HOME » 044 UIT TABOESFEER

Adultbaby scene moet uit de taboe sfeer geraken

Wij van adultbabyspeelparadijs zien in 2019 nog steeds dat er een enorm taboe heerst op het adultbaby gebeuren en dat om deze reden veel volwassenen met deze gevoelens voor het weer baby of peuter willen zijn er niet voor uit durven te komen omdat ze gewoon bang zijn een berg van kritiek te krijgen over zich heen als ze er voor uit komen dat ze nu eenmaal adultbaby gevoelens hebben. Nederland en zeker ook Vlaanderen zijn twee bekrompen landjes waar men al heel snel klaar staat met vooroordelen over mensen als ze net iets anders zijn dan de doorsnee burger in Nederland en Vlaanderen en daarom vindt adultbabyspeelparadijs het anno 2019 de hoogste tijd dat het adultbaby gebeuren uit de taboesfeer verdwijnt. Het wordt nu gewoon de hoogste tijd dat het onderwerp gewoon bespreekbaar is en dat men is gaat inzien en beseffen dat er nu eenmaal mensen zijn die een voorliefde voor het adultbaby zijn hebben en wat is daar eigenlijk mee  mis als ze dat in hun eigen omgeving doen en daarbij andere mensen niet lastig vallen.

Adultbabyspeelparadijs probeert het moeilijk bespreekbare en vaak zwaar beladen onderwerp als adultbaby zijn bespreekbaar te maken en te laten zien dat het eigenlijk gewoon iets heel onschuldigs is maar begrijpen ook de enorme twijfels en weerstand tegen het adultbaby maar ook luierliefhebbers gebeuren met name van mensen welke zelf niks hebben met volwassenen in luiers en als baby of peuter gekleed en wij van adultbabyspeelparadijs begrijpen dit maar al te goed. Allereerst zeggen wij dat de Nederlandstalige scene maar ook de meeste buitenlandse heel erg gesloten zijn en liever geen mensen van buiten de scene willen binnen de scene. Daar is iets voor te zeggen maar aan de andere kant zeggen we ook meteen als je op internet actief bent waar iedereen je kan vinden het naar onze mening niet verstandig is mede ook omdat we allemaal weten hoeveel vooroordelen er zijn met name van de buitenwereld over de ab/dl scene om alles gesloten te houden waardoor het ons inziens niet vreemd of raar te noemen is dat veel buitenstaanders inderdaad het idee hebben dat de ab/dl een scene is waar dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen en welke anderen niet mogen zien. Wij vinden het dan ook niet raar en vreemd te noemen dat velen enorme vooroordelen hebben over adultbaby's en luierliefhebbers als ze zelf niet actief zijn in dit wereldje. Wij zijn van mening dat openheid en vooral duidelijkheid geven zeer zeker zal bijdragen tot meer acceptatie en begrip en dat merken we zelf al omdat we op onze website duidelijk uitleg geven en iedereen onze website kan en mag bezoeken mede daar we niets te verbergen hebben en mede ook omdat onze website niet volstaat met afbeeldingen of filmpjes waarin alleen maar seks met luiers te zien is waarop het lijkt voor de buitenwereld dat iedereen binnen de ab/dl scene alleen maar de gehele dag seksueel opgewonden raakt van het dragen van zijn of haar luiers en dat we de gehele dag alleen maar met seks en seksuele handelingen bezig zijn en daaraan denken. Ook staan er bij ons geen verhalen op de website waarin we seks of seksuele handelingen met minderjarigen, incest, verkrachting, vernedering van meisjes en vrouwen als mede bruine luiers verheerlijken zoals elders wel gebeurd en wat ook de reden is volgens ons waarom men geen openheid van zaken durft te geven elders omdat er te veel zaken opstaan die zorgwerkelijk zijn en schadelijk zijn voor het imago van de ab/dl scene en waarvan men al bij voorbaat weet dat daar zeker van buiten de scene totaal geen begrip en waardering voor is maar we kunnen verzekeren van binnen de scene zijn er ook velen die deze onzin niet zien zitten zoals eerder beschreven aangaande de vele pornografische afbeeldingen en filmpjes, en de verheerlijking van zaken die totaal niet thuis horen binnen de scene en waarvan wij zeggen dat ze totaal niet onze belevingswereld zijn en ook niet van vele anderen binnen de ab/dl scene. 

