000 HOME » 13 HANDICAP, INCONTINENTIE EN ADULTBABY ZIJN » Thuiszorg organsaties die er een zooitje van maken

Thuiszorg organisaties die maar wat aan rotzooien 

Mede daar naast enkele teamleden van adultbabyspeelparadijs er ook vele andere adultbaby's wegens hun medische beperking of handicap met incontinentie afhankelijk zijn van de thuiszorg of wijkverpleging horen wij niet alleen over de enorme puinhoop die sommige organisaties er van maken maar ondervinden onze teamleden dit zelf ook aan den lijve dat er niet zo nauw gekeken wordt door sommige organisaties en sommigen maar wat aan modderen.

Twee van onze teamleden zijn afhankelijk van thuiszorg of wijkverpleging en hebben dit zelf ook meegemaakt en wij horen het ook regelmatig van anderen welke van deze zorg afhankelijk zijn dat het regelmatig tot stelselmatig steeds mis gaat. Inmiddels zijn beide teamleden overgestapt naar een andere organisatie welke wel goede zorg geeft maar toch willen wij wel even berichten over de enorme puinhoop die sommige organisaties er van maken want wij zijn wel van mening dat dit wel even vermeld mag worden zodat andere mensen welke afhankelijk zijn van zorg zien en weten wat een zooitje het soms is en vooral van hoe of men omgaat met mensen welke afhankelijk is van thuishulp of wijk verpleging.

Zo komt het geregeld voor dat thuiszorg organisaties of wijkverpleging de afspraken niet nakomen dat men niet op de afgesproken tijden komt om zorg te verlenen en dat men langs wanneer het hun uitkomt en er eigenlijk niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met de patiënt wat naar ons inziens toch de doelstelling is van zorg verlenen aan iemand die zorg nodig heeft dat men dit afstemt op de behoefte en wens van de patiënt maar we kunnen het natuurlijk helemaal mis hebben hoor als we dit als doelstelling stellen.  Zo komt het geregeld voor dat de thuiszorg pas rond half elf in de ochtend langs komt om iemand met incontinentie te komen verschonen en te helpen met wassen of douchen wat natuurlijk gewoon ronduit belachelijk te noemen is als de patiënt met incontinentie de avond er voor al zo tussen 8 en 9 voorzien is van een luier voor de nacht en de thuiszorg weet dat de patiënt incontinent is voor zowel urine als ontlasting lijkt het adultbabyspeelparadijs een beetje raar dat de thuiszorg of wijk verpleging in de veronderstelling is dat iemand met zware incontinentie ruim 14 uur met een incontinentie luier kan doen. Allereerst lukt dit niet en daarbij is dit ook niet zo goed voor de huid van de incontinentie patiënt en loopt men zeer grote kans op smetplekken of zelfs beschadiging van de huid en als deze patiënt dan ook nog is diabetes heeft wordt het wel een heel erg groot probleem als dat gebeurd want wonden genezen nu eenmaal veel minder snel bij mensen met diabetes. En daarom dat wij van adultbabyspeelparadijs durven te zeggen dat dit gewoon onacceptabel is en dus een ernstige verwaarlozing van de zorg van de patiënt genoemd kan en mag worden.

Maar het kan nog gekker in Nederland bij een thuiszorg organisatie of wijkverpleging terwijl een arts voor 3 daags zorg vraagt voor de patiënt dat men met pijn en moeite 1 keer per dag langs komt en dat men dan het verhaal op hangt ja we hebben het zo druk en komen personeel te kort. We weten allemaal dat er inderdaad een te kort is aan personeel binnen de zorg maar het lijkt ons toch wel een beetje heel erg raar en respectloos dat dit ten koste moet gaan van de patiënt welke juist de zorg heel hard nodig heeft en een arts niet voor niks 3 zorg momenten aanvraagt voor de patiënt. Maar het meest lachwekkende en daarmee ook schrijnende wat een van onze teamleden heeft meegemaakt is dat deze gebeld werd door een medewerkster van de thuiszorg of wijkverpleging en te horen kreeg van hallo je spreekt met de verpleegkundige van de zorg ik ben aan het werk als je hulp nodig hebt moet je me maar bellen. Dit lijkt ons inziens te belachelijk voor woorden dat een patiënt die zorg heeft toegewezen gekregen en waarvoor de zorg geregeld is en betaald wordt door de zorgverzekeraar aan de thuiszorg of wijkverpleging gebeld wordt en te horen krijgt van je moet maar bellen als je zorg nodig hebt. Hallo thuiszorg of wijkverpleging waarom denk je dat er contracten zijn tussen jullie en de zorgverzekeraar van de patiënt het lijkt ons om te zorgen dat jullie komen en daar tijd voor vrij maken die er voor staat voor het zorg moment en dat het niet zo behoeft te zijn dat de patiënt jullie eerst moet gaan bellen om te vragen of jullie even willen langs komen voor de zorg. Dit lijkt ons de wereld op zijn kop als we het gewoon even mogen zeggen.

