HOME » 029 MEDISCHE BEPERKING EN ADULTBABY ZIJN » Hoe denkt thuiszorg over adultbaby gebeuren

Hoe denkt en gaat thuiszorg om als ze te maken hebben met iemand met adultbaby gevoelens

Mede naar aanleiding dat niet alleen binnen adultbabyspeelparadijs een aantal teamleden zijn welke afhankelijk zijn van zorg via de wijkverpleging of thuiszorg maar we ook weten dat er meer adultbaby's zijn binnen de scene welke afhankelijk zijn van zorg waren wij van adultbabyspeelparadijs eigenlijk wel benieuwd van hoe of eigenlijk binnen de wijkverpleging of thuiszorg er op wordt gereageerd maar eigenlijk nog veel belangrijker van hoe of wat de richtlijnen zijn voor de mensen van de thuiszorg of wijkverpleging als ze ontdekken dat ze een patiënt hebben met adultbaby gevoelens want het lijkt adultbabyspeelparadijs voor de hand liggend dat niet iedereen binnen de thuiszorg of wijkverpleging begrip en respect heeft voor het adultbaby gebeuren en daarom dat wij eerst even gaan vertellen onze ervaringen hier mee mede daar we enkele teamleden hebben die dus zorg krijgen via thuiszorg en wijkverpleging en daarna laten we een verslag van een interview zien met iemand die werkzaam is binnen de thuiszorg of wijkverpleging die anoniem wel een en ander wil vertellen van hoe of men veelal handelt en vooral hoe of men er tegenover staat als men te maken krijgt met een volwassen persoon met adultbaby gevoelens.

Om de privacy van de zorgverleners te waarborgen binnen de thuiszorg en wijkverpleging welke onze teamleden verzorgen vermelden wij niet wie binnen ons team deze hulp ontvangt en al helemaal geen naam van zorgverleners en instantie om zo te zorgen dat deze mensen geen problemen of hinder ondervinden tijdens het verrichten van de zorg elders omdat misschien mensen die niets met de adultbaby scene hebben per toeval onze website zien of ontdekken en per toeval ontdekken dat hun thuiszorg of wijkverpleging medewerkster of organisatie zich inlaat met adultbaby's voor velen is dat misschien een reden om niet meer verder te gaan met deze zorgverlener en instantie en dat willen wij van adultbabyspeelparadijs ten allertijden zien te voorkomen.

Gemakshalve noemen we de persoon waarmee we een interview hebben gehad maar mevrouw A.

Mevrouw A is werkzaam in de thuiszorg of wijkverpleging als ZZP'er en wordt dus ingehuurd door een thuiszorg of wijkverpleging instantie om zorg te bieden waaronder aan een van onze team leden van adultbabyspeelparadijs.

Wij vroegen aan mevrouw A mede daar ze bij ons teamlid over de vloer komt hoe of zei staat tegen over het feit dat haar cliënt een adultbaby is ondanks dat deze niet de gehele dag als baby gekleed door het leven gaat is het voor de zorg verlener wel te zien dat deze adultbaby gevoelens heeft o.a. door de plasticbroekjes met baby of kinderlijke print maar ook de rompertjes met baby of kinderlijke print alsmede de pyjama's met voetjes die ons teamlid gebruikt en draagt.

