HOME » 011 ROLLENSPEL OF AGEPLAY » Rollenspel zonder seks en seksuele handelingen

Adultbaby zijn kan ook zonder dat er seks aan te pas komt

Steeds vaker ziet adultbabyspeelparadijs dat men over adultbaby's denkt dat dit mensen zijn die de gehele dag seksueel opgewonden raken door het dragen van luiers en zich te kleden als een baby en alleen maar aan seks en seksuele handelingen denken en er over kunnen praten. Iets wat adultbabyspeelparadijs enorm betreurd dat er helaas zo wordt gedacht over het adultbaby gebeuren. We vinden het niet eens raar en vreemd dat mensen welke zelf niet actief zijn binnen de adultbaby scene deze gedachten hebben over het adultbaby gebeuren omdat deze veelal het verschil niet eens weten tussen adultbaby en luierliefhebber en beide stromingen of scenes als een geheel zien.

Is het zo dat bij luierliefhebbers het dragen van luiers veelal gespaard gaat dat men er seksueel opgewonden van raakt en dat dit veelal ook het dragen van de luiers samen gaat met vormen van bdsm zoals het vastgebonden worden, spanking, vernedering, langdurige opsluiting en andere vormen van sm dat kunnen en mogen we wel zeggen ondanks dat wij zelf niet actief zijn als luierliefhebber want dit is gewoon geen publiekelijk geheim en we vertellen geen onzin want dat valt ons ook gewoon op en daarom vermelden we dit ook gewoon en we respect voor ieders belevingswereld met luiers maar adultbabyspeelparadijs zegt ook meteen dit is niet de onze en daarbij hebben wij ook graag dat men gewoon beter weergeeft wat adultbaby zijn nu precies is en daarom doen we dat dan zelf maar even goed uitleggen hoe of het precies zit.

Adultbabyspeelparadijs zegt zeker niet dat er binnen de adultbaby scene geen seks en seksuele handelingen plaats vinden maar zegt wel meteen dat dit toch wel aanzienlijk minder de hoofd moot is binnen de adultbaby scene. Alleen vraagt adultbabyspeelparadijs zich af of de mensen wel precies weten wat adultbaby zijn precies inhoudt en daarom gaan wij dit eerst even uitleggen. Adultbaby zijn is het verlangen van een volwassen iemand om zich weer baby of peuter te voelen en ook de wens heeft om als baby of peuter behandeld te worden. Men kan dit zien als een soort van herbeleving van de baby of peuter tijd. En nu komt dan de vraag van adultbabyspeelparadijs ondanks dat we ieders belevingswereld als adultbaby respecteren leg ons eens uit als we weten dat het adultbaby zijn gaat om het zich weer baby of peuter voelen en het herbeleven van de baby of peuter tijd waarom daar dan seks en seksuele handelingen bij behoren. Want naar ons idee als je je baby of peutertijd wilt herbeleven als adultbaby behoeft daar totaal geen seks of seksuele handelingen bij plaats te vinden omdat je die naar ons idee in de tijd dat je echt baby of peuter was ook niet had. Vertel ons dan eens waarom je dat nu dan wel nodig vindt die seks en seksuele handelingen als je je baby of peuter tijd wil herbeleven als iemand ons daar een goede reden voor kan geven zouden wij deze graag horen want tot op heden kunnen we dit niet echt plaatsen.

Adultbabyspeelparadijs is van mening als je adultbaby wilt zijn en  daarbij seks en seksuele handelingen belangrijk vindt men niet kan en mag spreken van een herbeleving van de baby of kindertijd omdat dit wel heel erg raar en vreemd overkomt en we eigenlijk ook niet echt begrijpen waarom je dan als baby of peuter gekleed moet gaan als je seks wilt hebben of seksuele handelingen wilt ondergaan doe dit gewoon als een volwassenen iemand maar niet als baby gekleed dit lijkt ons eigenlijk een beetje belachelijk om als baby of peuter gekleed seks te hebben want naar ons idee doe je dat als een volwassenen iemand en behoef je als je seks wilt hebben of ondergaan je niet als een baby of peuter uit te dossen maar we kunnen het mis hebben en begrijpen deze belevingswereld niet echt.

