000 HOME » 13 HANDICAP, INCONTINENTIE EN ADULTBABY ZIJN » Adultbaby zijn en afhankelijk zijn van thuiszorg

Adultbaby zijn en afhankelijk zijn van thuiszorg hoe of wat

Binnen de adultbaby scene zijn ook mensen actief welke door een medische beperking of handicap incontinent zijn en daardoor afhankelijk zijn van thuiszorg of wijkverpleging zo ook enkele van onze teamleden en regelmatig krijgen wij dan ook de vraag van hoe doen jullie dat en vooral hoe reageert de thuiszorg of wijkverpleging hierop dat jullie adultbaby zijn.

Allereerst zegt adultbabyspeelparadijs dat al onze teamleden respect hebben voor mensen werkzaam in de thuiszorg of de wijkverpleging en dat we daarom deze mensen hun werk laten doen en niet opzadelen en lastig vallen met onze adultbaby gevoelens. Wij zijn ook van mening dat je niet te koop hoeft te lopen hiermee dat je adultbaby bent en al helemaal niet kan en mag verlangen dat iemand van de thuiszorg of wijkverpleging hiervoor ook begrip voor heeft dat jij adultbaby gevoelens hebt en deze graag wilt uitten. Wij zijn van mening dat men deze gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen voelen niet kan of mag uitten in het bijzijn van iemand die werkzaam is in de thuiszorg of wijkverpleging en al helemaal niet kan en mag verlangen als ze komen om te helpen bij het verschonen van je luier wegens je medische beperking of handicap waarbij ook incontinentie materiaal verschoond moet worden dat men dit doet op een manier net als bij een baby of peuter. Adultbabyspeelparadijs is van mening dat dit gewoon te belachelijk voor woorden zou zijn als iemand dit zou verlangen van de thuiszorg of wijkverpleging en vreest ook dat je dan heel snel van je thuiszorg of de wijkverpleging af bent omdat ze daar gewoon niet aan beginnen en men zegt weet u wat u doet zoek even iemand anders om je te verschonen als een baby of peuter maar daar zijn we niet voor en dit lijkt ons ook niet meer dan logisch. Wij van adultbabyspeelparadijs adviseren dan ook om je adultbaby zijn te beperken tot de momenten dat er geen mensen van thuiszorg of wijkverpleging aanwezig zijn bij je thuis en zeer zeker hun niet lastig te vallen met jouw gevoelens voor het zich weer baby of peuter willen voelen.

Adultbabyspeelparadijs geeft als advies om geen luiers met een baby of kinderlijke print te gaan dragen als adultbaby als je afhankelijk bent van de thuiszorg of wijkverpleging. Ongetwijfeld weet men bij organisaties welke thuiszorg of wijkverpleging geven van het bestaan van adultbaby's af ze lopen niet achter bij dit soort organisaties. Maar wij zeggen er meteen bij het lijkt ons niet echt handig en verstandig om met dit soort luiers met een baby of kinderlijke print  erop te gaan rondlopen of in bed te gaan liggen als je voor je verschoning van je luiers afhankelijk bent van dit soort organisaties. Ondanks dat ze een zwijgplicht hebben in hun beroep over de zorg van hun patiënten weten we bijna zeker dat je wel het gespreksonderwerp van de dag wordt. Allereerst wordt er overgesproken met collega's wat natuurlijk heel logisch is want hun behoren dat te rapporteren aan hun collega's die ook zorg aan jouw verlenen en behoren dit ook te melden aan hun leidinggevende omdat het immers gaat om de zorg die aan jouw wordt gegeven en men dagelijks moet vermelden in een rapportage van hoe of wat tijdens de zorgmomenten welke aan de patiënt wordt gegeven en calamiteiten of veranderingen binnen deze zorgmomenten altijd gemeld behoren te worden. En zeer grote kans dat de persoon welke het zorgmoment geeft