Hier vindt u alle informatie over incontinentie

Binnen de adultbabyscene zijn ook veel mensen actief welke incontinent zijn en de adultbaby scene zien als een manier om beter met hun handicap of beperking om te gaan. Helaas ziet adultbabyspeelparadijs ook idioten binnen de ab/dl scene die zitten te verkondigen dat ze wel incontinent zouden willen zijn. Iets wat wij van adultbabyspeelparadijs ronduit respectloos vinden dit soort idiote uitspraken van mensen binnen de ab/dl scene welke verkondigen dat ze wel incontinent zouden willen zijn en daarom dat wij hun adviseren om eerst is goed te gaan lezen wat incontinentie nu precies inhoudt en anders is een poosje te gaan rondkijken in een zorgcentrum waar mensen met incontinentie verblijven voordat men weer dit soort onzinnige en kwetsbare uitspraken doet.

Wat is incontinentie

Incontinent zijn betekent dat urine of ontlasting niet opgehouden kan worden. Bij onvrijwillig urineverlies wordt gesproken van urine-incontinentie. Incontinentie voor ontlasting wordt fecale incontinentie genoemd. Er zijn ook mensen die incontinent zijn voor zowel urine als ontlasting; dit heet dubbele incontinentie. 

Komt incontinentie vaak voor

Urine-incontinentie komt voor bij een kwart tot ruim de helft van alle volwassen vrouwen. Bij mannen komt het niet zo vaak voor; een kleine tien procent van alle volwassen mannen heeft er last van. Fecale incontinentie komt minder vaak voor; in een onderzoek onder zelfstandig wonende zestig plussers had zes procent er last van, ongeveer evenveel vrouwen als mannen. Met het stijgen van de leeftijd worden meer mensen incontinent.

Vormen van urine incontinentie

Er zijn verschillende vormen van incontinentie die ieder hun eigen oorzaak hebben. Om urine-incontinentie goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat bekend is welke vorm van urine-incontinentie iemand heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inspanningsincontinentie, aandrangincontinentie en overloopincontinentie.

Inspanningsincontinentie (stressincontinentie)

Veel vrouwen kennen het: urineverlies bij druk op de buik, bijvoorbeeld bij tillen, lachen, niezen of bij haastig bewegen zoals bij sporten. Het komt doordat het afsluitmechanisme van de blaas niet goed werkt. Oorzaken zijn bijvoorbeeld verslapte bekkenbodem- of blaasspieren door een zwangerschap of bevalling of een verzakking van de baarmoeder of blaas. Ook overgewicht heeft extra druk op de blaas tot gevolg. Bij mannen kan soms inspanningsincontinentie ontstaan na een operatie van de prostaat.

Aandrangincontinentie (urge-incontinentie)

Een lastig probleem voor veel ouderen: een plotselinge niet op te houden drang tot plassen. Mensen met aandrangincontinentie moeten soms wel meer dan acht keer per dag naar het toilet. Bij aandrangsincontinentie is de blaas overactief; spieren in de blaaswand trekken onverwacht samen. Behalve door het ouder worden neemt de kans hierop ook toe wanneer u, voor de zekerheid, extra vaak naar het toilet gaat. Uw blaas is dan niet meer gewend om de plas op te houden. Ook angst om ongewild urine te verliezen en steeds onbewust de bekkenbodemspieren aanspannen werkt aandrangincontinentie in de hand.

Overige oorzaken van aandrangincontinentie zijn: een blaasontsteking, bepaalde medicijnen of een probleem met de aansturing vanuit de hersenen, bijvoorbeeld als gevolg van een herseninfarct.

Overloop incontinentie

Een hinderlijk verschijnsel: de blaas is overvol en loopt druppelsgewijs over, soms zonder dat er aandrang is. De blaas raakt overvol doordat de urine niet goed uit de blaas kan stromen of doordat de spier in de blaaswand niet goed werkt. De eerstgenoemde oorzaak kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een vergrote prostaat of gezwellen in de eierstokken. Diabetes of bepaalde medicijnen kunnen de functie van de spier in de blaaswand verminderen.