Adultbabyspeelparadijs zegt ook een ieder moet natuurlijk zijn of haar adultbaby zijn beleven op de manier die men het prettigst vindt maar zegt wel hoe of men er over denkt en dat wij het raar en vreemd vinden als men zegt de baby of peuter tijd te willen herbeleven en daarbij seks of seksuele handelingen heeft dat mogen we toch wel vreemd vinden.

Buiten dat wij van adultbabyspeelparadijs niks met seks en seksuele handelingen hebben als wij adultbaby zijn zien wij ook dat er veel andere mensen binnen de adultbaby scene daar geen behoefte aan hebben en we gaan ook even uitleggen dat er ook andere redenen zijn waarom mensen binnen de adultbaby scene geen behoefte hebben aan seks en seksuele handelingen.

Allereerst zijn er binnen de adultbaby vele mensen actief die om medische redenen door een handicap of beperking incontinent zijn en dus luiers dragen. Daaronder zijn veel mensen met een spierziekte of een andere ziekte waardoor ze al zouden ze behoefte hebben aan seks met alle respect voor deze mensen niet eens in staat zijn om seks te hebben door hun ziekte, handicap of medische beperking dat moeten we zeer zeker niet vergeten. Ook zijn er binnen de adultbaby scene mensen met incontinentie actief die totaal geen behoefte meer aan seks hebben uit schaamte voor hun incontinentie en vaak uit hygiënisch oogpunt er voor kiezen om geen seks meer te hebben ook voor deze mensen dienen we respect te hebben. Daarbij kunnen we ook vermelden dat het langdurig constant dragen van luiers ook niet echt bevorderlijk is als men seks wil hebben omdat het geen publiekelijk geheim is dat men door het langdurig dragen van luiers en we hebben het nu over mensen die ze verplicht moeten dragen wegens incontinentie ook impotentie bij mannen om de hoek komt kijken veroorzaakt door het dragen van luiers in combinatie vaak met hun incontinentie en we kunnen ons heel goed voorstellen dat deze mannen ook geen behoefte meer hebben dan om nog seks te hebben wetende dat dit toch niet lukt door hun ziekte, beperking of handicap van incontinentie in combinatie met impotentie.

Daarom dat adultbabyspeelparadijs zegt er kunnen diverse redenen zijn waarom iemand er voor kiest als adultbaby geen seks of seksuele handelingen te willen hebben en wij hopen dat men daar net zoveel respect voor heeft als dat men verlangt dat deze mensen hebben voor hun die wel seks en seksuele handelingen hebben als adultbaby. Want helaas zien wij van adultbabyspeelparadijs maar al te vaak dat wanneer iemand als adultbaby zegt geen seks of seksuele handelingen te willen hebben dat men meteen zegt van dat iemand aseksueel is en daarom stelt onze beheerder voor als men dit denkt stuur even je vrouw of zus  bij hem langs dan zal die laten zien aan haar hoe aseksueel die is als volwassen iemand en hij garandeert dat ze het er niet over uit gepraat raakt.

Daarom laat een ieder in zijn of haar waarde en respecteer elkaars belevingswereld als adultbaby en houdt ook eens rekening met anderen want misschien is er wel een reden dat iemand er voor kiest als adultbaby geen seks of seksuele handelingen te willen hebben mogelijk zit er wel een medische reden of achtergrond achter en daarom vinden wij het beschamend dat sommigen meteen komen van dat men dan aseksueel is dit vinden wij vooral voor de mensen met een medische achtergrond beledigend of kwetsend te noemen want misschien willen die mensen wel seks of seksuele handelingen maar hebben ze door hun medische problematiek, handicap of beperking niet eens de keuze om te kiezen daarom is enig respect naar deze mensen wel op zijn plaats vinden wij.