het veranderen van een incontinentie luier naar een luier met een baby of kinderlijke wel als een calamiteit of verandering binnen de zorg ziet en dit dus vermeld in het zorg rapport. Ook vrezen wij van adultbabyspeelparadijs dat ondanks dat de verpleegkundigen in de zorg een zwijgplicht hebben over hun patiënten en de zorg die wordt gegeven aan de patiënt men ongetwijfeld thuis zal vertellen wat ze hebben meegemaakt zonder dat ze daarbij uw naam noemen omdat ze uw naam niet mogen gebruiken omdat ze niet over patiënten aan mensen buiten de zorg over uw zorgmomenten mogen praten en al zeker niet uw naam mogen noemen. Maar het lijkt ons van adultbabyspeelparadijs al niet fijn ondanks dat uw naam niet wordt genoemd het toch verteld wordt thuis door de verpleegkundige in de thuiszorg of wijkverpleging. Ongetwijfeld kan je er dan van uitgaan dat er wel iemand is die het gehoord heeft die het nodig vindt om het ook weer door te vertellen aan zijn of haar kennissen en voor je het weet gaat het als een lopend vuurtje door de wijk en is er altijd wel zo een bijdehandje die gaat uitzoeken om wie het dan wel niet gaat in de wijk waarover veel mensen het hebben van dat er iemand is die hulp nodig heeft van de thuiszorg of wijkverpleging wegens een beperking of handicap met incontinentie en dat deze luiers draagt met een baby of kinderlijke print er op. Het lijkt ons dat daar niemand binnen de adultbaby scene op zit te wachten en daarom dat we ook afraden dit soort luiers te gaan dragen met een baby of kinderlijke print als je afhankelijk bent van zorg.

Het dragen van rompertjes over de luier is niet raar of vreemd te noemen ook niet voor de thuiszorg of wijkverpleging omdat deze ook steeds vaker worden gebuikt binnen de zorg bij mensen met incontinentie om de luier op zijn plaats te houden zodat deze niet afzakt. Wel adviseert adultbabyspeelparadijs om als je een rompertje of body zoals ze binnen de zorg worden genoemd gaat dragen om er een te nemen zonder een baby of kinderlijke print er op want grote kans dat ze anders van de thuiszorg of wijkverpleging wel vragen gaan stellen waarom je zo een body (rompertje) met een baby of kinderlijke print draagt en het lijkt ons dat je dan wel even wat uit te leggen hebt. ABRuud welke zelf ook afhankelijk is van de thuiszorg of wijkverpleging gebruikt zelf alleen neutrale rompertjes zonder baby of kinderlijke print. Daarin tegen draagt ons teamlid ABGeldersmeiske die ook afhankelijk is van de thuiszorg of wijkverpleging rompertjes met een kinderlijke print er op en heeft daar destijds vragen over gekregen van de thuiszorg of wijkverpleging en heeft toen verteld dat ze door haar medische situatie actief was binnen de adultbaby scene waar men wel van op keek maar waar men wel alle begrip voor had. De overige teamleden van adultbabyspeelparadijs vinden het heel moedig van haar om het gewoon eerlijk te zeggen tegen de thuiszorg of wijkverpleging en zijn ook blij dat haar thuiszorg of wijkverpleging zo positief er op reageerde. Maar het kan natuurlijk ook geheel anders uitpakken daar blijven we toch voor waarschuwen want helaas ook binnen de thuiszorg of wijkverpleging heeft niet iedereen begrip en respect voor het adultbaby gebeuren daar moeten we gewoon heel eerlijk en duidelijk over zijn en we vinden dat we dat eigenlijk ook niet kunnen en mogen verwachten van de thuiszorg of wijkverpleging omdat het voor mensen van buiten de scene toch een vreemd en raar iets is dat adultbaby gebeuren. Ons andere teamlid ABZeeuwsmeisje die ook van zorg afhankelijk is door haar medische beperking of handicap krijgt deze zorg niet via de thuiszorg of wijkverpleging maar via haar moeder en familie waardoor het voor haar niet uitmaakt als ze met een baby of kinderlijke romper door het huis loopt of er in slaapt omdat er verder niemand mee geconfronteerd wordt behalve haar eigen familie die van haar adultbaby zijn afweten,

