HOME » 029 MEDISCHE BEPERKING EN ADULTBABY ZIJN » Alles over incontinentie

Welke vormen van  incontinentie zijn er

Binnen de adultbaby scene zijn ook velen actief welke incontinent zijn en daar onze teamleden zelf ook incontinent zijn vinden wij het zeer belangrijk om ook gegevens over incontinentie te bespreken zoals welke vormen er zijn maar ook nieuwe ontwikkelingen die er gaande zijn zoals nieuw materiaal etc. Want we horen en lezen helaas maar al te vaak dat veel materiaal niet voldoet voor mensen met incontinentie en wij van adultbabyspeelparadijs proberen mee te denken voor oplossingen en komen met suggesties welke ons zelf als incontinentie patiënt verder geholpen en waardoor we nu materiaal hebben dat niet lekt en waarover we zelf en degenen welke zorg geven aan onze teamleden tevreden over zijn en we ons niet door een aantal figuren die denken er verstand te hebben omdat ze incontinentie adviseur of adviseuse zijn en daarbij ook nog een belangenverstrengeling hebben door een bepaald merk aan een ieder met incontinentie aan te smeren omdat daar nu eenmaal hoge beloningen als beauty pakketten en weekendjes weg tot zelfs hele vakanties tegenover staan als beloning als men maar zoveel mogelijk van die rommel de incontinentie patient aansmeert al heeft deze totaal niets aan deze rommel omdat het materiaal door lekt omdat het niet voldoende kan opvangen.

 

Wat is incontinentie

Incontinent zijn betekent dat urine of ontlasting niet opgehouden kan worden. Bij onvrijwillig urineverlies wordt gesproken van urine-incontinentie. Incontinentie voor ontlasting wordt fecale incontinentie genoemd. Er zijn ook mensen die incontinent zijn voor zowel urine als ontlasting; dit heet dubbele incontinentie. 

Komt incontinentie vaak voor

Urine-incontinentie komt voor bij een kwart tot ruim de helft van alle volwassen vrouwen. Bij mannen komt het niet zo vaak voor; een kleine tien procent van alle volwassen mannen heeft er last van. Fecale incontinentie komt minder vaak voor; in een onderzoek onder zelfstandig wonende zestig plussers had zes procent er last van, ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Met het stijgen van de leeftijd worden meer mensen incontinent.

Vormen van urine incontinentie

Er zijn verschillende vormen van incontinentie die ieder hun eigen oorzaak hebben. Om urine-incontinentie goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat bekend is welke vorm van urine-incontinentie iemand heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inspanningsincontinentie, aandrangincontinentie en overloopincontinentie.

Inspanningsincontinentie (stressincontinentie)

Veel vrouwen kennen het: urineverlies bij druk op de buik, bijvoorbeeld bij tillen, lachen, niezen of bij haastig bewegen zoals bij sporten. Het komt doordat het afsluitmechanisme van de blaas niet goed werkt. Oorzaken zijn bijvoorbeeld verslapte bekkenbodem- of blaasspieren door een zwangerschap of bevalling of een verzakking van de baarmoeder of blaas. Ook overgewicht heeft extra druk op de blaas tot gevolg. Bij mannen kan soms inspanningsincontinentie ontstaan na een operatie van de prostaat.

Aandrangincontinentie (urge-incontinentie)

Een lastig probleem voor veel ouderen: een plotselinge niet op te houden drang tot plassen. Mensen met aandrangincontinentie moeten soms wel meer dan acht keer per dag naar het toilet. Bij aandrangsincontinentie is de blaas overactief; spieren in de blaaswand trekken onverwacht samen. Behalve door het ouder worden neemt de kans hierop ook toe wanneer u, voor de zekerheid, extra vaak naar het toilet gaat. Uw blaas is dan niet meer gewend om de plas op te houden. Ook angst om ongewild urine te verliezen en steeds onbewust de bekkenbodemspieren aanspannen werkt aandrangincontinentie in de hand.

Overige oorzaken van aandrangincontinentie zijn: een blaasontsteking, bepaalde medicijnen of een probleem met de aansturing vanuit de hersenen, bijvoorbeeld als gevolg van een herseninfarct.

Overloop incontinentie

Een hinderlijk verschijnsel: de blaas is overvol en loopt druppelsgewijs over, soms zonder dat er aandrang is. De blaas raakt overvol doordat de urine niet goed uit de blaas kan stromen of doordat de spier in de blaaswand niet goed werkt. De eerstgenoemde oorzaak kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een vergrote prostaat of gezwellen in de eierstokken. Diabetes of bepaalde medicijnen kunnen de functie van de spier in de blaaswand verminderen.