HOME » 029 MEDISCHE BEPERKING EN ADULTBABY ZIJN » Incontinentie en hoe ga je daar mee om

ABZeeuwsmeisje zegt sta eens wat positiever in het leven ook al heb je medische beperking of een handicap met incontinentie

Allereerst zegt adultbabyspeelparadijs dat we zeer zeker geen mensen met medische problemen of een handicap met daarbij ook incontinentie belachelijk willen maken of willen afbranden via onze website en we begrijpen ook dat de meeste mensen met een beperking of handicap en daarbij ook incontinentie totaal niets hebben met het adultbaby gebeuren en dat respecteren wij van adultbabyspeelparadijs ook.

Ons teamlid ABZeeuwsmeisje welke zelf door een spierziekte incontinent is zegt ik wordt zo moe van met name forums en discussie groepen voor mensen met een medische beperking of handicap waaronder ook incontinentie. Ze zegt het lijkt wel of je bent beland binnen een wereldje van alleen maar drama queens omdat werkelijk waar iedereen alleen maar daar binnen bezig is met zielig te zitten wezen en met zelf medelijden op te wekken en vooral de schuld van hun ziekte of handicap op de gehele wereld af te schuiven. Ze zegt dat ik dan zo iets heb van hallo sta even wat positiever in het leven zeg. Natuurlijk is het niet fijn om met een ziekte, medische beperking of handicap te moeten leven met daarbij incontinentie maar je kan naar mijn idee ook proberen er iets van te maken door ondanks je beperkingen door je ziekte of handicap wat positiever in het leven te staan en niet de gehele dag somber zitten te wezen en de gehele dag door alleen maar zitten te piekeren over je ziekte, beperking of handicap waarmee helaas velen niet kunnen omgaan.

Onze beheerder zegt precies te begrijpen wat ABZeeuwsmeisje zegt inderdaad wordt je niet vrolijk van forums en discussie groepen bestemd voor mensen met een bepaalde ziekte, beperking of handicap en zegt het is logisch en te begrijpen dat iedereen problemen heeft met de situatie waarin men zit door de ziekte, beperking of handicap en begrijpt ook als je een ernstige ziekte hebt waarbij je eigenlijk min of meer bent opgegeven door artsen omdat ze je niet verder kunnen helpen om te genezen en je te horen krijgt van dat je maar moet zien leren te leven met je ziekte, beperking of handicap dat dit zeer moeilijk is voor velen. Maar ook zegt onze beheerder dat velen een voorbeeld kunnen nemen aan ABZeeuwsmeisje maar ook aan ABGeldersmeiske omdat beiden ondanks hun ziekte, beperking of handicap toch proberen er het beste van te maken en proberen om positief in het leven te staan en niet bij de pakken neer te gaan zitten door de gehele dag somber en depressief te zitten zijn want daar knap je ook niet echt van op en wordt je zeer zeker niet vrolijker van.

ABzeeuwsmeisje zegt ook en daar is het gehele team van adultbabyspeelparadijs het over eens dat je ook niet echt vrolijker wordt en opfleurt van forums en discussie groepen voor mensen met incontinentie zoals die er zijn en veelal opgezet zijn door patiënten belangen verenigingen. Het lijkt er meer en meer op dat het een ontmoetingsplek is voor zwaar depressieve mensen die niet met hun beperking of handicap hetgeen incontinentie kunnen omgaan. We zien ook dat het steeds meer een soort Klaagmuur wordt voor met name bejaarden met incontinentie die aan zelfmedelei lijden en de gehele wereld de schuld geven van hun incontinentie en alleen maar klagen over materiaal dat niet deugd en artsen en behandelingen niet deugen omdat ze vaak in de veronderstelling zijn dat artsen wonderen kunnen verrichten en een soort toverstaf hebben en dat daarmee in een keer het incontinentie probleem van veel van de mensen binnen zo een forum of discussie groep voor incontinentie is opgelost en dat ze van hun incontinentie verlost zijn en zo lang dit wonder niet geschied blijven ze afgeven en klagen over materiaal en behandelingen. Want daaruit bestaat voornamelijk zo een forum of discussie groep. Adultbabyspeelparadijs zegt uiteraard is er veel rotzooi aan incontinentie materiaal op de markt dat zullen we zeer zeker niet ontkennen en daar mag over gesproken worden binnen zo een forum of discussie groep en ook weten we dat er fouten worden gemaakt vinden de zorg ook bij incontinentie problemen daar kunnen we ook gewoon heel duidelijk en helder over zijn en ook dat mag besproken worden binnen zo een forum of discussie groep. Maar het probleem is dat zeggen wij van Adultbabyspeelparadijs allemaal er is geen een van de klagende met name ouderen en bejaarden die met een oplossing komt. Het enige wat je aan reacties ziet is ook weer geklaag van een andere bejaarde en vooral het zielig zitten doen van velen van hoe moeilijk ze het wel niet hebben met hun incontinentie.

