn of haar eigen doelgroep mede ook omdat ik in de ruime tijd dat ik actief ben als adultbaby dat veel luierliefhebbers totaal niets op hebben met de belevingswereld van adultbaby's en dat ziet men spijtig genoeg bijna dagelijks terug binnen forums en chats waar beide belevingswerelden samen komen en dat lijdt geregeld tot hevige discussies en ruzies en vooral haat, nijd en afgunst en weinig of beter gezegd totaal geen begrip en respect voor elkaars belevingswereld en dan komt dit voornamelijk van de kant van luierliefhebbers waarbij ik ook direct opmerk dat er ook binnen de luierliefhebbers mensen zijn die net als ik zelf wel respect en begrip hebben voor iemand anders zijn of haar belevingswereld als adultbaby of luierliefhebber dus het is zeker niet zo dat ik alle luierliefhebbers over een kam scheer en zeg dat ze geen van allen respect hebben voor de belevingswereld van een adultbaby maar zeg er ook eerlijkheidshalve bij dat helaas maar weinig luierliefhebbers begrip hebben voor de belevingswereld van een adultbaby daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn.

Ik ben dan ook van mening dat alleen iemand die actief is als adultbaby haar fijn kan uitleggen van het reilen en zeilen binnen de adultbabyscene omdat deze het beste de belevingswereld aanvoelt en ervaart en ben dan ook van mening dat een luierliefhebber dit toch minder kan of misschien nog wel beter gezegd niet kan uitleggen omdat hij of zij deze belevingswereld van een adultbaby totaal niet heeft of misschien beter gezegd niet begrijpt of wil begrijpen.

Ik heb adultbabyspeelparadijs opgezet omdat ik spijtig genoeg zie dat er enorm veel vooroordelen zijn over adultbaby's deels heeft dit ook te maken door de scene zelf met name hoe of sommige adultbaby's omgaan met hun gevoelens voor het adultbaby zijn en helaas sommigen daar enorm in doordraaien in hun belevingswereld. We weten allemaal dat het een zeer beladen en zeer moeilijk bespreekbaar onderwerp is waar anno 2019 nog steeds niet bij iedereen begrip en respect voor is. Ook valt mij op dat het adultbaby gebeuren altijd met seks, erotiek en zelfs porno in verband wordt gebracht wat ik zelf wel betreurenswaardig vindt maar aan de andere kant ook wel kan begrijpen want met name buitenstaanders denken vaak dat luierliefhebbers en adultbaby's het zelfde is. En we hoeven er geen doekjes om te winden dat met name bij luierliefhebbers het accent van het dragen van luiers veelal gespaard gaat met ook seks te hebben terwijl men een luier draagt vaak in combinatie met BDSM of totale vernedering door een meesteres of meester terwijl bij het adultbaby zijn het er veel meer om gaat om het zich weer baby of peuter kunnen en mogen voelen en vooral om als baby of peuter te worden behandeld en ondanks dat ik ieders belevingswereld als adultbaby of luierliefhebber respecteer ben ik zelf van mening als je als volwassen iemand het verlangen heb om weer baby of peuter te willen zijn en ook als baby of peuter behandeld wilt worden door een mama of papa waarom moet daar dan seks of seksuele handelingen bij te pas komen. Sorry maar ik kan dit niet helemaal plaatsen om eerlijk te zijn omdat ik zelf van mening ben als ik seks wil hebben met iemand doe ik dat als een volwassen iemand die denkt als een volwassen iemand en zich gedraagt als een volwassen iemand en niet als een volwassen iemand met het verlangen om weer baby of peuter te zijn zich kleed als een baby of peuter en vaak zich ook nog gedraagt als een baby of peuter. Het lijkt mij als je het verlangen hebt om weer baby of peuter te zijn dat je als ware je baby of kindertijd wilt herbeleven en het lijkt mij dat toen als baby of kind ook geen seks had of er seksuele handelingen plaats vonden en daarom dat ik die drang van vele adultbaby's naar seks of seksuele handelingen niet zo begrijp en het een beetje raar vindt om eerlijk te zijn. Maar nogmaals een ieder beleefd het of zijn of haar eigen manier en daar is een ieder vrij in en heb ik alle respect voor maar ik hoop ook dat men dan respect kan opbrengen over hoe of ik denk over het adultbaby zijn.

Mede daar ik van mening ben dat het adultbaby gebeuren bespreekbaar moet worden en uit de taboesfeer moet verdwijnen en mede dat ik  met het gehele team wil laten zien dat het adultbaby gebeuren ook zonder seks en seksuele handelingen kan zoals wij dat in onze belevingswereld hebben heb ik besloten om de website voor een ieder toegankelijk te maken dus zonder dat men zich eerst moet registreren wat zeker voor buitenstaanders het vermoeden doet geven dat de adultbaby scene wat te verbergen heeft omdat alles zich achter gesloten deuren afspeelt en alleen toegankelijk is  voor vrienden en bekenden hetgeen naar mijn idee zeer zeker niet zal bijdragen tot meer begrip en respect naar mensen met gevoelens om weer baby of peuter te willen zijn. Ik ben van mening dat openheid en duidelijkheid meer respect en begrip afdwingt van mensen dan het geheimzinnige gedoe van alles achter gesloten deuren zoals bij veel forums en chats binnen de ab/dl scene. Wij van adultbabyspeelparadijs behoeven niks te verbergen allereerst omdat wij ons niet bezighouden met zaken die niet kunnen en mogen  en daarbij wij ons ook niet met seks of seksuele handelingen bezighouden op onze website maar wel willen laten zien wat adultbaby zijn precies inhoudt en ook willen laten zien dat deze belevenis ook zonder seks en seksuele handelingen gespaard kan gaan.

