000 HOME » 18 AB/DL SCENE SCHEIDEN

Adultbaby en luierliefhebbers scene scheiden van elkaar

Hier gaat adultbabyspeelparadijs even uitleggen waarom wij een enorme voorstander zijn van het scheiden van de adultbaby en luierliefhebbers scene zodat beiden zich uitsluitend richten op hun eigen doelgroep net zo als bijvoorbeeld in Duitsland, Italië, Mexico en Peru al gebeurd omdat men daar wel al heeft ingezien dat de belevingswerelden van adultbaby's en luierliefhebbers niet bij elkaar passen en totaal van elkaar verschillen welke helaas ook vaak tot spanningen en ruzies lijden omdat veelal luierliefhebbers weinig op hebben met de belevingswereld van adultbaby's en sommigen dit ook niet bepaald onder stoelen of banken steken.

In de vele jaren dat de teamleden van adultbabyspeelparadijs actief zijn als adultbaby hebben wij wel het een en ander meegemaakt en gezien zowel binnen de Nederlandse als de vele buitenlandse scenes en dan voornamelijk daar waar luierliefhebbers en adultbaby's in een forum, chat of facebook groep gezamenlijk zaten. Ons zijn een paar dingen opgevallen en die we nu ook gaan bespreken:

 • Wij merkten dat binnen forums, chats en ook facebook groepen waar luierliefhebbers en adultbaby's gezamenlijk actief waren dat de sfeer vaak gespannen was omdat het helaas maar al te vaak voorkwam dat met name van de kant van luierliefhebbers niet of nauwelijks begrip laat staan respect was voor de belevingswereld van adultbaby's. Sommige luierliefhebbers begonnen meteen dan te zeuren als er over adultbaby zaken werd gesproken binnen een chat of er werd gezegd van even ander onderwerp omdat ze het niet interessant vonden. Dit is natuurlijk vreemd en raar te noemen dat zoiets gebeurd binnen een chat welke zowel voor luierliefhebbers als adultbaby's is en dit zorgt zeker niet voor een leuke en gezellige sfeer binnen zo een chat. 
 • Wij van adultbabyspeelparadijs zeggen ook meteen er bij dat we de problemen niet alleen afschuiven op de luierliefhebbers hun houding want ook sommige adultbaby's hebben er debet aan zeker hun die binnen chats alleen maar zitten te communiceren in onzinnig baby gebrabbel als ga ga goo goo dada. Ook wij storen ons mateloos aan dit idiote gebrabbel waar niemand iets mee kan en eigenlijk niet te volgen is voor niemand binnen de chat. Wij vinden ook dat dit soort communicatie binnen de hoofd chat niet behoord mede daar niemand deze onzin kan volgen maar ook omdat er heel veel mensen binnen de chat zitten welke totaal niets hebben met deze onzinnige en niet begrijpbare taal tijdens het chatten. En adultbabyspeelparadijs begrijpt daarom maar al te goed dat met name de luierliefhebbers zich enorm storen aan deze idiote manier van communiceren binnen een chat van sommige adultbaby's welke naar de mening van adultbabyspeelparadijs een beetje te ver zijn doorgedraaid in hun belevingswereld als adultbaby. En daarom zeggen wij ook als je in deze onzinnige baby gebrabbel wil communiceren doe dit dan lekker in een privé gesprek met iemand die daar ook in geïnteresseerd is binnen de chat maar niet in de openbare chat waarin ook mensen zitten welke niks met deze onzin hebben. Dus gewoon een beetje rekening met elkaar houden en daarom dat binnen de chat van adultbabyspeelparadijs ook de regel is dat we alleen in normaal Nederlands communiceren en niet in dat onzinnige baby gebrabbel waar niemand iets mee kan laat staan begrijpt.
 • Hetgeen ons ook opviel is dat veel luierliefhebbers binnen zo een chat alleen maar over seks en seksuele handelingen kunnen praten en vooral aan een ieder willen vertellen van hoe seksueel opgewonden ze wel niet raken van het dragen van een luier. Nu weten wij van adultbabyspeelparadijs ook wel dat seks en seksuele handelingen voor luierliefhebbers een veel belangrijkere rol spelen in hun belevingswereld dan dat dit het geval is bij adultbaby's omdat het bij adultbaby's veelal meer gaat om het zich weer baby of peuter kunnen voelen en ook om als baby of peuter behandeld te worden een soort herbeleving van de baby of peuter tijd zullen we maar zeggen.