Het gebruik van plastic broekjes over de wegwerp luier is voor veel mensen binnen de thuiszorg of wijkverpleging toch wel vreemd te noemen en kijken ze toch wel vreemd van op heeft ABRuud ervaren toen hij kort geleden overstapte naar een andere thuiszorg organisatie. Ondanks dat hij een neutrale plastic broek dus zonder baby of kinderlijke print droeg over de wegwerp luier kreeg hij de vraag waarom hij een plastic broek droeg over zijn luier want volgens de verpleegkundige van de thuiszorg of wijkverpleging was dat helemaal niet nodig waarvan adultbabyspeelparadijs meteen zegt het bekende praatje welke door fabrikanten van incontinentie luiers ongeveer aangepraat worden niet alleen bij apothekers maar ook bij verpleegkundigen in zorg instellingen maar ook al bij de thuiszorg of wijkverpleging om maar te zorgen dat hun materiaal wordt afgenomen onder het motto van ons materiaal lekt niet door. ABRuud heeft toen gezegd dat hij de mooie verkooppraatjes van de leveranciers van luiers wel kon en dat hij er op stond om als extra bescherming over de luier een plastic broek te dragen. En het is nu eenmaal nog steeds zo dat de patiënt bepaald wat hij of zij draagt over de luier en niet dat de thuiszorg of wijkverpleging dit bepaald omdat fabrikanten van luiers hun dit aanpraten dat hun materiaal zo uitstekend is want dan moeten de heren fabrikanten maar is een keer langs komen bij ABRuud om te komen kijken hoe nat de plasticbroek ochtends is aan de binnenkant wegens het doorlekken van de luier door de enorme hoeveelheid urine die in de luier zit en zeker als men door de handicap of beperking op de zij slaapt is het risico van doorlekken zeer groot te noemen omdat zelfs het zwaarste materiaal dit niet kan verwerken. Maar nu komt het antwoord op de vraag van hoe zit het met het dragen van plasticbroekjes met een baby of kinderlijke print daar kunnen we heel duidelijk over zijn en adultbabyspeelparadijs geeft het advies om het niet te doen als het gaat om een plasticbroek met een babyprint er op dat lijkt ons inziens een beetje raar en vreemd voor een verpleegkundige van de thuiszorg of wijkverpleging om een volwassen persoon te moeten verzorgen die een plasticbroek draagt over de luier met een babyprint er op dus ons advies is niet doen. Het dragen van een plasticbroek met een vrolijke print er op bijvoorbeeld met Disney figuren er op zou naar ons nog wel kunnen en lijkt ons zelf niet zo heel raar en vreemd als een volwassene met incontinentie zo een plastic broek draagt over zijn of haar luier al is deze afhankelijk van zorg via de thuiszorg of wijkverpleging. Men zal niet zo snel vragen gaan stellen over je plasticbroek en doen ze dat wel dan kan je altijd nog zeggen dat je een Disney fan bent en omdat je toch incontinent bent en een plasticbroek over de luier draagt dat je er dan voor kiest om een leuke en vrolijke te nemen dan een saaie witte of anders gekleurde plastic broek omdat iemand die een onderbroek draagt ook kiest voor mooi ondergoed en niet zo een ouderwetse opa of oma onderbroek uit de vorige eeuw en je eigenlijk een plasticbroek kunt zien als een soort van onderbroek voor mensen die een luier moeten dragen om medische redenen. 