Voor hun die vragen hoe of ik in het wereldje van adultbaby ben terecht gekomen zal ik dat even haarfijn uitleggen. We moeten al weer terug naar 1993/1994 ten gevolge van een motor ongeval kreeg ernstig rugletsel met als gevolg incontinentie en werd ik volledig afgekeurd. Net als vele anderen met incontinentie ten gevolge van een medische oorzaak of ongeval kon ik ook niet omgaan met deze situatie en ging op zoek naar meer informatie over incontinentie en hoe daarmee om te gaan. Nu moet ik meteen vertellen in die periode was incontinentie in Nederland een enorm taboe en mensen die het hadden durfden uit schaamte er niet over te praten ook omdat er in die tijd niet of nauwelijks informatie te vinden was in het Nederlands. Ik ging daarom maar zoeken op Engelse termen als incontinence en adult diapers en per toeval stuitte ik op een website waar ik zag dat er naast mensen met incontinentie ook mensen waren die voor de lol luiers droegen en deze Amerikaanse site had naast een website ook een forum en chat en zo kwam ik in contact met andere mensen die net als ik ook luiers droegen velen ook om medische redenen maar ook velen die luiers puur voor de lol droegen en zeiden adultbaby of luierliefhebber te zijn en ik ging mij er wat meer in verdiepen en uiteindelijk kwam ik er achter dat dit ook wel iets voor mij was. En ruim 25 jaar later zeg ik eerlijk dat het mij als incontinentie patiënt geholpen heeft in het leren omgaan met het accepteren van mijn handicap of beperking welke incontinentie is voor velen en beleef ik er nu plezier aan dat ik om medische redenen luiers moet dragen. Begrijp me niet verkeerd en denk niet dat ik nu zeg dat een ieder die incontinent is ook maar adultbaby zal moeten worden want dan gaan we het nog erg druk krijgen als ruim 1 miljoen mensen in Nederland met incontinentie in eens adultbaby zouden worden en allemaal naar de website van adultbabyspeelparadijs zouden komen zou leuk zijn maar is zeer zeker niet mijn bedoeling. Maar ik ben wel van mening dat het waarschijnlijk heel veel mensen met incontinentie die daar niet mee om kunnen  gaan en daardoor in een isolement geraken uit hun isolement haalt. Niet voor niets zie ik steeds meer mensen met adultbaby gevoelens die incontinent zijn bij adultbabyspeelparadijs verschijnen misschien ook wel omdat onze website zich niet richt op de seksuele  belevenis met luiers maar op het zich weer baby of peuter kunnen en vooral mogen voelen zonder dat daarbij seks of seksuele handelingen plaats vinden iets waar vooral veel mensen met een medische beperking of handicap met incontinentie zich beter bij thuis voelen dan bij al die andere sites, forums en chats waar het allemaal om seks draait.

Nu ik bijna een jaar adultbabyspeelparadijs run samen met mijn moderators en terug kijk op bijna een jaar met ruim 15.000 bezoekers kan en durf ik te zeggen dat adultbabyspeelparadijs veel mensen met adultbaby gevoelens verder helpt zeker hun die een plek zoeken waar het niet om seks gaat maar om het zich weer baby of peuter kunnen en mogen voelen en ik hoop dat ik met mijn website daar een steentje aan bijdraag zodat ook mensen met een voorliefde voor het zich weer baby of peuter willen voelen zonder seksuele handelingen een plek hebben waar ze zich thuis voelen.

Uiteraard zijn ook mensen met adultbaby gevoelens welke wel van seksuele handelingen tijdens een rollenspel of agepaly houden alsmede luierliefhebbers en belangstellenden welke gewoon meer willen weten over het adultbaby gebeuren van harte welkom op onze website echter vragen wij zeer vriendelijk om rekening met elkaar te houden en vooral respect en begrip te hebben voor elkaars belevingswereld zonder dat men deze opdringt aan iemand anders zodat een ieder zijn of haar baby of peuter zijn kan herbeleven op de manier die het best bij hem of haar past.

Heeft u vragen over het adultbaby zijn of wilt u gewoon meer weten en vindt u op de website daar geen antwoord op dan kunt en mag u altijd uw vraag stellen per e-mail of via het contact formulier en zal ik deze vragen beantwoorden. Ik wijs er op dat ik geen seksueel getinte vragen ga beantwoorden alsmede dat ik vragen voor rollenspel of ageplay met mij persoonlijk alsmede vragen of ik iemands papa wil zijn niet beantwoord. Al uw andere vragen zijn van harte welkom en zullen door mij beantwoord worden gelieve in uw bericht er wel bij te zetten dat uw vraag gericht is aan adultbaby Ruud omdat we anders niet weten voor wie de vraag bestemt is die u stelt aan ons.