 • Ook viel ons op dat binnen sommige chats een kleine groep luierliefhebbers die luiers in combinatie met bdsm deden steeds dominanter werden en de gehele chat eigenlijk naar hun toe trokken en er eigenlijk alleen nog maar over bdsm werd gesproken terwijl als iemand over een andere belevingswereld sprak bijvoorbeeld die van een adultbaby er werd gevraagd daar even mee te stoppen. Dit komt voor adultbabyspeelparadijs toch wel een beetje heel erg vreemd over mede daar de chat wordt aangegeven als een plek voor zowel luierliefhebbers als adultbaby dat een kleine groep even de dienst gaat uitmaken en dat een ieder hun belevingswereld maar moet respecteren terwijl er van hun kant totaal geen respect is voor iemand anders belevingswereld al is dat dan die van adultbaby zijn. Want adultbabyspeelparadijs is dan ook van mening wil of kan je geen respect of begrip tonen voor iemands anders belevingswereld binnen de ab/dl scene begin dan op zijn minst een chat, forum, website of facebook groep welke zich alleen richt op de mensen welke de zelfde belevingswereld hebben als je zelf maar ga niet jouw belevingswereld opdringen aan anderen op plaatsen die eigenlijk bestemd zijn voor iedere belevingswereld binnen de ab/dl scene dit lijkt ons toch niet te veel gevraagd om gewoon respect en begrip te tonen voor ieders belevingswereld binnen de scenes al is het dan niet jouw belevingswereld. Immers je verwacht zelf ook dat men jouw belevingswereld begrip voor heeft en respecteert doe dat dan ook bij een ander.
 • Ook viel het onze teamleden op dat sommigen binnen chats de chatroom zien als de wachtkamer op het station waar ze op de trein zitten te wachten en waarschijnlijk een die pas over een paar dagen komt. Hiermee willen we zeggen dat wij regelmatig hebben gezien dat er mensen in de chat zaten die eigenlijk nooit iets zeiden en alleen maar een afwachtende houding aannamen. Nu weten wij van adultbabyspeelparadijs ook dat je moeilijk iemand kunt verplichten om deel te nemen aan een chat gesprek welke niet de interesse heeft. Maar wij zeggen ook meteen dat er ook wel personen bij waren die werkelijk nooit iets zeiden en alleen maar in de chat rond hingen om te kijken wat er gezegd werd maar nooit ergens op reageerden en dan hebben wij van adultbabyspeelparadijs zoiets van probeer dan zelf een onderwerp aan te gaan welke wel jouw interesse heeft en mogelijk ook die van andere mensen binnen de chat of ga gewoon uit de chat en kom een andere keer terug om te kijken of er wel over een onderwerp wordt gesproken welke jouw interesse heeft. Dan zeggen onze 2 vrouwelijke teamleden van adultbabyspeelparadijs dat ze ook geregeld zagen en hebben meegemaakt dat met name mannelijke bezoekers in chats rondhingen en nooit deelnamen aan gesprekken binnen de chats maar zodra deze zagen dat er een vrouw of jonge dame binnen kwam dat deze er als hazenwindhonden op af schoten door meteen ongevraagd privé te gaan chatten met deze vrouw of jonge dame hetgeen de 2 dames regelmatig zelf hebben meegemaakt en hetgeen ze ook van diverse andere vrouwen en jonge dames hebben vernomen. Adultbabyspeelparadijs denkt dat we gerust mogen zeggen dat dit ook wel een grote bron van ergernis is met name bij vrouwen binnen de ab/dl scene.
