HOME » 029 MEDISCHE BEPERKING EN ADULTBABY ZIJN » Totaal andere belevingswereld

Adultbaby's welke om medische redenen luiers moeten dragen hebben veelal een belevingswereld zonder seksuele handelingen

Het begint er steeds meer op te gelijken dat helaas niet alleen bij luierliefhebbers alles om seks en seksuele handelingen draait maar ook binnen de adultbaby scene hebben we bij adultbabyspeelparadijs steeds meer het idee dat voor de meeste mensen binnen deze scene het alleen maar om seks en seksuele handelingen gaat zelfs tijdens een rollenspel of ageplay. Ondanks dat adultbabyspeelparadijs ieders belevingswereld accepteert als adultbaby en zelfs als luierliefhebber hebben wij steeds meer het idee dat anderen weinig of eigenlijk totaal geen respect hebben voor anderen hun belevingswereld en dit is ronduit lachwekkend te noemen zullen we maar zeggen en dat laat eigenlijk maar weer zien dat helaas de gehele ab/dl scene voornamelijk alleen maar bestaat met mensen die met zich zelf bezig is en weinig begrip en respect hebben voor anders denkenden binnen de scene zo ook binnen de adultbaby scene zelf want meteen wordt je al afgeschilderd als aseksueel als je aangeeft dat je als adultbaby niets met seks en seksuele handelingen hebt.

We zeggen allereerst zijn er mensen binnen de adultbaby scene die er net zo als onze teamleden over denken dat we als volwassen persoon de wens hebben om onze baby of peuter tijd te herbeleven en het lijkt ons zeer voor de hand liggend als je deze wens hebt dat je dit dan doet zonder seks en seksuele handelingen omdat we mogen aannemen dat je die seksuele handelingen of seks ook niet had als baby of peuter anders raden we je toch aan om aangifte te gaan doen van seksueel misbruik en algehele verwaarlozing door de ouders als dat wel het geval was.

Maar buiten dit zijn er heel veel mensen welke om medische redenen luiers moeten dragen en actief zijn binnen de adultbaby scene die totaal geen behoefte hebben voor totaal andere redenen dan de eerder genoemde namelijk ze willen dit niet van wege het feit dat ze dag en nacht een luier moeten dragen en het niet hygiënisch vinden om seks met iemand te hebben terwijl ze elk moment in hun luier kunnen plassen en/of poepen door hun incontinentie waar ze geen controle over hebben omdat deze mensen vaak niet eens zonder luier kunnen en grote kans bestaat dat de hele boel onder urine of ontlasting zit. Het lijkt ons zeer voor de hand liggend dat als je seks wilt hebben dat dit zonder luier gebeurt want seks hebben met iemand in een luier met daarbij ook nog eens dat de luier verzadigd is met urine en/of ontlasting lijkt ons inziens niet bepaald de ideale manier om de liefde met elkaar te bedrijven. En daarom begrijpen we maar al te goed dat veel mensen met incontinentie totaal niets met seks hebben uit hygiënisch oogpunt en ik denk dat we daar gewoon wat normaler en respectvoller op moeten reageren vanuit de ab/dl scene.

Maar een nog veel belangrijkere reden is misschien ook wel dat veel mensen met een medisch probleem waarbij incontinentie gespaard gaat door hun ziekte of beperking niet eens in staat zijn om seks te hebben al zouden ze het willen. Allereerst hebben we het dan over mensen met een dwarslaesie of een spierziekte welke veelal bedlegerig zijn  en zonder hulp niet eens kunnen draaien in hun bed laat staan dat deze mensen seks kunnen hebben en daarom hebben ze er niet eens de behoefte aan. Maar wat dacht u van mensen met incontinentie die al heel lang luiers dragen. Het is zeer zeker geen publiekelijk geheim dat incontinentie zo en zo kan bijdragen tot impotentie en het veelvuldig dragen van luiers zeer zeker niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van het zaad van een man als we dan toch bezig zijn om het uit te leggen waarom mensen welke wegens incontinentie luiers dragen als adultbaby weinig of geen behoefte hebben aan seks en seksuele handelingen.

Adultbabyspeelparadijs zegt het zou de ab/dl scene sieren als er wat meer respect en begrip werd getoond voor deze mensen binnen de scene want helaas ontbreekt het daar enorm aan bij velen binnen de scene die maar aan een ding denken namelijk seks en seksuele handelingen en het liefst de gehele dag door ook nog als het mogelijk is en we begrijpen deze belevingswereld ook dat bij velen dit schijnbaar alles in het leven is en dat hun belevingswereld alleen maar uit seks en seksuele handeling bestaat mede ook omdat we ieders belevingswereld binnen de adultbaby scene respecteren. Maar we denken dat we toch niet te veel vragen dan als we ook vriendelijk vragen om ook respect te tonen voor hun die daar niets mee hebben het zij omdat ze een totaal andere belevingswereld hebben als adultbaby maar misschien nog veel meer omdat deze mensen veelal niet eens in staat zijn al zouden ze het willen om seks en seksuele handelingen te ondergaan en het lijkt ons inziens dat het een beetje overdreven is om deze mensen dan maar meteen af te schilderen als a seksueel. Want dan zegt onze beheerder stuur even je vrouw of dochter als ze boven de 18 jaar is bij hem langs want dan zal die haar even flink verwennen als volwassen persoon en niet als adultbaby. Hij zegt zeker weten dat ze dan de dag of nacht van haar leven heeft dan weet jij als adultbaby meteen via je vrouw of dochter van hoe aseksueel onze beheerder is en als ze uitermate tevreden was dan blijkt dat jij die dan niet aseksueel zou zijn er niets van bakt.