Wij van adultbabyspeelparadijs begrijpen dan ook veel jongere mensen met incontinentie helemaal afknappen op forums en discussie groepen over incontinentie omdat ze het wel gehad hebben met die droeftoeter bejaarden club zoals we ze dan maar zullen noemen. We begrijpen dat veel mensen niet alleen jongeren die positief in het leven staan ondanks hun beperking of handicap met incontinentie naar iets op zoek zijn waar ze zich thuis voelen om te kunnen kletsen over incontinentie en luiers en waar ze informatie kunnen krijgen waar ze iets mee kunnen dus het uitwisselen van ervaringen met luiers maar vooral bruikbare tips waar ze iets mee kunnen. We zien dat steeds meer mensen welke daar naar op zoek zijn de website van adultbabyspeelparadijs weten te vinden en ondanks de vele informatie op onze website ook durven te vragen om advies met name ervaringen met luiers welke wij dan ook delen met deze mensen tenslotte zijn we daar ook voor om onze ervaringen te delen.

ABZeeuwsmeisje zegt dat ze heel veel positieve reacties krijgt van mensen op de manier waarop ze omgaat met haar beperkingen hetgeen ze ook binnen de website van adultbabyspeelparadijs en via haar blog vertelt. Ze zegt zelf daarover ik vindt de vele positieve reacties heel leuk en ik hoop vooral anderen te kunnen helpen om beter te leren omgaan met hun incontinentie. Adultbabyspeelparadijs is van mening dat ABZeeuwsmeisje goed en duidelijk laat zien dat er ook van het leven kan genieten al ben je incontinent maar dat het aan je zelf ligt of dat jij er iets van wilt maken ondanks je beperkingen of handicap en zelf positief in het leven staat.

Adultbabyspeelparadijs is van mening dat het totaal geen nut en meerwaarde heeft om de gehele dag maar somber te zitten wezen en depressief te zitten weten omdat je niet met je probleem van incontinentie over weg kan. Het lijkt ons niet echt bevorderlijk voor je zelf als je stijf onder de anti depressie medicatie zit en je vaste klant bent bij een behandelaar binnen de geestelijke gezondheid zorg. Het lijkt ons inziens dan beter om wat positiever in het leven te gaan staan en er beter mee leren om te gaan met je incontinentie al is dat dan in de vorm van adultbaby zijn. Want we denken dat we van adultbabyspeelparadijs mogen en kunnen zeggen dat we in ieder geval niet onder de anti depressie medicatie zitten omdat we niet met onze incontinentie om kunnen gaan en daarom de gehele dag als een zombie door de medicatie voor ons uit zitten te staren daar wordt je naar ons idee ook niet vrolijker van en knap je naar ons idee ook niet bepaald van op.

We gaan zeer zeker niet zeggen dat een ieder die incontinent is ook maar meteen adultbaby moet worden want dan krijgen we straks overwerk doordat we bijna 1 miljoen mensen er bij krijgen en waarschijnlijk krijgen we dan ook patiënten verenigingen voor mensen met incontinentie op ons nek die ons gaan verwijten dat we mensen bij hun weg halen en proberen ze over te halen voor de adultbaby scene. Het is zeer zeker niet de bedoeling dat we iedereen met incontinentie ook maar even adultbaby wordt want ook wij van adultbabyspeelparadijs weten dat het overgrote deel van de mensen met incontinentie totaal niets opheeft met de adultbaby scene of misschien nog beter gezegd velen verguizen ons adultbaby's. Dat mag hoor dat ze niks met ons hebben en ons verguizen maar we zijn nog steeds van mening dat het beter is om zonder anti depressie middelen door het leven te gaan al is dat dan binnen de adultbaby scene en daar met vrolijke mensen te doen te hebben die positief in het leven staan dan stijf onder de medicatie te zitten omdat je in een groep met droeftoeters zit waarvan je het idee hebt dat de meesten een seizoenkaart hebben bij de geestelijke gezondheidzorg instelling dan bij de plaatselijke voetbal club omdat ze zwaar depressief zijn zoals we helaas maar al te vaak zien en wekelijks de deur plat lopen bij de zorginstelling. Als dit de doelstelling is van patiënten belangen verenigingen voor mensen met incontinentie namelijk een hangplek voor sombere en depressieve mensen met incontinentie die niet om kunnen gaan met hun beperkingen passen wij van adultbabyspeelparadijs en vele van onze bezoekers met incontinentie om daar tussen te gaan zitten omdat we daar niet bepaald echt vrolijker van worden en is het te begrijpen dat velen dan toch liever kiezen om naar de adultbaby scene te gaan.