Het gebruik van fopspenen voor de nacht als adultbaby als je afhankelijk bent van de thuiszorg of wijkverpleging daar zijn de meningen over verdeelt binnen het team van adultbabyspeelparadijs en dat gaan we hier even uitleggen hoe of wat en vooral hoe of wij daar over denken. Allereerst zeggen we meteen dat het heel erg afhankelijk is van de medische situatie van iemand die afhankelijk is van zorg door thuiszorg of wijkverpleging. Het is logisch te noemen dat het voor de thuiszorg of wijkverpleging raar over komt als men een volwassen iemand met een baby speen ziet liggen in bed daar zijn we gewoon heel duidelijk over en in dit geval zeggen we ook meteen van niet doen zo een babyspeen gebruiken als je afhankelijk bent van zorg en als je het toch wilt gebruiken doe dit dan als de thuiszorg of wijkverpleging weg is en zorg er voor dat je speen weer weg is voordat ochtends de thuiszorg of wijkverpleging weer komt zodat deze niet zien dat je met een speen slaapt. Nu weten we ook dat er speciale medicinale spenen voor volwassenen op de markt zijn niet in Nederland maar wel in Duitsland welke veel groter zijn dan een baby of kinderspeen. De Nuk 5 is namelijk zo een speen en deze spenen worden ook op grote schaal nagemaakt speciaal voor de adultbaby scene. Deze Nuk 5 speen is bedoeld voor mensen met een medische beperking en dan met name hun die heel erg onrustig zijn tijdens de slaap waar de speen wordt gebruikt net als bij baby's en peuters om te zorgen dat deze rustig wordt en door het zuigen op de speen in slaap valt. Het lijkt ons inziens geen probleem als iemand heel erg onrustig is tijdens het slapen door zijn of haar medische beperking of handicap dat men zo een speen gebruikt als men daar rustig door wordt en er van in slaap valt echter het probleem is dat waarschijnlijk de thuiszorg of de wijkverpleging daar net even iets anders over denkt mede daar ze deze spenen waarschijnlijk ook niet kennen en het nut van deze speen dus ook niet kennen en het waarschijnlijk gewoon als een baby of peuter speen zullen aanzien en het dan wel heel raar vinden dat een volwassen iemand met een speen in zijn mond in bed ligt. Daarom dat adultbabyspeelparadijs ook als advies geeft is het zo dat je inderdaad van een speen afhankelijk bent om in slaap te geraken omdat je heel erg onrustig bent tijdens je slaap of anders niet in slaap kan vallen praat er dan gewoon over met de thuiszorg of wijkverpleging dat je daarom een speen gebruikt om rustig te worden en te kunnen slapen. Het lijkt ons dat ze niets liever hebben dat jij de volgende ochtend uitgerust bent al is dat dan door te slapen met een speen dan dat je de gehele nacht wakker ligt en de volgende ochtend doodmoe bent. Maar wij begrijpen ook dat het voor veel volwassenen heel moeilijk zal zijn om te zeggen dat ze nog met een speen slapen ondanks dat ze een adultbaby zijn maar uit schaamte gevoel durven ze dat niet te zeggen en daarom zegt adultbabyspeelparadijs ook van zorg dan gewoon dat je speen niet zichtbaar is voor de thuiszorg of wijkverpleging en berg deze op zodat die niet zichtbaar is voor de thuiszorg of wijkverpleging maar wel zo dat je er zelf gemakkelijk bij kunt.

