Zelf acceptatie van je adultbaby gevoelens 

Helaas zien en horen wij steeds vaker dat velen die net hebben ontdekt dat ze gevoelens hebben voor het zich weer baby of peuter willen voelen worstelen met het accepteren dat ze deze gevoelens hebben en eigenlijk min of meer proberen om deze gevoelens te onderdrukken of niet te accepteren. Wij van adultbabyspeelparadijs herkennen dit probleem en weten ook dat het vaak uit schaamte gevoel is maar misschien nog veel meer dat men bang is van hoe of de directe omgeving zou reageren iets wat wij van adultbabyspeelparadijs ook heel goed begrijpen want ook wij weten dat helaas niet iedereen in je directe omgeving er begrip en vooral respect voor zou hebben als men weet dat je gevoelens hebt om weer baby of peuter te willen zijn. Het klinkt misschien heel egoïstisch en misschien ook wel heel erg gemakkelijk wat wij van adultbabyspeelparadijs nu gaan zeggen namelijk dat je in dit geval op de eerste plaats alleen aan je zelf moet denken van hoe voel ik mij zelf in de rol van een baby of peuter voel ik mij daar goed en prettig bij want dat is het belangrijkste en wat je directe omgeving er van vindt moet je even gewoon niet aan denken hoe makkelijk dat ook gezegd is denken wij dat dit wel de belangrijkste stap en vooral de eerste stap die men moet zetten hoe moeilijk het voor velen ook zal zijn die net hebben  ontdekt dat ze gevoelens hebben voor het zich weer baby of peuter willen zijn. 

Het aller belangrijkste is dat jij als teenbaby of adultbaby je gelukkig en prettig er bij voelt en dat jij je gevoelens voor het weer baby of peuter willen zijn kan, mag en vooral durft te uitten want dat is heel belangrijk naar ons idee. Verder is het natuurlijk van belang dat je zelf accepteert dat je deze gevoelens voor het weer baby of peuter willen zijn hebt en je ook beseft dat gevoelens voor iets niet zomaar even opzij gezet kan worden. Wij begrijpen dat velen een enorm schaamte gevoel hebben en worstelen met de gedachte dat ze apart, pervers of een buitenbeentje zijn in de ogen van met name buitenstaanders in  hun directe omgeving welke totaal niet op de hoogte zijn van het adultbaby gebeuren en daarom vaak al meteen klaar staan met vooroordelen over het adultbaby gebeuren zonder eigenlijk precies te weten van hoe of wat de adultbaby scene nu precies is. Wij van adultbabyspeelparadijs zijn van mening en geven het advies om eerst goed tot zelf acceptatie van je gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen zijn te komen en het schaamte gevoel aan de kant te zetten. En ook de teamleden van adultbabyspeelparadijs hebben destijds toen wij begonnen met het adultbaby gebeuren hiermee geworsteld dat we niet wilden accepteren dat wij deze gevoelens hebben om weer baby of peuter te willen zijn en hebben ook rondgelopen met een enorm schaamte gevoel en met de gedachten van dit is niet normaal en we worden door de buitenwereld afgeschilderd dat me niet normaal zijn, dat we pervers zijn of dat we rare aparte figuren zijn. Maar toch hebben we door gezet om de ab/dl scene in te gaan omdat we nu eenmaal deze gevoelens voor het weer baby of peuter zijn hadden en we ook tot de conclusie kwamen dat het overboord zetten van gevoelens voor iets nu eenmaal niet kan mede daar we ook weten dat deze gevoelens of misschien wel beter gezegd verlangens naar het zich weer baby of peuter willen zijn steeds weer terug komen. Wij hebben ook ervaren dat het vaak een hele lange en vooral moeilijk iets is om tot zelfacceptatie te komen dat men nu eenmaal deze gevoelens of verlangens heeft om zich weer baby of peuter te willen voelen en naar onze mening is daar niks mis mee zolang dit maar op een verantwoorde manier gebeurd in een omgeving waar anderen die totaal niets hebben met de adultbabyscene er geen last van hebben en hinder van ondervinden maar waarbij men als persoon met gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen voelen wel zijn of haar gevoelens kan uitten en er op zijn minst over kan praten met gelijkgestemden hetgeen kan via chat of forums en zelfs via het bezoeken van speciale bijeenkomsten in Nederland en Vlaanderen gericht op de adultbaby scene.

In de tijd dat ik zelf als beheerder van adultbabyspeelparadijs ontdekte dat ik gevoelens had voor het adultbaby zijn zo ruim 25 jaar geleden was het adultbaby gebeuren niet of nauwelijks bekend ook niet bij huisartsen en  hulpverlenende organisaties zoals binnen de GGZ. Nu anno 2019 is dat wel anders en weten huisartsen en  hulpverleners binnen de GGZ ook van het bestaan af van de adultbaby scene en kijken deze zeker niet meer vreemd op als bij hun om advies vraagt voor hoe om te gaan met je gevoelens voor het zich weer baby of peuter te willen voelen. Wij van adultbabyspeelparadijs begrijpen ook dat niet iedereen staat te springen of te trappelen om naar de huisarts of naar een instantie binnen de GGZ te gaan om daar te gaan vertellen dat men adultbaby gevoelens heeft vaak ook schaamte gevoel maar adviseren toch om hiervan gebruik te maken zeker als je worstelt met je gevoelens voor het adultbaby zijn en er niet goed mee om kan gaan of het niet weet te plaatsen en je merkt dat je gevoelens en verlangen voor het weer baby of peuter zijn enorm groot zijn. Naar de mening van adultbabyspeelparadijs is het beter dan om professionele hulp in te roepen die je kunnen helpen en bijstaan in de zelfacceptatie van je gevoelens voor het weer baby of peuter willen zijn dan dat men maar een beetje aanmoddert en men eigenlijk zijn of haar gevoelens niet kan uitten of durft te uitten voor het adultbaby gebeuren uit schaamte of dat men het zelf niet kan accepteren dat men nu eenmaal deze gevoelens heeft iets waarvoor je zeker je niet behoefd te schamen en wat naar de mening van adultbabyspeelparadijs anno 2019 gewoon een bespreekbaar iets moet zijn omdat het naar onze mening geen ziekte of afwijking is als iemand er voor kiest om zich weer baby of peuter te willen voelen lijkt ons altijd nog beter dan te moeten zeggen dat men zware psychische klachten hebt en bij zo een zieltjes knijper loopt en stijf onder de medicatie zit om je depressies of somberheid te onder drukken omdat je niet kan accepteren dat je nu eenmaal gevoelens voor het adultbaby zijn hebt.

Daarom het advies van adultbabyspeelparadijs is accepteer gewoon dat je deze gevoelens heb en ga er op een goede en verantwoordelijk manier mee om dat is het enige advies dat wij een ieder kunnen geven.