Daarbij komt ook nog eens dat we zelf hebben mogen ervaren dat op veel plekken binnen de Nederlandse ab/dl scene elders het er ongeveer uitziet dat psychopaten en geesteszieke figuren met sterk naar pedofilie neigende gevoelens gewoon welkom zijn en zelfs zich kunnen richten op minderjarigen of jong volwassenen met een beperking of handicap welke ook actief zijn binnen de ab/dl scene en het er ook steeds meer op lijkt dat beheerders en moderators daar geen enkele moeite of probleem mee hebben dat dit soort zaken gebeuren binnen de ab/dl scene en dit als de normaalste zaak van de wereld beschouwen. Vaak bang dat het bezoekers kost of dat eigen belangen zoals terugloop van de omzet van een webshop welke binding heeft met een forum en chat zijn daar vaak de grondslag aan omdat geld nu eenmaal belangrijker is voor hun dan een veilige en gezonde plek voor de bezoekers en men daarom niet durft in te grijpen en daarom ook zorgt dat de boel angstvallig op slot is omdat ze zelf ook wel weten dat als een buitenstaander dit ziet dat er wel melding van gedaan wordt en dit wel eens gevolgen kan hebben voor de ab/dl scene en het toch al niet beste imago van de scene.

Ook draagt het ons inziens niet bij aan meer begrip en respect van de buitenwereld als een of meerdere dwazen actief binnen de ab/dl scene als baby gekleed of met een luier aan in een supermarkt in hun luier staan te poepen in de rij bij de kassa om reacties van omstanders uit te lokken en dan zelfs nog verbaasd zijn dat ze met de dood bedreigd worden door bepaalde groeperingen uit de samenleving of dat ze rake klappen krijgen door hun provocerende gedrag naar de buitenwereld toe. Ondanks dat wij geen voorstander van geweld zijn hebben wij wel alle begrip er voor dat mensen van bepaalde groeperingen binnen de Nederlandse samenleving hier zo fel op reageren en je eventueel met de dood bedreigen, in elkaar slaan of het leven zuur maken omdat ze je provocerende gedrag meer dan zat zijn en waarmee dan door jouw provocerende gedrag naar de buitenwereld de ab/dl scene weer is op een negatieve manier in het nieuws komt waardoor weer heel veel mensen zeggen van ja hoor daar heb je weer zo een idioot en zich nu beklaagd dat die met de dood is bedreigd of flink onder handen is genomen door mensen welke helemaal klaar zijn met deze onzin en het provocerende gedrag. 

Daarom zegt adultbabyspeelparadijs ook willen we als adultbaby scene want dat is de scene waarop wij ons richten en wat de luierliefhebbers doen zal ons worst zijn al brengen ze met hun idiote manier van doen de gehele liefhebbers scene in diskrediet dat zijn niet onze zorgen omdat we niet in dat wereldje zitten en we zijn van mening dat er iemand van binnen de luierliefhebbers scene moet opstaan die daar een mening overgeeft en zorgt dat deze onzin stopt. Maar adultbabyspeelparadijs richt alleen op de adultbaby scene en roept alle adultbaby's op om collectief de handen in een te slaan en te zorgen dat figuren welke de scene kapot maken door het zij op een totaal verkeerde manier bezig te zijn met hun belevingswereld als adultbaby en daarmee bedoelen we te zeggen hun die zaken verheerlijken die totaal niet thuis horen binnen de scene gewoon te weren en omgevingen waar daar niet tegen wordt opgetreden omdat men te laf en te bang is omdat men bang is voor daling van de omzet van de webwinkel gewoon links te laten liggen tot dat de beheerders en moderators in gaan zien dat we als adultbaby deze zaken niet accepteren en we niet willen dat de scene door dit soort idioten nooit uit de taboesfeer geraakt. Maar ook vragen we vriendelijk doch dringend aan een ieder die zo nodig voor een ieder zichtbaar op straat als adultbaby over straat gaat om hier mee te stoppen met dit provocerende en totaal onzinnige gedrag want ook hiermee kweken we zeer zeker geen begrip en respect en draagt alleen maar bij dat we nooit uit de taboesfeer geraken door dit idiote gedrag.