 • Ook zien wij dat heel veel websites, forums maar ook groepen op facebook voor de ab/dl scene veelal geschreven en beheerd worden luierliefhebbers die ook maar meteen de adultbaby scene er bij nemen maar niet of nauwelijks iets afweten van deze scene omdat ze zich er zelf niet mee bezighouden omdat het totaal niet hun belevingswereld is. Wij van adultbabyspeelparadijs hebben dan zo iets van richt je alleen op de scene waar je zelf ook in actief bent een welke vooral ook jouw belevingswereld is. Want het lijkt ons dat je als een website of forum over schaatsen gaat maken dat je het dan ook niet over wielrennen gaat hebben daar ondanks dat beiden wel met sport te maken hebben is het zo dat ze verder totaal niets met elkaar te doen hebben en zo is het eigenlijk ook met luierliefhebbers en adultbaby's dat deze niks met elkaar hebben en de belevingswerelden mijlen ver uit elkaar liggen.
 • Verder viel het onze teamleden op dat met name binnen de Nederlandse ab/dl  scene eigenlijk al vanaf het begin van het ontstaan van deze scene er een enorme machtsstrijd aan de gang is en enorme rivaliteit is met een enorme haat en nijd waarbij men de ander eigenlijk het licht in de ogen niet gunt ook omdat sommige eigenaren en moderators aan grootheidswaanzin leiden en er alles aan proberen te doen om in hun ogen concurrenten uit te schakelen al moet dit zelfs met bedreigingen en intimidatie naar hun bezoekers als deze toevallig ook op andere website, forums of chats komen die de dictators niet aanstaan. Deze enorme machtsstrijd heeft in het verleden ook gezorgd dat iemand die elders was geband wegens dat hij andere mensen lastig viel elders binnen de Nederlandse ab/dl scene gewoon vrolijk verder kon gaan om zijn sterk naar pedofiele gevoelens  neigende gevoelens te uitten binnen een andere chat waarmee hij vooral kwetsbare jongeren veel schade heeft toegebracht en ouders met enorme problemen zaten enkel door dat een gestoorde het allemaal niet zo nauw nam binnen de ab/dl scene en de dictators het niet de moeite vonden om anderen in te lichten dat ze deze persoon bij hun hadden geband wegens overlast en dan met name het zich richten op jongeren binnen de scene. Het lijkt adultbabyspeelparadijs zeer gebruikelijk als men klachten krijgt dat iemand met dit soort zaken bezig is en men besluit om deze persoon de toegang te blokkeren dat men dit even doorgeeft ook ter bescherming van de ab/dl scene maar nog meer van jongeren binnen de scene omdat naar ons inziens we dit soort praktijken gewoon niet moeten willen dat een gestoorde binnen de scene zich richt op kwetsbare jongeren binnen de scene. Het lijkt ons dat je daar kordaat tegen optreedt en op zijn minst de scene daarover informeert dat dit speelt of heeft gespeeld zodat men maatregelen kan treffen en deze persoon elders ook geen toegang meer krijgt binnen de scene zodat herhaling van zoiets niet kan plaats vinden.
 • Ook bij luierbijeenkomsten welke wij in het verleden hebben bezocht viel op dat ondanks dat men aangaf dat deze bijeenkomsten voor zowel luierliefhebbers als adultbaby's waren dat deze overwegend bezocht werden door luierliefhebbers en dat er eigenlijk niet of nauwelijks iets te doen was voor adultbaby's. Nu begrijpen wij van adultbabyspeelparadijs ook wel dat we niet kunnen verwachten dat bij zo een bijeenkomst in eens een volledige ingerichte baby kamer op volwassenen grote aanwezig is want dat zal ook te veel gevraagd zijn en moeten we ook realistisch in zijn dat zo iets niet kan maar het zal wel handig en praktisch zijn als er ook wat speelmateriaal aanwezig zou zijn voor adultbaby's daar zijn we gewoon heel eerlijk of duidelijk in en over omdat wij als adultbaby zeggen dat we er eigenlijk niets te zoeken hebben omdat er voor ons eigenlijk niets te doen of te beleven is dan alleen maar aan de bar hangen en een beetje kletsen over luiers want over adultbaby gebeuren wordt toch een beetje lastig omdat het overgrote deel van de bezoekers van deze bijeenkomsten daar geen interesse in heeft omdat het totaal hun belevingswereld niet is omdat ze luierliefhebber zijn. 

