000 HOME » Regels op onze website

Regels op onze website geldende voor alle bezoekers

Adultbabyspeelparadijs heeft als doel volwassenen met een voorliefde voor het zich weer baby of peuter willen voelen een plek te geven waar ze met gelijkgestemden van gedachten kunnen wisselen, ervaringen kunnen uitwisselen en vooral waar ze een veilige plek hebben zonder overlast te hebben van personen welke totaal niets hebben met het adultbaby gebeuren en daarom heeft adultbabyspeelparadijs enkele regels opgesteld welke gelden voor elke bezoeker aan haar website. U wordt vriendelijk verzocht aan deze regels te houden doet u dit niet dan zal adultbabyspeelparadijs u de toegang tot haar website ontzeggen omdat wij een gezellige plek en vooral een veilige plek voor onze bezoekers willen hebben en we daarbij geen problemen willen veroorzaakt door personen welke de boel komen verstoren of verpesten. 

Onze regels zijn als volgt:

  • Binnen adultbabyspeelparadijs gaan we respectvol met elkaar om en tonen respect voor elkaars belevingswereld als adultbaby en seksuele geaardheid.
  • We respecteren mensen met een medische beperking of handicap welke actief zijn binnen de adultbaby scene en maken geen kwetsende en beledigende opmerking in de richting van deze mensen.
  • We hebben het niet over bruine luiers ondanks dat we weten dat het behoord bij de adultbaby scene helaas niet iedereen is geïnteresseerd in uw smeuige verhalen of heeft daar iets mee en daar we niet willen dat mensen welke hier totaal niets mee hebben hier voor verdwijnen stellen we de regel we hebben het er gewoon niet over.
  • We bespreken binnen adultbabyspeelparadijs niet de problemen die elders zijn binnen de ab/dl scene en onderlinge ruzies en vetes zijn we al even min in geïnteresseerd dus laat ze lekker weg
  • Er wordt binnen adultbabyspeelparadijs niet over seks en seksuele handelingen gesproken mede daar het niet onze belevingswereld is en ook niet die van vele van onze bezoekers maar nog meer omdat wij van adultbabyspeelparadijs willen laten zien met onze website dat het niet om seks en seksuele handeling draait als adultbaby. Mede daarom vindt u ook geen berichten over seks en seksuele handeling op onze website.
  • Reacties op onze artikelen op onze website zijn welkom en worden geplaatst nadat onze beheerder deze heeft gecontroleerd en heeft goedgekeurd. Ook aanvullende informatie of informatie met betrekking tot de adultbaby scene zijn van harte welkom. Gelieve geen informatie betrekkende de luierliefhebbers scene omdat dit niet onze doelgroep is
  • Adultbabyspeelparadijs wijst er nog maar eens op dat wij ons richten op volwassenen met gevoelens om zich weer baby of peuter te willen voelen en daarom luiers voor volwassenen gebruiken. Om die reden geven wij ook aan dat wij ons niet bezig houden met luiers welke bestemd zijn voor minderjarigen zoals baby, peuter en geven wij hier zeer beslist geen informatie over omdat we van mening zijn deze luiers voegen niks toe aan de adultbaby scene en daarbij zijn ze ook nog eens bedoeld voor een doelgroep welke totaal niet thuis hoort binnen de ab/dl scene Wilt u informatie over deze voor adultbaby's zijnde rommel dan adviseren wij u om contact op te nemen met fabrikant van deze luiers en niet bij ons om informatie te vragen want wij hebben niks met Pampers.

Kunt u zich niet vinden in onze regels dan verzoeken wij u vriendelijk om onze website en chat niet te bezoeken