Een ander veel gehoorde klacht is en welke onze teamleden zelf ook hebben meegemaakt is dat thuiszorg en wijkverpleging ongeveer willen dat de patiënt zich maar aanpast aan hun als het om de zorg momenten gaat en men er eigenlijk min of meer maling aan heeft dat patiënt vaak ook nog afspraken elders heeft denk hierbij aan afspraken met ziekenhuis, fysio therapeut , ergo therapeut, tandarts, huisarts of gewoon afspraken voor dagbesteding of sociale contacten met familie of vrienden. Als het aan sommige thuiszorg of wijkverpleging ligt dan moet iedereen zich maar aan hun aanpassen dit lijkt adultbabyspeelparadijs toch wel een beetje te veel van het goede en ook een beetje te veel gevraagd dat iedereen zich maar moet schikken naar de thuiszorg of wijkverpleging. Wij weten ook omdat onze teamleden dit zelf ook doen als ze naast de thuiszorg of wijkverpleging ook nog andere afspraken hebben zoals eerder genoemd dat men die zoveel mogelijk plant op tijdstippen dat er geen thuiszorg of wijkverpleging komt en dat men ook om deze redenen met de thuiszorg of wijkverpleging afspraken maakt om op vaste tijden te komen zodat ze ook hun dagelijkse of wekelijkse bezigheden kunnen doen of dat andere behandelingen wegens hun handicap of beperking zoals fysio, ergo therapie of andere afspraken gewoon door kunnen gaan. Dus gewoon goede en duidelijke planning maken maar als de thuiszorg of wijkverpleging haar afspraken niet na komt en dus niet op tijd komt dan valt de gehele planning in het honderd.

Als men hier dan op of aanmerkingen over maakt tegen de thuiszorg of wijkverpleging zijn ze vaak nog zwaar beledigd ook en voelen ze zich enorm aangevallen hetgeen we zelf ervaren maar ook van anderen horen. Maar het lijkt ons totaal onzinnig dat men zwaar beledigd is of zich aangevallen voelt als thuiszorg of wijkverpleging. Het lijkt ons inziens dat de mensen het volste recht hebben om er iets van te zeggen als de zorg die door thuiszorg of wijkverpleging geleverd moet worden  niet goed wordt uitgevoerd.

Wat nog lachwekkender of beter gezegd beschamend is dat sommige thuiszorg instanties of wijkverpleging het zelfs presteert om bij de zorgverzekeraar enorme hoge bedragen te declareren voor zorg die niet of nauwelijks wordt gegeven. Normaal gesproken kijkt geen enkele patiënt bij zijn of haar zorgverzekeraar in het zorgdossier om te kijken wat de zorgverzekeraar heeft betaald voor de zorg en dat lijkt ons ook wel vrij logisch. Maar bij toeval een van onze teamleden moest nakijken of een bepaalde rekening van zorg welke voorgeschoten was door ons teamlid en gedeclareerd was bij de zorgverzekeraar al was overgemaakt en toen kwam deze er achter dat de thuiszorg een rekening had ingediend van een bedrag van een maand zorg die niet of nauwelijks was geleverd omdat men vaker niet kwam dan wel maar men wel even bijna €2500 durfde te declareren bij de zorgverzekeraar. Gelukkig was dit bedrag nog niet betaald mede omdat ons teamlid al bij de zorgverzekeraar had geklaagd over de slechte zorg die geleverd werd door de thuiszorg organisatie en de zorgverzekeraar bezig was met onderzoek hierna mede daar er ook geklaagd was door instanties die ambulante woonbegeleiding geven die ook aan de alarmbel hadden getrokken bij de zorgverzekeraar over de zeer slechte zorg die geboden werd door de thuiszorg organisatie. Maar zo zie je maar weer hoe of dat sommige thuiszorg organisaties  ook nog eens onrechtmatig forse bedragen declareren bij de zorgverzekeraar er van uitgaand die betalen toch wel en de patiënt komt daar toch nooit achter er ook vanuit gaande dat de meeste mensen  nooit gaan kijken in hun zorgdossier naar wat voor kosten de zorgverzekeraar nu weer heeft betaald voor de zorg aan hun.

Mede daar wij van adultbabyspeelparadijs het een schande vinden dat thuiszorg organisaties en wijkverpleging  niet de juiste zorg leveren aan mensen welke de zorg dringend nodig hebben en daarvoor ook bij wet voor in aanmerking komen en er werkelijk een zooitje van maken en daarbij ook nog eens forse rekeningen declareren bij de zorgverzekeraar terwijl in werkelijkheid weinig of niets hebben gedaan vinden wij dat dit gewoon bij een ieder bekend moet zijn zodat een ieder die van zorg afhankelijk is en daarvoor in aanmerking komt ook de benodigde en vooral goede zorg krijgt maar ook omdat wij het niet correct vinden dat de zorgverzekeraar wordt opgelicht door ze en waarvoor wij allen als klant van de zorgverzekeraar in feite voor opdraaien omdat de zorgpremie weer eens verhoogd wordt. En daarom zijn wij van mening dat deze onzin moet stoppen en de thuiszorg organisaties of wijkverpleging die hun afspraken niet nakomen of niet de zorg bieden en leveren waarvoor ze wel betaald worden gewoon niet meer in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar omdat ze er een grote puinhoop van maken waarvan u en wij zelf de pineut zijn.