000 HOME » 08 LUIERS » Relatie of huwelijk en adultbaby zijn

Een relatie of huwelijk en adultbaby zijn hoe of wat te doen 

Regelmatig zien wij van adultbabyspeelparadijs berichten van mannen  op forums en chats voor adultbaby's waarin wordt gezegd dat een relatie of huwelijk beëindigd is door hun vriendin omdat deze er achter is gekomen dat haar vriend op partner adultbaby gevoelens heeft of iets met luiers heeft en daarom de relatie of het huwelijk beëindigd en hoe lullig het misschien ook klinkt maar wij adultbabyspeelparadijs begrijpen het volkomen en hebben er alle begrip voor dat een vrouw welke een relatie of huwelijk heeft met iemand met adultbaby gevoelens of een persoon die een voorliefde voor luiers heeft terwijl ze daar zelf niks mee heeft en ook niet op de hoogte is gebracht door de persoon in kwestie een relatie of huwelijk beëindigd en we zijn dan ook van mening dat als je zoiets overkomt als adultbaby of luierliefhebber dat je eerst is bij je zelf ten rade moet gaan en daarom dat wij van adultbaby daar het volgende over kwijt willen.

Wij van adultbabyspeelparadijs zijn van mening als je gevoelens hebt om weer baby of peuter te willen zijn of dat je graag luiers draagt dat je het eigenlijk niet kan maken om een relatie laat staan een huwelijk aan te gaan zonder dat je partner op de hoogte is van je gevoelens en verlangens naar het weer baby of peuter zijn of naar het dragen van luiers. We zijn zelfs van mening als je dit verzwijgt dat je gewoon egoïstisch en respectloos handelt naar je vriendin of partner en dat je eigenlijk zoiets niet kunt maken. Wij van adultbabyspeelparadijs zijn dan ook van mening dat als je een relatie aan gaat met iemand dat je eigenlijk behoort te melden dat je deze gevoelens hebt hoe moeilijk en lastig het ook is voor velen om er vooruit te komen dat je nu eenmaal een adultbaby of luierliefhebber bent toch vinden wij dat dit niet meer dan je plicht is om te doen. We zijn van mening dat je de keuze moet maken wat is voor jouw belangrijker namelijk een relatie met iemand of dat je je weer baby of peuter kan voelen en/of het dragen van luiers. We weten allemaal dat niet iedereen van buiten de ab/dl scene begrip en vooral respect heeft voor onze gevoelens sterker nog het overgrote deel van mensen buiten de ab/dl scene willen ook niks met onze scene te maken hebben en wij van adultbabyspeelparadijs zijn van mening dat het de plicht is om ook deze mensen te respecteren dat ze niks op hebben met onze gevoelens en belevingswereld en daarom dat wij ook van mening zijn dat je eigenlijk never en nooit een relatie of huwelijk moet aangaan als adultbaby of luierliefhebber met iemand van buiten de scene omdat de kans op mislukking enorm groot is ook al zal je het meteen vertellen dat je deze gevoelens voor het adultbaby of luierliefhebber zijn hebt dan nog heb je zeer grote kans dat het stuk loopt omdat men het totaal niet ziet zitten dat jij deze voor buitenstaanders zeer vreemde gevoelens of belevingswereld hebt.

Een relatie of huwelijk aangaan als hetero man met een vrouw binnen de scene lijkt ons nog moeilijker dan het winnen van de hoofdprijs in de loterij ook al omdat er relatief zeer weinig vrouwen actief zijn binnen de scene en de gene die actief zijn hebben veelal of een partner of hebben lesbische gevoelens waardoor het vinden van een vrouw voor een relatie of huwelijk binnen de scene wel zeer minimaal is.

Wij van adultbabyspeelparadijs zeggen ook eerlijk dat als het verlangen voor het adultbaby zijn en het zich weer baby of peuter willen voelen zo groot is dat deze eigenlijk overheerst dat men de keuze moet maken van wat wil ik nu precies en wat is voor mij belangrijker een goede relatie of huwelijk waarbij voor meer dan 99% vaak de partner niets ziet in het adultbaby gebeuren van haar man waardoor hij de gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen voelen zal moeten beëindigen. Iets wat ons inziens best wel heel moeilijk is mede daar wij weten dat gevoelens aan de kant zetten iets is wat zeer moeilijk is. Of maakt men de keuze van ik vindt het baby of peuter kunnen zijn veel belangrijker dan een relatie of huwelijk en kies er voor om als adultbaby verder te gaan dan maar zonder een relatie of huwelijk omdat dit anders toch gedoemd is te mislukken door mijn sterke gevoelens voor en het verlangen naar het weer baby of peuter willen zijn omdat dit gewoon niet door iedereen geaccepteerd en gewaardeerd wordt als men deze gevoelens heeft en al zeer zeker niet door mensen van buiten de ab/dl scene.

Dat is ook de reden waarom onze teamleden er voor hebben gekozen geen relatie of huwelijk aan te gaan omdat onze gevoelens voor het adultbaby zijn en onze gevoelens voor het weer baby of peuter willen zijn en wij van mening zijn dat we daarmee geen mensen van buiten de scene moeten opschepen of hun moeten dwingen om hier in mee te gaan omdat we zo nodig een relatie of huwelijk willen aangaan.