Adultbaby bijeenkomst in Amersfoort

De bijeenkomst in Amersfoort die door de organisatoren van destijds diapercc en babyRobin werden georganiseerd en daarbij steun kregen van mama Theasca die we ook al kenden van de oude bijeenkomst van de AVSH werd destijds gehouden in de berghut en deze bestaat sinds 1 januari 2019 niet meer omdat de gemeente Amersfoort de huur heeft opgezegd aan de beheerders van de berghut waardoor ook de adultbaby bijeenkomst ophield te bestaan.

Adultbabyspeelparadijs zegt dat we nog nooit op deze bijeenkomst zijn geweest onze beheerder zegt vanaf het moment dat deze bijeenkomst begon en ik het bericht daarover kreeg en hoorde dat naast babyRobin die adultbaby is en diapercc  die bekend is als luierliefhebber vond ik het al raar dat er destijds gesproken werd over een speelmiddag specifiek alleen voor adultbaby's. Het idee juichte onze beheerder wel toe een aparte bijeenkomst gericht op de belevingswereld van een adultbaby maar had toen al enorme twijfels er over zegt hij of dit wel zo was mede daar hij ook las dat mama Theasca zich er mee bezig ging houden en die kende hij nog van de bijeenkomst van destijds in Amsterdam bij de AVSH en deze bijeenkomsten waren destijds niet bepaald gericht op adultbaby's en hun belevingswereld maar werden gewoon gedomineerd door luierliefhebbers die zich bezig hielden met bdsm en dat leek hem en ook de overige team leden van adultbabyspeelparadijs toch een geheel andere belevingswereld dan die van een adultbaby daar kunnen we gewoon heel duidelijk over zijn.

Ons teamlid Zeeuswmeisje zegt dat ze destijds toen ze elders binnen de ab/dl scene moderator was door diapercc is benaderd met de vraag om ook te komen naar deze bijeenkomst toen de bijeenkomst net was begonnen en zegt ik ben nooit geweest mede daar de bijeenkomst voor mij heel ver weg was en daarbij ik dan door iemand gebracht en gehaald moet worden en ik dus dan aangewezen ben op mijn moeder om dit te doen omdat ik zelf geen auto kan rijden door mijn medische beperkingen. Ze zegt ik heb toen een aantal bezoekers gesproken over deze bijeenkomst welke aangaven dat deze bijeenkomst precies zo was als ook onze beheerder al vreesde namelijk een luierbijeenkomst welke grotendeels was gericht op luierliefhebbers die aan bdsm deden. Zowel onze beheerder als Zeeuwsmeisje zeggen daar niet echt verbaasd over te zijn mede ook als je op de website destijds van de berghut ging kijken kon je ook duidelijk lezen dat men zich richtte op mensen met bdsm gevoelens en daarom zeggen we ook dat het eigenlijk gewoon misleidend was om te zeggen een speelmiddag te zijn voor adultbaby's terwijl je in werkelijkheid je richt op een geheel andere doelgroep en mensen met een belevingswereld welke totaal niet met adultbaby zijn te maken heef omdat het gewoon niet een belevingswereld is van adultbaby's kunnen we gewoon vaststellen maar een belevingswereld van luierliefhebbers.

