HOME » 027 FACEBOOK EN ADULTBABY'S » 5000 Zogenaamde vrienden

5000 vrienden op facebook waarvan je 4999 niet eens kent

Het lijkt er steeds meer op bij facebook dat sommigen slechts met een doel op facebook zitten en dat is namelijk zo snel mogelijk 5000 vrienden te scoren. Dat ze daarbij 4.999 mensen niet eens kennen maakt velen waarschijnlijk niets uit en we zien ook steeds meer dat velen binnen de ab/dl scene het ook niet zo nauw nemen met wie ze toevoegen als vriend of vriendin op facebook. 

Adultbabyspeelparadijs vindt het zorgelijk te noemen dat we helaas steeds vaker zien dat velen binnen de ab/dl scene allereerst met hun account waarmee ze actief zijn binnen facebook op niet ab/dl gerichte groepen dit zelfde account ook gebruiken om binnen de ab/dl wereld actief te zijn. Wij zelf en met ons vele andere adultbaby's zijn daar totaal niet gelukkig mee en wel om de volgende redenen: wij zelf zagen maar we horen dit ook van vele andere adultbaby's zien dat we benaderd worden door mensen op facebook die totaal niets met het ab/dl gebeuren hebben en er ook niet actief in zijn daar zitten wij zelf en met ons de meeste andere adultbaby's totaal niet op te wachten om benaderd te worden om als vriend te worden toegevoegd door mensen welke niets met de ab/dl scene te doen hebben maar ons en andere adultbaby's alleen maar gaan zitten benaderen om toegevoegd te worden als vriend omdat men probeert zo snel mogelijk aan die zogenaamde 5.000 vrienden op facebook te geraken en daarbij totaal niet kijken of deze mensen wel bij ze passen maar gewoon luk raak alle vrienden over nemen via de vriendenlijst van hun vrienden of contacten op facebook. Daar zijn wij van adultbabyspeelparadijs zelf maar ook sprekende namens vele andere adultbaby's totaal niet gelukkig mee en nog minder over te spreken dat dit gebeurd omdat helaas een stel mafkezen binnen de scene het zelfde account waar mee ze actief zijn binnen de ab/dl gemeenschap of facebook ook gebruiken om hun vrienden en kennissen van de plaatselijke sportclub, café of buurthuis zitten toe te voegen om maar zoveel mogelijk en vooral zo snel mogelijk aan die 5.000 vrienden op facebook te geraken. 

Stop eens met deze totale onzin en breng andere mensen binnen de ab/dl scene niet onnodig in gevaar omdat jij lekker onzorgvuldig bent met het uitkiezen van je vrienden en vriendinnen op facebook namelijk mensen welke totaal niets met het adultbaby of luier gebeuren hebben en dus naar ons inziens niet eens in je lijst van vrienden en vriendinnen behoren te staan waarmee je ook actief bent op facebook binnen de ab/dl scene. Een ieder die actief is binnen de ab/dl weet of anders behoord te weten dat het adultbaby gebeuren of de voorliefde voor luiers door mensen die zelf niet actief zijn binnen deze scene niet altijd begrepen wordt en in de meeste gevallen is er ook weinig of geen begrip voor adultbaby's en luierliefhebbers van mensen van buiten de scene. Daarom vraagt niet alleen adultbabyspeelparadijs maar ook vele andere adultbaby's zich af wat is de meerwaarde om iemand van buiten te scene toe te voegen aan je vrienden of vriendinnen lijst want wat heeft het voor nut om iemand van de plaatselijke voetbalclub, de drumband en fanfare toe te voegen aan je lijst als je ook nog eens actief bent binnen de ab/dl scene. Waarom breng je onnodig de ab/dl scene in problemen door dit achterlijke gedrag maar nog erger je brengt ook mensen binnen de scene onnodig in gevaar zonder daar bij na te denken en dat vinden wij gewoon zorgelijk te noemen dat dit gebeurd. Realiseer je dat veel mensen op facebook actief binnen de ab/dl scene veelal een alias gebruiken om zich al te beschermen dat ze niet eenvoudig terug te vinden zijn door mensen van buiten de scene. Ook dien je te realiseren dat veel adultbaby's en luierliefhebbers vaak beeldmateriaal van zich zelf in luiers of als baby gekleed op hun facebook pagina hebben staan om te delen met anderen binnen de scene net als informatie over het adultbaby of luierliefhebber zijn. Dit zijn toch wel privacy gevoelige afbeeldingen en informatie die eigenlijk alleen bestemd is voor andere adultbaby's en luierliefhebbers.