Mevrouw A antwoorde daarop binnen de gezondheidszorg anno 2019 is het bekend dat het fenomeen adultbaby en luierliefhebber bestaat. Alleen zal niet iedere medewerker binnen de thuiszorg of wijkverpleging ook daadwerkelijk weten wat het precies allemaal inhoudt omdat ze er waarschijnlijk nog nooit mee geconfronteerd zijn tijdens hun werk. Want het lijkt mij zo dat men dit niet zo heel vaak tegen komt als men in de thuiszorg of wijkverpleging werkt. Ze zegt ook dat ze er zelf geen enkele moeite mee heeft dat ons teamlid is en zegt ik laat iedereen in zijn of haar waarde zolang men mij er maar niet bij betrekt en daarmee bedoeld mevrouw A te zeggen zolang ons teamlid niet verwacht om door haar als baby of peuter behandeld te worden want daar begint ze beslist niet aan. Ze zegt het maakt mij niet uit of ik nu een incontinentie luier of een luier met een baby of kinderlijke print in een volwassenen maat moet verschonen want voor mij is en blijft het een luier die ik moet verschonen. Dat daarbij de cliënt over de luier een rompertje draagt welke binnen de zorg body wordt genoemd of een hansop zo een pyjama uit een deel over de luier voor de nacht vindt ik ook niet zo vreemd want die worden wel meer gedragen door mensen met incontinentie met name door ouderen veelal waarbij ook sprake van vorm van dementie is dus zo vreemd is dat niet omdat deze ook als aangepaste kleding voor mensen met incontinentie op de markt zijn alleen dan zonder baby of kinderlijke print. Dat cliënt er voor kiest om deze te dragen met een baby of kinderlijke print is de vrije keuze van de cliënt zal ik maar zeggen . Al ik ook begrijp en begrip heb dat er mensen binnen de zorg zijn die daar enorme moeite mee hebben. Maar ik ben van mening dat een ieder de vrije keuze moet hebben om te dragen waar hij of zij zich prettig bij voelt in huis want het is tenslotte de cliënt zijn of haar eigen huis en valt er verder niemand mee lastig naar mijn idee. De enige die er aanstoot aan kan nemen is degene van de thuiszorg of wijkverpleging die over de vloer komt. En ik ben van mening dat op de eerste plaats respect naar de cliënt van de thuiszorg of wijkverpleging medewerker of medewerkster zeer belangrijk is maar ook omgekeerd dus dat de cliënt respect heeft en toont naar de medewerkster of medewerker van de thuiszorg of wijkverpleging en dient te begrijpen dat niet iedereen is gecharmeerd is om een volwassen persoon in een baby outfit in volwassenen grote te zien en gelukkig mijn cliënt begrijpt dat en houdt daar ook rekening mee.

Wij vroegen mevrouw A van zijn er richtlijnen binnen de thuiszorg of wijkverpleging als men ontdekt dat een cliënt adultbaby is. Wij stelden deze vraag mede daar we weten dat het adultbaby gebeuren bij veel mensen van buiten de scene heel er gevoelig ligt en er niet of nauwelijks begrip voor bestaat en daarbij ook nog eens een zeer moeilijk bespreekbaar en zwaar beladen onderwerp vaak is.

Volgens mevrouw A zijn er geen directe richtlijnen  voor het geval dat men ontdekt dat iemand een adultbaby is. Wij van adultbabyspeelparadijs zeiden dat we het vermoeden hebben dat dit ook te maken heeft door het relatief zeer kleine aantal adultbaby's in Nederland en daarbij dan ook nog eens het nog kleinere aantal wat daarvan afhankelijk is van thuiszorg of wijkverpleging. Wel vertelde mevrouw A dat er richtlijnen zijn voor ongewenst gedrag door een cliënt in de richting van de medewerkster of medewerker van de thuiszorg of wijkverpleging. En als er sprake is van ongewenst gedrag van cliënt vertelde mevrouw A dan dient dat ook gemeld te worden aan de organisatie welke de mensen inhuren voor de zorg of verpleging. Deze kan dan beslissen of er nog langer zorg wordt gegeven of dat ze vinden dat een cliënt grensoverschrijdend gedrag vertoont.  Mevrouw A zei ook dat het volgens haar ook een beetje overdreven zal zijn om melding bij de zorginstantie te doen waar men voor werkt omdat iemand adultbaby kleding draagt of dat de slaapkamer van de cliënt er uit ziet als een babykamer en dat begrijpen wij van adultbabyspeelparadijs maar al te goed en lijkt ons ook heel erg voor de hand liggend. Ook zegt mevrouw A dat zeer zeker melding gedaan zal worden als iemand met adultbaby gevoelens te kennen geeft dat die als een baby of peuter verzorgd wil worden of in baby of peuter taal wenst te worden aangesproken of zelfs nog verder gaat en zelfs seksuele handelingen verlangt van iemand van de thuiszorg of wijkverpleging. Want dit soort zaken  is gewoon grensoverschrijdend gedrag te noemen en daar zijn wij van adultbabyspeelparadijs het helemaal eens.

