00 HOME » 04 CHATTEN » Regels binnen onze chat

De regels die gelden binnen onze chat

Adultbabyspeelparadijs beschikt over een eigen chat waar adultbaby's onder elkaar kunnen discussiëren over het adultbaby gebeuren en hun belevingswereld binnen de adultbaby scene. Om het leuk en gezellig te houden hebben wij een aantal regels voor alle bezoekers van de chat en heeft de beheerder van adultbabyspeelparadijs 2 moderators aangesteld welke er op toe zien dat de chat goed en ordelijk verloopt en dat een ieder zich er thuis voelt.

Wij wijzen u er op dat aanwijzingen welke door de moderators worden gegeven voor een goed en vlot verloop van de chat dient op te volgen zoals bijvoorbeeld het houden aan de onderstaande regels welke gelden binnen de chat van adultbabyspeelparadijs. Bij het overtreden van een van de onderstaande regels zal de moderator(s) u er op wijzen zich aan de regels te houden en bij een volgende overtreding van de regels volgt een ban op uw toegang tot de chat dit ter bescherming van de andere bezoekers en de moderators zelf.

Heeft u een ban te pakken van een van onze moderators en u bent het daar niet mee eens dan kunt u op een fatsoenlijke manier verhaal halen doormiddel van een e-mail te sturen naar adultbabyspeelparadijs met daarin op een fatsoenlijke manier dus zonder verwijten naar mijn moderators of scheldpartijen en beledigingen aan het adres van de moderators en dan zal de beheerder van adultbabyspeelparadijs beslissen of de ban gehandhaafd blijft of wordt opgeheven. U dient goed te onderbouwen wat de reden is dat u het niet eens bent met de ban welke door een van de moderators is gegeven.

Onze regels zijn als volgt.