Adultbabyspeelparadijs vraagt dan ook aan een ieder binnen de ab/dl scene actief op facebook wordt is wat secuurder met het toevoegen van je vrienden en vriendinnen of facebook en maak vooral voor de ab/dl scene een apart account aan en voeg daarin alleen mensen toe die daadwerkelijk zelf ook actief zijn als adultbaby of luierliefhebber en voeg geen mensen toe aan dit account van buiten de ab/dl scene want daar zit niemand binnen de scene op te wachten dat buitenstaanders door jouw vrienden lijst kunnen zien dat je adultbaby's of luierliefhebbers tot je contacten hebt. Aan adultbaby's die benaderd worden door mensen van buiten de ab/dl scene om te worden toegevoegd raden wij van adultbabyspeelparadijs aan om zowel de persoon zelf die je benaderd niet toe te voegen maar ook de persoon op je vrienden lijst welke deze persoon van buiten de scene heeft toegevoegd aan zijn of haar lijst te verwijderen uit je lijst en ook andere vrienden binnen de ab/dl scene te informeren zodat deze adultbaby of luierliefhebber al zijn of haar contacten binnen de scene verliest alleen op deze manier kunnen we er voor zorgen dat personen welke zelf niet als adultbaby of luierliefhebber actief zijn ook met de scene in aanraking komen en men dus geen risico loopt dat toevallig iemand die niet behoort te weten dat je adultbaby of luierliefhebber bent er achter komt dat je bezig bent met adultbaby of luierliefhebber zijn en mogelijk problemen er door krijgt omdat een ander binnen de ab/dl scene het allemaal niks interesseert dat hij of zij zelf niet zo zorgvuldig is met het toevoegen van vrienden en kennissen op facebook als adultbaby of luierliefhebber en maar jan en alleman toevoegt om zo snel mogelijk aan de 5.000 zogenaamde vrienden te geraken. Adultbabyspeelparadijs is van mening dat we dit soort personen duidelijk moeten weren uit de scene omdat we niet zitten te wachten dat mensen binnen de ab/dl scene mogelijk in problemen komen omdat een aantal personen onzorgvuldig zijn op facebook en daarmee anderen in gevaar brengen.

Dat gehele gedoe van wat helaas velen doen ook buiten de ab/dl scene op facebook van namelijk andermans vrienden binnen facebook gaan zitten benaderen om ook als vriend te worden toegevoegd terwijl ze deze mensen in werkelijkheid niet eens kennen begrijpen wij van adultbabyspeelparadijs totaal niet. Onze teamleden hebben  dit zelf ook in het verleden meegemaakt dat sommige personen in Nederland in eens familie leden en kennissen van onze teamleden welke in het buitenland wonen gingen zitten benaderen om te worden toegevoegd als vriend terwijl ze allereerst de familie leden en kennissen van onze teamleden niet eens kennen maar nog belachelijker dat ze niet eens de taal beheersen van de mensen die ze benaderen omdat ze als een kip zonder kop alleen maar iedereen zitten te benaderen om zo snel mogelijk aan de 5.000 zogenaamde vrienden te geraken.

Het begint er steeds meer op te gelijken dat 5.000 binnen facebook een magisch getal is welke de meesten binnen facebook nastreven om dit maximum aantal zogenaamde vrienden op facebook te halen was het voorheen het liefst binnen een dag dan lijkt het er nu op dat ze het aantal het liefst binnen een uur willen zien te bereiken. Ons inziens is dit gewoon te belachelijk voor woorden dat een aantal gestoorden voor hun wild vreemde mensen gaan zitten benaderen zonder ze te kennen en nog veel erger zonder eerst is te kijken in het profiel van deze mensen of deze mensen überhaupt iets hebben zoals interesses voor een bepaald iets waardoor het nog enigszins te verklaren is dat deze totaal voor hun vreemde mensen worden benaderd door ze maar helaas blijkt dat dit ook niet gebeurd en men maar gewoon andermans vrienden en contacten gaat zitten benaderen in de hoop dat deze hun dan ook toevoegt aan de lijst van zogenaamde vrienden. Gewoon ronduit belachelijk en bedroevend te noemen dit gedoe.

Dit is ook een van de redenen dat adultbabyspeelparadijs en haar teamleden zoiets heeft van wegwezen met dat gehele facebook gedoe omdat het naar onze mening weinig toevoegt als adultbaby om daar te zitten omdat er spijtig genoeg veel te veel figuren binnen de scene rond hangen welke totaal niets hebben met het adultbaby gebeuren maar door onzorgvuldigheid van anderen welke wel iets hebben met het ab/dl gebeuren wel alles kunnen zien en lezen. Niet dat adultbabyspeelparadijs of onze teamleden iets te verbergen  hebben maar we vinden het een beetje overdreven dat via facebook mensen welke totaal niets hebben met de ab/dl scene informatie en zelfs beeldmateriaal kunnen zien van mensen met ab/dl gevoelens dit lijkt ons enigszins een beetje overdreven en nergens voor nodig. Bij onze website kunnen ook mensen welke niets hebben met adultbaby gebeuren komen daar zijn we ons van bewust maar weten ook dat er relatief weinig mensen welke zelf niets met het adultbaby gebeuren hebben naar onze website komen en hun die wel komen hebben we ook geen moeite mee mede daar niemand binnen de adultbaby scene er schade door kan oplopen mede daar er geen informatie en afbeeldingen op onze website staan van andere adultbaby's welke liever niet hebben dat mensen van buiten de scene dit kunnen zien of lezen hetgeen helaas bij facebook wel het geval is door onzorgvuldig handelen van anderen binnen facebook binnen de ab/dl scene.