Ook  hoorden wij van adultbabyspeelparadijs van zowel adultbaby's en luierliefhebbers klachten over het procedure van met name het aanmelden voor deze bijeenkomst wat destijds verplicht was gezien de enorme belangstelling voor deze bijeenkomst. Een veel gehoorde klacht is namelijk dat men vaak niet eens antwoord terug kreeg of dat men steevast te horen kreeg dat ze vol zaten waardoor het er steeds meer op ging lijken dat alleen vrienden en bekenden van de organisatie welkom waren en anderen niet of nauwelijks de mogelijkheid überhaupt kregen om de bijeenkomst te bezoeken en dat is toch wel heel erg merkwaardig te noemen al zeggen we het zelf. Dat is ook de reden dat wij van adultbabyspeelparadijs een tegenstander zijn van het aanmelden voor een luierbijeenkomst of adultbaby bijeenkomst welke in groepsverband plaats vindt. Echter steeds meer zien we dit dat men zich moet aanmelden van te voren zo ook bij veel nu nog wel bestaande bijeenkomsten. Adultbabyspeelparadijs is van mening dat dit veel mensen afschrikt want we kunnen ons voorstellen dat er velen daar niet zo happig mee zijn om email verkeer over een luierbijeenkomst of adultbaby bijeenkomst te moeten voeren omdat er nu eenmaal heel veel mensen zijn binnen de scene die of nog thuis wonen of een computer delen met het gezin en ouders of gezinsleden niet eens afweten van de voorliefde voor luiers en/of het adultbaby zijn van de persoon die naar de bijeenkomst wil komen en het lijkt ons dat veel mensen dit graag ook zo zouden willen houden dat anderen er niet van afweten het zei ouders of gezinsleden en daarom zeggen wij ook dat we het een enorme inbreuk vinden op de privacy van de mensen die naar zo een bijeenkomst willen. Aan de andere kant begrijpen we ook dat de organisatie graag wil weten wie er komen om zo mensen die niets met het ab/dl gebeuren hebben buiten de deur te houden waarop wij van adultbabyspeelparadijs dan zeggen wij hebben niet het idee dat iemand die niets met de ab/dl scene heeft op een website gaat kijken welke gericht is op het adultbaby zijn of ab/dl gebeuren en dan denkt weet je wat ik ga is naar zo een bijeenkomst en dan ook nog eens entree gaan betalen om binnen te geraken daar geloven wij niet in. Dus begrijpen we niet echt waarom organisatoren van bijeenkomsten steeds meer over gaan tot het aanmelden eerst. Het lijkt adultbabyspeelparadijs ook sterk overdreven om eerlijk te zijn om te zeggen dat het ook is door de enorme belangstelling voor de bijeenkomsten want we weten bij veel bijeenkomsten die nu nog bestaan dat er aardig wat mensen in de ruimte kunnen en in de tijd dat wij zelf bij de bijeenkomsten kwamen was het nooit zo dat de ruimte over vol was en men er niet meer bij kon mede daar er niet of nauwelijks gespeeld werd en het alleen maar aan de bar hangen was of hangen op de bank in een zithoek en het lijkt ons dat men daarvoor echt niet Ahoy voor behoeft af te huren om voldoende ruimte te hebben om een bijeenkomst te kunnen organiseren.

Adultbabyspeelparadijs vindt het gewoon teleurstellend te noemen met name voor mensen met adultbaby gevoelens dat organisatoren van bijeenkomsten zoals destijds in Amersfoort zeggen dat het een bijeenkomst is voor volwassen met adultbaby gevoelens terwijl in de praktijk blijkt dat er gewoon niets van klopt. Adultbabyspeelparadijs en met haar vele andere adultbaby's vragen zich af of de organisatoren wel weten wat de belevingswereld van een adultbaby is en het verschil weten tussen de belevingswereld van een adultbaby en van een luierliefhebber die zich met bdsm bezig houdt naar ons idee en die van vele andere adultbaby's niet. Adultbabyspeelparadijs is ook van mening dat dit gewoon totaal verkeerde en zelfs misleidende informatie is als men zegt zich te richten op adultbaby's en als dan in praktijk blijkt dat er totaal niets van klopt en zegt dan ook stop is met die onzin met zeggen dat men zich richt op adultbaby's terwijl in de praktijk dit niet plaats vindt en de adultbaby eigenlijk alleen maar goed is om de entree te betalen om zo de kosten te kunnen dekken en daarom geven wij ook het advies aan adultbaby's bezoek dit soort bijeenkomsten niet want als adultbaby heb je er totaal niets te zoeken want er is totaal niets te vinden voor een adultbaby daar kunnen we gewoon  heel duidelijk en helder over zijn en is het gewoon weg gegooid geld om veel onkosten te maken  voor eigenlijk gebakken lucht.