Dit is ook de reden waarom adultbabyspeelparadijs zegt van de adultbaby en luierliefhebbers scene moeten los van elkaar verder in Nederland net zoals in veel andere landen al gebeurd. Nu zullen er ongetwijfeld weer personen zijn binnen de Nederlandse ab/dl scene die zeggen lekker makkelijk om overal kritiek op te hebben en daarom dat wij van adultbabyspeelparadijs ook met concrete ideeën en oplossingen komen en niet zomaar iets lopen te raaskallen en dan mag men het met ons of oneens zijn daar bent u geheel vrij in maar zo zien wij van adultbabyspeelparadijs wel de ideale oplossing voor de Nederlandse ab/dl scene omdat deze gewoon niet bij elkaar horen volgens ons. 

 • Door de adultbaby en luierliefhebbers scene van elkaar te splitsen kan een ieder zich echt specifiek richten op zijn of haar doelgroep waarin men zelf actief is en welke ook past bij de belevingswereld van degene die een website, forum, chat of facebook groep heeft. Hiermee bedoeld adultbabyspeelparadijs dat wij ons alleen richten op de adultbaby's hetgeen wij nu al doen en de luierliefhebbers zich alleen richten op de luierliefhebbers de doelgroep waar ze zelf ook iets mee hebben en wat ook past bij hun belevingswereld.
 • Dat de luierliefhebbers scene zich niet meer bemoeid en bezighoudt met de adultbaby scene zodat ze zich niet meer behoeven te storen en te ergeren aan onze belevingswereld als adultbaby hetgeen helaas nu maar al te vaak gebeurd en wat ook de reden is dat adultbabyspeelparadijs zegt splitsen en ieder voor zich zelf verder gaan.
 • Dat de adultbaby's zich uiteraard ook niet bemoeien met de luierliefhebbers scene wat ons logisch lijkt omdat we ook niet willen dat hun zich bemoeien met onze belevingswereld.
 • Dat websites, forums, chats en facebook groepen duidelijk aangeven wat hun doelgroep is en vooral op wie ze zich richten dus duidelijkheid verschaffen en vooral aangeven dat mensen met een andere belevingswereld welkom zijn maar wel respect en begrip moeten hebben voor de belevingswereld van de doelgroep waarvoor de website, forum, chat of facebook groep bedoeld is. En ook duidelijk vermelden als men dit niet heeft dat men gewoon niet welkom is dan zodat niemand uitgesloten wordt dus een ieder vrij is om ook elders te kijken maar wel dat men respect en begrip heeft voor elkaars belevingswereld en als men dit niet wil of kan opbrengen dat men er gewoon moet wegblijven zodat de andere scene geen hinder of overlast heeft omdat er iemand zit die eigenlijk niets met de scene te maken heeft en er ook geen begrip of respect voor heeft want dan zijn we weer terug bij waar we nu zitten namelijk de vele problemen die er zijn omdat er weinig of geen respect en begrip is voor elkaars belevingswereld.
 • Indien mogelijk en vooral als daar voldoende belangstelling voor is aparte bijeenkomsten te organiseren voor luierliefhebbers en adultbaby's. Adultbabyspeelparadijs bedoelt te zeggen de ene keer alleen voor adultbaby's en de keer er op alleen voor luierliefhebbers dit zou bijvoorbeeld kunnen door zo iets om de maand te organiseren dus ene maand adultbaby's en de andere maand luierliefhebbers zodat er om de 2 maanden een bijeenkomst is voor de doelgroep wat naar ons idee meer dan genoeg is om zo iets om de 2 maanden te organiseren voor elke doelgroep apart. Alleen is de vraag of er dan nog genoeg bezoekers komen om zo een bijeenkomst te laten plaatsvinden maar daar kom je naar ons idee alleen achter als men het ook probeert of er anders op zijn minst onderzoek naar doet.
 • De bijeenkomsten bij voorbaat gehouden worden op een zondagmiddag en liefst ook centraal gelegen in het land zodat mensen uit geheel Nederland er naar toe kunnen. Want nu vinden de bijeenkomsten allemaal in de randstad plaats en dit is toch voor veel mensen die in het zuiden, oosten of noorden van Nederland een probleem met name de lange reistijd maar ook dat deze bijeenkomsten veelal avonds plaats vinden. Daarom dat adultbabyspeelparadijs ook zegt het mooiste zou zijn omgeving Utrecht en op zondag middag gezien de gunstige ligging en ook goed bereikbaar per trein vanuit het gehele land en op een tijdstip dat eigenlijk naar ons idee iedereen er heen kan.