Wij vroegen aan mevrouw A of eventueel iemand van de thuiszorg of wijkverpleging als er geen grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond door de cliënt als adultbaby zijnde of de gene die de zorg moet leveren commentaar er op kan en mag hebben dat een cliënt adultbaby kleding draagt of dat deze een adultbaby slaapkamer heeft. Mede naar aanleiding van dat in het verleden een van onze teamleden daar wel eens een opmerking over heeft gekregen stelden wij deze vraag en tevens vroegen wij of deze persoon van de thuiszorg daar met anderen over mag praten omdat wij van adultbabyspeelparadijs van mening zijn dat ze daarmee de privacy van de adultbaby schend.

Mevrouw A zei het is eigenlijk niet toegestaan om als je werkzaam bent in de thuiszorg of wijkverpleging commentaar te hebben op de wijze waarop iemand leeft dus zijn of haar levensovertuiging, seksuele geaardheid, inrichting van het huis of de slaapkamer of wat voor kleding men draagt. Ze zegt ik kan me wel voorstellen dat iemand van de thuiszorg of wijkverpleging welke zorg verleend aan een cliënt met adultbaby gevoelens en aanstoot neemt aan dat de cliënt als baby gekleed verzorg wil worden en deze kan hem of haar dan aanspreken en vragen om deze kleding niet meer te dragen tijdens de zorg momenten dit recht heeft  een ieder die werkzaam is binnen de thuiszorg of wijkverpleging en als een adultbaby daar niet aan wil voldoen heeft de persoon in de zorg ook het recht en zeker iemand die als ZZP'er wordt ingehuurd om te zeggen ik stop er mee met de zorg verstrekken want ik heb hier niks mee met dat adultbaby gedoe en heb vriendelijk en netjes gevraagd of de persoon in kwestie deze kleding niet wil dragen in het bijzijn van mij maar deze weigert dit. Voor iemand die direct in loondienst is van een zorginstelling or zorgorganisatie wordt dit misschien wat lastiger omdat een werkgever dit als werkweigering kan zien maar zegt mevrouw A dat ze wel vermoed dat ook de baas of leiding in zo een geval zeker als het personeel de situatie heeft uitgelegd wel zal zeggen weet je wat sturen wel iemand anders dan maar gaan eerst even met deze meneer of mevrouw in gesprek voor we weer zorg leveren. Ook geeft mevrouw A aan dat het niet is toegestaan over cliënten te spreken met anderen maar in praktijk gebeurd maar al te veel zeker onder collega's wordt veel gesproken  over de cliënt vaak wordt dan gezegd dat het met het werk te maken heeft en daar kan je als cliënt dus weinig of niks aan doen. Maar als die collega niet de zorg verleend aan de cliënt behoord de gene die wel de zorg verleend niet over deze cliënt te praten en kan dat gewoon gezien worden als inbreuk op de privacy van de cliënt maar mevrouw A zegt ook zeker als adultbaby loop je een zeer groot risico dat men over je praat omdat het voor velen binnen de zorg heel apart is zo iets mee te maken ondanks dat het niet behoord dat dit gebeurd.

Wij zeiden dat we haar dankten voor haar uitleg en vroegen haar of ze zelf nog tips had voor adultbaby's die afhankelijk zijn van thuiszorg of wijkverpleging. Ze zegt daarop het volgende dat ze eigenlijk een ieder die adultbaby gevoelens heeft en afhankelijk is van thuiszorg of wijkverpleging om het adultbaby zijn niet in het bijzijn van iemand van de thuiszorg of wijkverpleging doe dat dus niet tijdens de zorg momenten omdat gewoon helaas ook binnen de thuiszorg en wijkverpleging velen er geen begrip voor hebben en het zelfs kan zorgen dat mensen binnen de zorg aangeven niet langer zorg aan je te willen leveren omdat ze totaal niets hebben met het adultbaby gebeuren. Ze zegt ook dat je zelf je een hoop ellende en problemen op je nek haalt door tijdens zorg momenten als adultbaby gekleed te gaan. Wij van adultbabyspeelparadijs begrijpen helemaal wat ze bedoeld en zijn het ook volledig met haar eens. Sterker nog wij zijn van mening dat je gewoon als adultbaby het niet kan maken om de thuiszorg of wijkverpleging daar mee lastig te vallen want ongevraagd worden deze mensen die zorg aan je verlenen omdat je afhankelijk bent van zorg met het adultbaby gedoe opgezadeld en daar komen deze mensen dus niet voor ze komen om jouw zorg te verlenen. Dat je een neutrale romper of body zoals die binnen de zorg wordt genoemd of hansop draagt is nog daar aan toe vinden wij maar laat al die adultbaby kleding weg en daarin kon mevrouw A zich helemaal vinden en zei het helemaal met ons eens te zijn.