Adultbaby ledikant en adultbaby kamer twee dingen waar je misschien als adultbaby die afhankelijk is van de thuiszorg of wijkverpleging ook mee te maken krijgt en hoe ga je daar mee om en vooral hoe reageert de thuiszorg hierop. Daarover kunnen we het volgende zeggen en hebben wij de navolgende ervaringen. Een bed met spijlen is zeker voor de thuiszorg of wijkverpleging niet gek of raar te noemen tijdens de zorg echter dit zijn veelal ziekenhuisbedden met een hekwerk aan beide kanten van het bed welke om hoog en laag kunnen tegen het eventueel uit bed vallen van de patiënt waarbij het bed ook nog om hoog en laag kan en zelfs zo gesteld kan worden dat de patiënt zo comfortabel mogelijk ligt waarbij de voeten omhoog kunnen liggen of men met het hoofd wat hoger ligt; Dit is allemaal mogelijk met zo een ziekenhuisbed welke de meeste mensen met een medische beperking of handicap krijgen via de WMO wet. Nu moeten wij van adultbabyspeelparadijs meteen zeggen omdat alle teamleden zo een bed hebben of anders hebben gehad dat je met zo een ziekenhuis bed niet bepaald blij en gelukkig hoeft te wezen met name ABZeeuwsmeisje en ABGeldersmeiske kunnen daarover mee praten want regelmatig werkt de motor welke onder het bed zit niet meer en moet er weer een monteur gebeld worden die er dan achter komt dat inderdaad het bed niet meer omhoog of laag kan en dat deze het terplekke niet kan repraren met als gevolg dat er iemand langs moet komen om het bed uit elkaar te halen en een nieuwe te brengen en weer in elkaar te zetten hetgeen bij ABZeeuwsmeisje diverse keren is gebeurd met als gevolg dat deze lui niet zo erg nauw kijken als het bed van de zolder naar beneden moet en men overal tegen aanstoot met als gevolg beschadigde deurposten of muren waar men tegenaanstoot omdat die bedden ondanks dat ze uit elkaar kunnen worden gehaald toch wel vrij lompe dingen zijn door de enorme lengte van de onderdelen. De moeder en opa van ABZeeuwsmeisje werden er een beetje gek van zo vaak dat haar bed omgewisseld moest worden waarna haar opa haar babykamer weer kon opknappen omdat die aardig beschadigd was maar ook elders in het huis herstel werkzaamheden kon uitvoeren omdat er overal tegen aan gestoten was met de onderdelen van het bed omdat men niet zo gemakkelijk een trap afkomt met lange elementen van een bed omdat een draai in de trap zit. Waarop uit eindelijk werd besloten weg met dat bed en ze nu een adultbaby bed heeft met spijlen. Zoals we al eerder hebben aangegeven heeft ze geen thuiszorg of wijkverpleging en is dat wat handiger om zo een bed te plaatsen en een adultbaby kamer te hebben.

ABRuud welke ook van thuiszorg of wijkverpleging afhankelijk is en welke een adultbaby kamer heeft zegt toen ik mijn adultbaby kamer ruim 25 jaar geleden maakte was ik nog niet afhankelijk van thuiszorg of wijkverpleging toen ik mijn slaapkamer ombouwde tot adultbaby kamer en zegt ook eerlijk ik zou nu zeker als ik afhankelijk was van thuiszorg of wijkverpleging zeker geen adultbaby kamer hebben gemaakt omdat ik toch wel de nodige vragen kreeg van de thuiszorg of wijkverpleging over de kamer en met name mijn adultbaby bed. ABRuud zegt ook dat er gelukkig zeer positief werd en word gereageerd op zijn kamer en zijn adultbaby bed door de thuiszorg of wijkverpleging allereerst zoals hij zegt dat hij heeft aangegeven dat destijds toen hij het adultbaby bed kocht zo een 25 jaar geleden niet in aanmerking kwam voor een ziekenhuis bed ondanks dat hij een motorongeval had gehad werd de aanvraag destijds afgewezen waarbij hij zoiets had van krijg allemaal de kolere en val allemaal dood en besloot om dan zelf maar voor een bed te gaan kijken en dat werd nadat hij voor het adultbaby zijn had gekozen dus een adultbaby bed welke er voor de thuiszorg of wijkverpleging toch wel even iets anders uitziet dan een ziekenhuis bed omdat dit bed voorzien is van spijlen en niet van een hekwerk maar nadat hij had uitgelegd dat dit bed een stuk goedkoper was dan een ziekenhuis bed welke hij niet vergoed kreeg was het voor de thuiszorg of wijkverpleging wel duidelijk dat hij dan voor de goedkoopste oplossing kiest als het gaat om een bed waar men niet uit kan vallen door de medische beperking of handicap. 