Wij van adultbabyspeelparadijs weten dat er wel degelijke behoefte is bij adultbaby's voor bijeenkomsten waar er daadwerkelijk gespeeld kan worden en mede daar wij contact hebben met mama Lisanne die ook ziet door de vele aanmeldingen voor adultbaby sessie bij haar dat er bij adultbaby's wel degelijk interesse is voor evenementen waarbij ze zich weer even baby of peuter kunnen en vooral mogen voelen in een omgeving met gelijkgestemden zonder dat ze te maken hebben met bezoekers van zo een bijeenkomst welke totaal niets op hebben met de adultbaby scene zoals tot op heden het geval is bij de bijeenkomsten in Nederland waar zowel adultbaby's en luierliefhebbers gezamenlijk komen. 

Adultbabyspeelparadijs is daarom al langere tijd aan het zoeken en kijken voor een geschikte locatie maar dit valt niet echt mee om die te vinden omdat we gewoon niet overal terecht kunnen voor het huren van een ruimte. We komen dan snel uit op locaties waar nu de gezamenlijke bijeenkomsten worden gehouden en wij voelen er weinig voor om de mensen welke nu de bijeenkomsten organiseren in de weg te gaan zitten om naast hun ook nog eens een tweede bijeenkomst te gaan organiseren alleen voor adultbaby's dit zal ongepast zijn zonder dit in overleg te doen met de mensen welke op dit moment bijeenkomsten organiseren op deze locaties. Om een ruimte te huren zoals een fetisj of sm café zien wij helemaal niet zitten mede daar wij zelf en met ons vele andere adultbaby's in de belevingswereld als adultbaby niets met sm hebben en daarom zo een locatie welke vol staat met sm attributen niet echt past bij het adultbaby gebeuren dus daarom valt zo een locatie meteen af wat het wel meteen een stuk lastiger maakt om een geschikte locatie te vinden. Maar adultbabyspeelparadijs evenals mama Lisanne geven de moet niet op en wij blijven uitkijken naar een geschikte en passende locatie om adultbaby bijeenkomsten of beter gezegd adultbaby speelmiddagen te kunnen organiseren.

Heeft u zelf ideeën over een adultbaby bijeenkomst in de vorm van een speelmiddag voor adultbaby's en weet u een goede en vooral geschikte locatie tegen een betaalbare prijs zodat we geen entree bedragen van enkele tientallen euro's per persoon behoeven te vragen aan de deelnemers laat het ons dan weten zodat we daar naar kunnen kijken en kunnen informeren wat de eventuele mogelijkheden zijn en dan ook kunnen gaan kijken of we voldoende mensen kunnen vinden welke daadwerkelijk naar dit soort bijeenkomsten willen komen om te kijken of het haalbaar is om zoiets te organiseren. Het is zeker niet dat we er aan willen verdienen maar het moet wel zo zijn dat we uit de kosten komen en vooral dat we de entree betaalbaar willen houden voor iedereen zo op het prijsniveau als wat de entree nu ook kost voor de bijeenkomsten.