00 HOME » 03 ZELF ACCEPTATIE EN JE DIRECTE OMGEVING » Voor ouders van teenbaby's

Dit is een bericht voor ouders van tieners met baby of peuter gevoelens

Regelmatig komen wij berichten tegen van met name tieners met gevoelen hors om zich weer baby of peuter te willen voelen of hun die een voorliefde hebben voor het dragen van luiers dat ze overhoop liggen met hun ouders. Wij van adultbabyspeelparadijs begrijpen maar al te goed dat ouders niet bepaald staan te juichen of overlopen van enthousiasme als ze ontdekken dat hun tiener weer luiers draagt omdat men zich daar prettig bij voelt of dat ze ontdekken dat hun tiener het liefst weer een baby of peuter is en het liefst ook als baby of peuter behandeld wil worden en wij denken dat ze nog meer schrikken als hun dochter of zoon zelf er mee komt en op een dag zegt luister eens mam en pap ik heb wil weer luiers dragen en als baby of peuter behandeld worden. Wij begrijpen ook wel dat dit voor veel ouders misschien een enorme schok zal zijn maar hebben ook meteen zoiets van dat ouders er ook weer niet direct een drama van moeten maken en denken dat de wereld vergaat omdat hun tiener dochter of zoon weer luiers wil dragen of zich weer baby of peuter wil voelen.

Wij van adultbabyspeelparadijs horen geregeld dat veel ouders er een enorm drama van maken en er totaal niet over willen praten met hun dochter of zoon en deze daardoor niet eens de mogelijkheid krijgt om uit te leggen waarom deze weer luiers wil dragen en zich weer graag baby of peuter wil voelen. Want naar onze mening ligt aan alles een oorzaak dat iemand er voor kiest om weer luiers te willen dragen en/of dat men zich weer baby of peuter wil voelen daar zijn we gewoon heel eerlijk over en het lijkt ons wel heel erg handig als ouders gewoon eens in gesprek gingen met hun dochter of zoon om te weten te komen hoe en waarom hun tiener deze interesse in luiers en het zich weer baby of peuter willen voelen heeft want daar moet een oorzaak of reden voor zijn. Het kan zijn dat de tiener op school enorm gepest of getreiterd word en in het zich weer baby of peuter willen voelen zich veiliger en vooral zeker voelt. Een andere oorzaak kan zijn dat een tiener misschien om medische redenen luiers moet dragen of wegens bedplassen en per toeval op een website voor teenbaby's en adultbaby's is terecht gekomen en zoiets had van dat lijkt mij ook wel wat of het kan zijn dat een puberende tiener aan het ontdekken is. Er kunnen diverse redenen aan ten grondslag liggen waarom een tiener er voor kiest om weer luiers te willen dragen of dat het kiest om weer baby of peuter te willen zijn en het lijkt ons wel heel erg handig en verstandig om als ouders daar achter te komen wat die redenen precies zijn hoe moeilijk het misschien ook is voor ouders. Maar wij van adultbabyspeelparadijs zijn van mening dat praten zeker niet schaad en er zeker aan bij draagt dat de tiener zich begrepen voelt en na het gesprek kan dan altijd nog besloten worden hoe of de ouders er mee om gaan.

Wij van adultbabyspeelparadijs begrijpen ook dat veel ouders mede omdat ze niet precies weten wat teenbaby en adultbaby zijn precies is omdat spijtig genoeg dat veel andere websites en forums niet zomaar toegankelijk zijn en ouders daarom niet te weten komen wat het is en dus vaak afgaan op de vele vooroordelen welke er zijn omtrent het teenbaby en adultbaby gebeuren en daarom heel erg angstig en vooral terughoudend zijn en mede om deze reden het hun dochter of zoon verbieden om zich bezig te houden met de ab/dl scene.

Daarom dat wij van adultbabyspeelparadijs graag het voorbeeld geven van een van onze teamleden namelijk ABZeeuwsmeisje hoe of haar moeder er mee omging toen deze ontdekte dat haar dochter interesse heeft in het zich weer baby of peuter voelen en daarom hebben wij gevraagd om het een en ander aan ons uit te leggen zodat wij dit kunnen delen op onze website en andere ouders daar een voorbeeld aan kunnen nemen van hoe ze ook kunnen omgaan als ze ontdekken of te horen krijgen dat hun tiener gevoelens heeft om zich weer baby of peuter te willen voelen en daarom citeren wij graag de moeder van ABZeeuwsmeisje.