  • Als u voor het eerst de chat van adultbabyspeelparadijs binnen komt stelt u zich even netjes voor aan de andere bezoekers zodat een ieder binnen de chat weet met wie men te maken heeft binnen de chat. Dit lijkt adultbabyspeelparadijs de normaalste gang van zaken want het lijkt ons ook dat u zich ook voorstelt als u ergens anders binnen komt waar u te gast bent dat men zich even voorstelt aan de overige aanwezigen. Het is maar een kwestie van fatsoen en omgangsnormen en waarden.
  • Als u de chat binnen komt lijkt het ons een kleine moeite om even goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht te zeggen afhankelijk van het tijdstip dat u de chat binnenkomt hetgeen u waarschijnlijk ook doet als u elders ergens binnen komt en er zijn andere mensen aanwezig.
  • U bezoekt een chatroom dat betekend naar ons idee u binnen komt met doel om met andere mensen met een voorliefde voor het adultbaby zijn wilt kletsen over het adultbaby gebeuren doe dat dan ook als u onze chat bezoekt en ga niet alleen in de chat zitten zonder iets te zeggen het is immers niet de wachtkamer van de Nederlandse Spoorwegen waar u binnen komt en op de trein zit te wachten. Doe dus mee met kletsen binnen de chat want daar is de chat voor bedoeld. Wij van adultbabyspeelparadijs begrijpen ook dat men niet altijd is geïnteresseerd in elk onderwerp welke besproken wordt binnen de chat omdat het mogelijk uw interesse niet heeft wij adviseren dan om te proberen een gesprek aan te gaan met een onderwerp welke wel uw interesse heeft maar doe in ieder geval iets binnen de chat en ga niet alleen zitten de chatroom zonder actief te zijn binnen de chatroom want dat schiet totaal niet op en daarvoor is de chatroom niet bedoeld. Staat de gesprekstof u niet aan en weet u geen ander onderwerp voor gesprekstof of merkt u dat de anderen daar niet in geïnteresseerd zijn verlaat dan gewoon de chat en kom later terug mogelijk dat er dan wel een gesprek wordt gevoerd welke wel uw interesse heeft.
  • Binnen de chat van adultbabyspeelparadijs hebben we het niet over andere chats en forums of facebook en over de problemen of ellende aldaar wan daar houden we ons niet mee bezig en zijn we totaal niet in geïnteresseerd en ook worden binnen de chat onderlinge vetes of ruzies niet uitgevochten want daarvoor is de chat niet bedoeld.
  • Binnen de chat van adultbabyspeelparadijs gaan we met respect met elkaar om dit wil zeggen we hebben respect voor elkaars belevingswereld binnen de adultbaby scene en seksuele geaardheid en ook gaan we niet zitten spotten met mensen binnen de scene met een medische beperking of handicap door kwetsende opmerkingen te maken met name de onzinnige opmerking van ik zou wel incontinent willen zijn want deze opmerking wordt door zeer veel mensen binnen de adultbaby scene met een handicap of medische beperking met incontinentie als kwetsend en beledigend ervaren en daarom dat adultbabyspeelparadijs meteen zegt dat de persoon welke dit soort uitspraken binnen onze chat doet heeft onmiddellijk een ban te pakken mede daar veel van onze teamleden zelf een medische beperking hebben en dus incontinent zijn en we de regel hebben dat wij met respect voor elkaar omgaan binnen de chat van adultbabyspeelparadijs en wij dit soort opmerkingen niet bepaald respect vol vinden.
  • Ondanks dat wij van adultbabyspeelparadijs weten dat bruine luiers ook bij het adultbaby gebeuren behoren willen wij niet dat daar over gesproken wordt in de openbare chat en wel om de volgende reden. Niet iedereen binnen de adultbabyscene heeft iets met bruine luiers en mede daar wij van adultbabyspeelparadijs ieders belevingswereld binnen de adultbaby scene respecteren en ook een ieder binnen de adultbaby scene de mogelijkheid willen bieden om vooral gezellig te kunnen chatten hebben wij besloten dat binnen de openbare chat van adultbabyspeelparadijs niet over bruine luiers wordt gesproken. Wilt u met een gelijkgestemde praten over bruine luiers dan doet u dat in een privé chat met die persoon let op dat u dan wel eerst aan deze persoon dient te vragen of deze een privé chat wil aangaan.
  • Binnen adultbabyspeelparadijs is het niet toegestaan om ongevraagd privé chats aan te gaan omdat niet iedereen geïnteresseerd is in een privé gesprek en wij van adultbabyspeelparadijs uit ervaring weten en hebben gezien dat er velen zijn zodra ze in een privé chat zitten de remmen ongeveer los gaan en dan veel meer durven te vragen en te zeggen en helaas ook dingen waarvan niet iedere bezoeker gediend is vandaar dat we zeggen eerst toestemming vragen alvorens tot een privé chat over te gaan.
  • Binnen de chat van adultbabyspeelparadijs is er een mogelijkheid tot webcammen. Wij adviseren het om niet te webcammen maar kunnen het niet verbieden maar wijzen wel graag op de risico's van het webcammen. Helaas zijn er binnen de ab/dl scene ook figuren actief met minder goede bedoelingen en die het allemaal niet zo nauw nemen en daarom dat onze team leden of moderators van de chat niet mogen webcammen binnen de chat en wij vragen u dan ook vriendelijk om hun ook niet te benaderen dan om te webcammen.
  • Adultbabyspeelparadijs is zich er van bewust dat binnen de adultbaby scene er ook mensen actief zijn waarbij seks en seksuele handelingen een hoofdrol spelen in hun belevingswereld. Ondanks dat wij respect hebben voor ieders belevingswereld binnen de adultbaby scene vragen wij vriendelijk doch dringend om de gesprekstof binnen de chat niet over seks en seksuele handeling te laten gaan mede daar wij zelf maar ook veel andere bezoekers van de chat een belevingswereld hebben binnen de adultbaby scene waarbij geen seks en seksuele handelingen plaatsvinden. Wij adviseren als u over seks en seksuele handelingen wilt praten binnen de chat omdat te doen met gelijkgestemden doormiddel van een privé chat en ook hier geldt eerst vragen aan de persoon om toestemming om privé te chatten dus niet ongevraagd privé chatten.
  • Onze moderators kunnen u een aantal vragen stellen als u in de chat bent zoals wie bent u en hoe bent u bij ons terecht gekomen en wat denkt en hoopt u te vinden binnen de chat van adultbabyspeelparadijs. Deze vragen worden gesteld door onze moderators om een beetje te zien met wie ze te maken hebben en of u wel op de goede plek zit binnen onze chat. Als een van onze moderators u hier om vraagt dient u antwoord te geven op de vragen welke nooit en te nimmer een inbreuk op uw privacy zullen hebben maar wel dienen om te zien of u bij adultbabyspeelparadijs chat wel op de juiste plek bent en wij aan uw verwachtingspatroon kunnen voldoen binnen de chat.

Heeft u nog vragen omtrent de chat of op het gebied van het adultbaby gebeuren dan kunt u deze altijd stellen aan onze 2 moderators welke u graag verder helpen. Rest ons van adultbabyspeelparadijs u veel chatplezier toe te wensen binnen de chat van adultbabyspeelparadijs.