000 HOME » Doel van onze website

Het doel van adultbabyspeelparadijs website

Het doel van adultbabyspeelparadijs is op de eerste plaats andere adultbaby's, mama's en papa's van adultbaby's te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van het adultbaby gebeuren in Nederland en Vlaanderen maar ook in andere landen over de gehele wereld. Daarnaast wil adultbabyspeelparadijs met name aan partners, ouders of verzorgers van mensen met een voorliefde voor het adultbaby zijn maar ook buitenstaanders laten zien wat adultbaby zijn  nu precies is en de enorme vooroordelen proberen weg te nemen en het op zijn minst bespreekbaar te maken en vooral te laten zien dat het niet om alleen seks en seksuele handelingen gaat maar dat het bij velen net als bij onze team leden het gaat om zich weer baby of peuter te kunnen en vooral te mogen voelen zonder dat daar ook maar seks of seksuele handelingen bij gespaard gaat.

In de vele jaren dat de teamleden van adultbabyspeelparadijs meelopen in het  wereldje van adultbaby zijn hebben wij gemerkt dat er nog heel veel vragen zij  bij adultbaby's maar ook bij mama's, papa's maar misschien nog veel meer vragen bij partners en ouders welke hebben ontdekt dat hun partner, zoon of dochter adultbaby gevoelens heeft en niet goed weten hoe hier mee om te gaan en vooral niet weten wat het adultbaby gebeuren precies inhoudt en vaak een totaal verkeerde indruk krijgen over het adultbaby gebeuren ook veelal veroorzaakt door het negatieve imago veelal veroorzaakt door websites welke veelal vol staan met foto's en filmpjes met seksuele handelingen daarin wat naar onze mening zeer zeker niet bijdraagt tot meer begrip en acceptatie van het adultbaby gebeuren en zeer zeker niet zal bijdragen tot meer acceptatie en begrip voor het adultbaby gebeuren.

Adultbabyspeelparadijs laat met haar website zien dat het ook geheel anders kan dus zonder seks en seksuele handelingen en wil proberen op zijn minst het bespreekbaar te maken wat mogelijk kan bijdragen tot meer acceptatie en vooral de enorme vooroordelen zien weg te nemen welke er helaas zijn omtrent het adultbaby gebeuren.

Daarnaast wil adultbabyspeelparadijs met haar website maar met name haar chat de gelegenheid bieden aan mensen met een voorliefde voor het zich weer baby of peuter willen voelen zonder seks en seksuele handelingen veelal mensen welke voor het adultbaby gebeuren hebben gekozen omdat ze om medische redenen al luiers dragen veelal door een medische beperking of handicap om gelijkgestemden van gedachten te kunnen wisselen zonder dat er steevast over seks of seksuele handelingen wordt gesproken binnen de chat hetgeen helaas het geval is binnen de chats elders waar zowel adultbaby's als luierliefhebbers bij elkaar in een chat zitten en het voor 99,9% alleen maar over seks gaat binnen zo een chat. Men moet op de eerste plaats begrijpen dat veel mensen met adultbaby gevoelens binnen onze doelgroep een medische beperking of handicap hebben veelal spierziektes of anders waardoor veel van deze mensen niet eens behoefte aan seks of seksuele handelingen hebben door hun beperkingen en er alleen voor kiezen om zich weer baby of peuter te willen voelen en het liefst ook als baby of peuter behandeld willen worden tijdens een rollenspel ook wel ageplay genoemd. Deze mensen gaat het er om dat ze zich even weer helemaal baby of peuter kunnen en mogen voelen en spijtig genoeg merken wij van adultbabyspeelparadijs dat er helaas weinig of geen respect en begrip is voor deze mensen welke geen seks of seksuele handelingen willen als adultbaby om welke reden dan ook. Adultbabyspeelparadijs geeft juist deze mensen een aparte ruimte om van het adultbaby gebeuren te kunnen genieten op een manier die het best bij hun past.