Toen ik zo een 15 jaar geleden er achter kwam dat mijn dochter gevoelens heeft om zich weer baby of peuter te willen voelen en de wens had om als baby of peuter te worden behandeld moest ik ook wel even slikken en wist ik ook niet hoe hierop te reageren en was ik net als waarschijnlijk veel ouders die heden ten dagen  hiermee te maken krijgen omdat ze ontdekken dat hun kind iets met luiers heeft of zich weer baby of peuter wil voelen dat men niet weet hoe hierop te reageren omdat men totaal niets afweet van dit hele fenomeen welke ab/dl scene wordt genoemd en mede daar het zo een duister en dubieus gedoe is mede veroorzaakt dat heel veel in een besloten wereldje op internet afspeelt waar men moeilijk als buitenstaander in komt kan ik mij heel goed voorstellen dat men zich als ouder zorgen maakt als men er achter komt dat dochter of zoon lief zich in dit wereldje bezighoud.

Hetgeen ik wel meteen heb gedaan ook omdat ik zag dat mijn dochter enorm was aangeslagen en diep verdrietig was dat ik had ontdekt dat ze zich met het ab/dl gebeuren bezig hield en zich aangetrokken voelde tot dit wereldje. Ik heb haar eerst op haar gemak gesteld en meteen gezegd dat ik niet boos was op haar wat naar mijn idee bijdraagt dat de tiener zich meer op haar of zijn gemak voelt. Maar zei er wel meteen bij dat ik wel precies wilde weten waarom mijn dochter op dit soort sites actief was op internet. Ik ben van mening dat alleen door te luisteren naar uw dochter of zoon u er achter kan komen waarom uw dochter of zoon voor de ab/dl scene kiest want daar moet naar mijn idee een reden voor zijn want een tiener gaat niet zomaar van de ene op de andere dag naar zo een scene op zoek en voelt zich daar thuis en op haar of zijn gemak en vooral geaccepteerd iets wat naar mijn idee vooral bij tieners heel belangrijk is om ergens bij te horen en vooral geaccepteerd te worden in hoe ze zijn en wie ze zijn en wat ze doen.

De reden dat mijn dochter in deze scene actief was en zich daar thuis voelde had diverse oorzaken een er van is dat mijn dochter al vanaf haar geboorte luiers draagt om medische redenen en daar niet of nauwelijks mee om kon gaan ook al omdat ze enorm gepest werd door haar leeftijd genootjes in de directe omgeving van haar. Daarnaast is het ook zo dat mijn dochter een groeiachterstand heeft en voor haar leeftijd heel erg klein is waar ze ook steeds mee getreiterd en gepest werd wat er voor zorgde dat mijn dochter heel erg onzeker werd en enorm met zich zelf overhoop lag omdat ze zich uitgesloten voelde omdat ze enorm gepest en getreiterd werd maar ook omdat eigenlijk niemand met haar wilde of misschien beter gezegd mocht spelen van een aantal kinderen in de buurt die min of meer bepaalden met wie er wel en niet gespeeld mocht worden en ik ben zelf van mening dat dit zeker niet bijdraagt aan het zelf vertrouwen van een tiener en al helemaal niet als deze ook nog een medische beperking of handicap heeft. Zo een situatie maakt een kind alleen maar onzekerder waardoor het ook in een isolement komt hetgeen ik bij mijn eigen dochter ook heb gezien omdat ze eigenlijk niet meer buiten speelde en eigenlijk altijd terug getrokken op haar kamertje was achter de computer en dan veelal op forums en binnen chats op gebied van het zich weer baby of peuter voelen omdat ze zich daar op haar plek voelde en vooral geaccepteerd en begrepen.

Ik moet eerlijk bekennen ik wist toen ook niet hoe te handelen nadat ik van mijn dochter hoorde hoe of wat en besloot een gesprek aan te vragen met mijn toenmalige huisarts in de hoop dat deze mij verder kon helpen met hoe om te gaan met deze situatie waarmee ik zelf eigenlijk weinig of niets kon omdat ik daar totaal geen ervaring mee had en niet wist hoe aan te pakken. Ik had misschien ook kunnen kiezen om meteen te zeggen tegen mijn dochter van nu is het afgelopen en stoppen met die onzin maar ik denk dat dit averechts werkt. Allereerst help ik daar mijn dochter niet verder mee omdat die juist op zoek is naar plek waar ze zich veilig en vooral geaccepteerd en begrepen voelt iets wat voor iedere tiener zeer belangrijk is. Daarbij loop je als ouder ook een zeer grote kans dat als je er niet bent dat je kind stiekem naar dit soort sites gaat omdat ze toch op zoek zijn naar een plek waar ze zicht thuis voelen. Mede daarom heb ik contact gezocht met mijn toenmalige huisarts welke mij met mijn dochter doorverwees naar een kinderpsychologe om te kijken voor een oplossing en vooral om te kijken wat te doen en vooral hoe te handelen met deze verlangens van mijn dochter zonder dat er meteen verwijten worden gemaakt naar mijn dochter zodat deze zich nog ongelukkiger en vooral onzekerder zou gaan voelen dan op dat moment al het geval was.