Wij vroegen mevrouw A ook hoe of zei dacht over met name luiers met een baby of kinderlijke print die op de markt zijn eigenlijk voor de adultbaby scene maar veelal een veel betere en hogere opvang capaciteit hebben dan bijvoorbeeld een Tena slip maxi die veel binnen de thuiszorg of wijkverpleging gebruikt wordt door cliënten met incontinentie omdat ze ongeveer door met name apotheken in je maag gedrukt worden omdat er forse bonussen worden gegeven door de leverancier van deze rommel zullen we maar zeggen. Wat wij van adultbabyspeelparadijs als incontinentie patiënt zorgelijk vinden dat er maar al te veel materiaal met een te lage opvangcapaciteit wordt gegeven aan mensen welke om medische redenen luiers dragen.

Mevrouw A zegt dat ze de luiers met baby of kinderlijke print wel grappig vindt zelf omdat ze die bij ons teamlid heeft gezien en zegt deze luiers zijn inderdaad heel dik te noemen en lekker zeer zeker niet door wat de belangrijkste voorwaarde is als het om incontinentie luiers gaat. Ze zegt ook dat helaas het probleem is dat de zorgverzekeraar deze zoals adultbabyspeelparadijs ze noemt pret luiers niet gaat vergoeden omdat ze niet als incontinentie luiers worden aangemerkt maar als fetisj artikel. Maar ze zegt het zal inderdaad wel handig en verstandig zijn van zorgverzekeraars om eens om de tafel te gaan zitten om te praten over een beter systeem voor opvang want het is natuurlijk lachwekkend te noemen dat deze luiers bedoeld voor de adultbaby scene veel meer en beter opvangen dan de meeste luiers die op de markt zijn voor mensen met incontinentie welke wel door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Ze zegt ook dat het te gek voor woorden is dat Tena in Nederland eigenlijk min of meer bepalend is dat bijna iedereen met incontinentie dit merk gebruikt mede daar met name apotheken de klant min of meer doen laten geloven mede onder druk van de fabrikant van Tena dat er geen ander en beter materiaal is en dat Tena de hoogste en beste opvangcapaciteit heeft. Terwijl personeel in de thuiszorg of wijkverpleging bijna dagelijks ziet dat deze luiers door lekken en dus totaal niet voldoende opvang capaciteit hebben voor mensen met hele zware vorm van incontinentie. Mevrouw A zegt ook er zijn merken op de markt welke een hogere opvang capaciteit hebben dan Tena maar zegt ze die worden zeer zeker door de apotheek niet aanbevolen en vaak moet de thuiszorg of de wijkverpleging de mensen daarop wijzen en vertellen als de apotheek zegt ze niet te kunnen leveren omdat ze gewoon ze niet willen leveren dat men deze via andere bronnen kan verkrijgen. Ook zegt ze dat ze kan begrijpen dat ons teamlid de voorkeur geeft aan een luier voor de nacht met een baby of kinderlijke print omdat deze een plastic buitenkant heeft omdat ons teamlid van mening is dat een plastic buitenkant veel beter is dan de hedendaagse cottonfeel uitvoeringen. Daarop zegt ze ik begrijp helemaal waarom haar cliënt kiest voor een luier met een plastic buitenkant boven een met cottonfeel maar zegt ze een luier met plastic buitenkant heeft ook weer een nadeel en dat is dat deze veel sneller voor luieruitslag zorgt omdat het plastic gaat broeien op de huid. Daarom dat men de cottonfeel op de markt heeft gebracht maar deze heeft ook weer haar nadelen namelijk dat ze vooral als er veel in geplast is dat ze gewoon klam aanvoelen aan de buiten kant en zegt ze kan me voorstellen dat veel mensen dat gewoon niet prettig vinden en dat ze minder zeker er van zijn dat hun materiaal toereikend is en dus niet doorlekt als ze veel plassen met name tijdens de nacht.