Ook over de adultbaby kamer heeft hij van thuiszorg of wijkverpleging vragen gehad van hoe of wat en hij heeft daar op geantwoord dat hij zelf bepaald hoe of hij zijn slaapkamer wil inrichten en of deze nu vol staat met knuffels en een groot kinderbed met spijlen is zijn zaak en heeft de thuiszorg of wijkverpleging niks mee te maken. En zei hij dat hun alleen maar behoeven te komen voor de zorg en deze goed behoren uit te voeren en zich zeer zeker niet met zijn privé zaken zoals de inrichting van zijn slaapkamer behoeven te bemoeien. Het is misschien niet al te vriendelijk maar het schept wel meteen duidelijkheid naar de thuiszorg of wijkverpleging vinden wij zelf omdat hun slechts voor zorg komen en er niet wordt gevraagd of wordt verlangd van de thuiszorg of wijkverpleging dat ze de patiënt als een baby of peuter gaan behandelen tijdens de verzorging want naar de mening van adultbabyspeelparadijs heeft dan pas de thuiszorg of de wijkverpleging reden om te klagen of opmerkingen te maken en het recht om iets te zeggen over de inrichting van een slaapkamer laten we daar gewoon heel duidelijk en helder over zijn. Al we van adultbabyspeelparadijs ook wel er meteen bij zeggen en ook ABRuud zelf zegt het is beter en verstandiger om geen adultbaby kamer te maken als je afhankelijk bent van de thuiszorg of wijkverpleging maar nu hij eenmaal al deze kamer had voordat hij afhankelijk was van de thuiszorg of wijkverpleging is het ook vrij lastig om de heleboel te gaan verbouwen en het adultbaby bed dan maar even weg te gooien dat is naar ons idee ook geld over de balk smijten wetende dat men weinig of niets terug krijgt voor zo een bed als men deze te koop aanbied binnen de adultbaby scene en daarbij zit ABRuud er ook niet op te wachten dat die overspoeld wordt met adultbaby's die langs willen komen om het adultbaby bed te zien en uit eindelijk dan besluiten om hem toch maar niet te kopen hij zegt ik zit niet op die pottenkijkers te wachten dus daarom dat hij ook de babykamer gewoon in takt houdt. Maar zegt er wel meteen bij als ik voor dat ik de adultbaby kamer maakte al van de thuiszorg of wijkverpleging afhankelijk had geweest was ik er niet aan begonnen om gewoon de vele vragen die hij er over krijgt gewoon meer dan zat is en naar zijn idee ook andere adultbaby's niet op zitten te wachten op dat bemoeial gedoe van sommigen binnen de thuiszorg of wijkverpleging. Adultbabyspeelparadijs is dan ook van mening dat de thuiszorg of de wijkverpleging gewoon haar werk moet doen dus zorg verlenen en zich niet behoord te bemoeien met de inrichting van iemands huis of slaapkamer al  staat het vol met baby spullen of is de slaapkamer ingericht als babykamer want immers de patiënt of klant van de thuiszorg of wijkverpleging bemoeid zich ook niet met de inrichting van het huis of de slaapkamer van de verpleegkundige van de thuiszorg of wijkverpleging en wij denken dat deze het ook niet echt op prijs zou stellen als we ons daar mee zouden bemoeien met haar of zijn privé aangelegenheden dus daarom accepteren wij het ook niet als hun zich wel met onze privé aangelegenheden gaan bemoeien of op en aanmerkingen hebben over de inrichting van onze woning en in het bijzonder onze slaapkamer. En hoe hard het ook klinkt misschien ABRuud zegt en degene die dat wel doet kan meteen vertrekken en behoeft niet meer langs te komen voor hulp en zegt er bij keuze in thuishulp organisaties of wijkverpleging genoeg en deze behoren zich niet te bemoeien met zaken welke hun niet aangaan en dat maakt hij ze dan ook wel even duidelijk als ze vragen gaan stellen van hallo waar kom jij voor de zorg die je moet geven aan mij of kom je om te kijken en te ouwehoeren over hoe of ik mijn huis heb ingericht lijkt me voor de zorg want anders had ik wel een adviseur voor woninginrichting gevraagd om te komen als ik wil ouwehoeren over hoe of ik het beste mijn huis of slaapkamer moet inrichten.