Gelukkig troffen we iemand die begripvol was en zeer zeker niet meteen begon tegen mijn dochter van dat het niet normaal was dat ze deze interesse voor het ab/dl gebeuren heeft en dat ze zich weer baby of peuter wilde voelen. Lijkt mij ook niet echt bevorderend om het vertrouwen van de tiener te krijgen als hulpverlener als je wilt praten met een tiener over dit onderwerp als men gaat beginnen met verwijten te maken zeer grote kans dat zo een tiener dicht slaat en zo iets heeft van bekijk het maar en ik zeg lekker niks waardoor je niet verder raakt en eigenlijk de hulp een kansloze missie is geworden omdat de tiener totaal geen zin meer heeft om er over te praten en al helemaal niet met een voor haar of hem vreemd persoon die toch geen begrip heeft voor de tiener.

Door de gesprekken die zijn gevoerd tussen de psychologe en mijn dochter en mijzelf ben ik ook meer te weten gekomen over met name het teenbaby en adultbaby gebeuren waarin mijn dochter actief was. En ik zelf ben tot de conclusie gekomen dat mits men goede en duidelijke afspraken maakt over wat wel en niet kan en mag men al een heel stuk verder komt en dochter of zoon zich gewoon prettig en vooral gelukkig voelt zonder dat er spanningen in huis zijn of constant ruzies omdat het kind haar of zijn gevoelens niet kan en mag uitten terwijl het wel steeds met deze gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen zijn heeft en deze gevoelens niet zomaar even aan de kant kan schuiven iets wat naar mijn iedere ouder kan  en moet begrijpen en waarop ik ook door de psychologe werd gewezen.

Inmiddels ben ik nu zo een 15 jaar verder en heb een dochter van bijna 31 jaar met een medische beperking of handicap en incontinentie die zich enorm gelukkig voelt en enorm opgewekt is en heel goed om kan gaan met haar medische beperking of handicap  door het zich weer baby of peuter mogen voelen en heeft geaccepteerd dat ze nu eenmaal incontinent is medisch beperkingen of handicap heeft en daarbij een groeiachterstand. Ik denk dat het welzijn en vooral het geluk van dochter of zoon boven alles moet staan als ouder en als het kind zich dan het gelukkigst voelt in de rol van baby of peuter in huis wat maakt het uit er is naar mijn idee verder niemand die daar last van kan hebben in huis en de buitenwereld wordt er niet mee geconfronteerd.

Zoals men kan zien en lezen kijk ik er nu heel anders tegen aan en hoop ook dat ik veel andere tieners met gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen voelen verder kan helpen door dit artikel welke ze hun ouders kunnen laten lezen en aan ouders zou ik graag het volgende mee willen geven praat in ieder geval met uw dochter of zoon er over maak het bespreekbaar en probeer zo er achter te komen waarom uw dochter of zoon deze interesse heeft om zich weer baby of peuter te willen voelen. Ik ga zeer zeker niet zeggen dat elke ouder er net als ik zelf er voor moet kiezen dat dochter of zoon als baby of peuter door het huis gaat. Maar ik adviseer wel om het een  kans te geven door het bespreekbaar te maken en eventueel met goede en duidelijke afspraken en regels het een kans te geven dat uw dochter of zoon haar of zijn gevoelens kan en mag uitten al is dat dan misschien alleen op de eigen slaapkamer maar zorg er voor dat uw dochter of zoon zich kan uitten en het niet stiekem behoeft te doen waardoor spanningen en stress ontstaan en eventuele ruzies en verwijten als u het ontdekt dat uw dochter of zoon zich bezig houdt met het zich weer baby of peuter willen voelen en daarbij luiers draagt of andere baby artikelen gebruikt. 

Wij van adultbabyspeelparadijs danken de moeder van ABZeeuwmeisje voor haar verklaring over hoe zij er tegen aan kijkt dat haar dochter gevoelens heeft om weer peuter te willen zijn en hopen dat meer ouders zo begrip vol zullen worden als de moeder van ABZeeuwsmeisje. Als beheerder van adultbabyspeelparadijs kan ik alleen maar waardering uitspreken voor ouders welke zo begrip vol zijn en hun kind laten zijn wie ze graag willen zijn al is dat dan als tiener weer een baby of peuter omdat men zich daar prettig en vooral gelukkig bij voelt. Ik denk dat menig ouder een voorbeeld kan nemen aan de moeder van ABZeeuwsmeisje en wil bij deze haar dan ook bedanken voor haar bijdrage voor dit artikel voor de website van adultbabyspeelparadijs.