HOME » Waarom onze website

Waarom adultbabyspeelparadijs website

Onze website is er gekomen naar aanleiding van de enorme problemen binnen de Nederlandstalige ab/dl scene al sinds het begin van de Nederlandstalige ab/dl scene gaat het mis kunnen en mogen we wel vaststellen helaas dat we dit hebben moeten vaststellen. 

Allereerst moeten en kunnen we gewoon vaststellen dat binnen de Nederlandstalige ab/dl scene met name van de kant van luierliefhebbers weinig of geen respect is voor de belevingswereld van adultbaby's want regelmatig hebben wij in het verleden met name van de kant van luierliefhebbers kritiek en opmerkingen gekregen over de belevingswereld van adultbaby's en dit horen we van vele andere adultbaby's dat deze totaal verschillende belevingswerelden enorm met elkaar botsen en dat is ook de reden waarom adultbabyspeelparadijs al heel lang zegt van dat  de adultbaby en de luierliefhebbers scene van elkaar los moeten en ieder voor zich zelf verder moet gaan en zich moet richten op hun eigen doelgroep waarin men zelf actief is. Hiermee bedoelen we te zeggen een luierliefhebber richt zich alleen op zijn of haar eigen doelgroep en bemoeid zich niet met zaken als het adultbaby gebeuren en een adultbaby houdt zich niet bezig met luierliefhebbers en richt zich alleen op de adultbaby's net zo als dit al jaren lang het geval is in het buitenland en wat uitstekend werkt simpel weg omdat de belevingswerelden zo ver uit elkaar liggen en eigenlijk totaal met elkaar botsen lijkt het adultbabyspeelparadijs voor de hand liggend dat dit de enige juiste probleem is voor de vele problemen die er helaas zijn binnen de Nederlandstalige ab/dl scene.

Helaas ziet adultbabyspeelparadijs ook dat de ab/dl scene niet echt bepaald vrouw vriendelijk is. Sterker we denken dat we wel mogen vaststellen en concluderen dat velen binnen de ab/dl scene spijtig genoeg vrouwen alleen maar als een lustobject zien en niet of nauwelijks respect kunnen en willen opbrengen voor een vrouw binnen de ab/dl scene mede ook omdat het binnen de ab/dl scene spijtig genoeg alleen maar bij de meesten draait om seks en seksuele handelingen en het zo snel mogelijk scoren van een date voor seks en seksuele handelingen. We respecteren ieders belevingswereld binnen de ab/dl scene zolang dit binnen de regels van wet is en de fatsoensnormen niet overschreden worden maar helaas moeten we spijtig genoeg concluderen dat velen regels en fatsoensnormen niet zo er nauw nemen waardoor er dus regelmatig problemen zijn binnen de ab/dl scene.

Ook zien wij dat er helaas weinig of geen respect is bij sommigen binnen de ab/dl scene met mensen met een medische  beperking zoals mensen met incontinentie welke ook actief zijn binnen de ab/dl scene omdat het adultbaby zijn voor hun vaak een manier is om met hun beperking of handicap om te gaan. Misschien mede omdat onze teamleden zelf een medische beperking met incontinentie hebben begrijpen we maar al te goed hoe kwetsend opmerkingen van sommige gestoorden binnen de ab/dl scene zijn waarin zo een gek zegt wel incontinent te willen zijn iets wat niet alleen onze teamleden maar ook vele bezoekers van adultbabyspeelparadijs mateloos stoort als er weer is zo een onzinnige opmerking wordt gebezigd binnen de ab/dl scene.

Mede door de vele problemen die er elders binnen de ab/dl scene waren en helaas nog steeds zijn hebben wij in 2018 besloten om adultbabyspeelparadijs op te starten. Een plek voor volwassenen met gevoelens om zich weer baby of peuter te willen voelen waarbij het gaat om het herbeleven van de baby of peuter tijd zonder seks en seksuele handelingen. Een plek waar men met respect voor elkaar met elkaar om gaat waar we rekening houden met elkaar en vooral waar ook mensen welke door incontinentie in de adultbaby scene zijn terecht gekomen om zo met hun beperking of handicap beter te leren omgaan en te leren accepteren dat ze een beperking hebben en waarbij er niet wordt gespot wordt met iemands beperking of handicap.

Adultbabyspeelparadijs ziet dat dit vele toch aanspreekt binnen de adultbabyscene mede ook omdat wij ons richten op de mensen welke een belevingswereld hebben van het zich weer baby of peuter willen voelen zonder seks en seksuele handelingen zonder dat onze website vol staat met berichten van hoe seksueel opgewonden iemand raakt door zijn of haar luiers en zonder dat er voortdurend wordt gesproken over seks en seksuele handelingen op forums en binnen chats. Dit is ook de reden waarom adultbabyspeelparadijs er de voorkeur aangeeft geen forum en chat te  hebben om zo deze totaal onzinnige onzin te voorkomen net als dat u geen seksueel getinte afbeeldingen zult aantreffen op onze website,

Wij hopen met onze website een ieder die interesse heeft in het adultbaby gebeuren zonder seks en seksuele handelingen te kunnen informeren over het adultbaby gebeuren waarbij de hoofdzaak ligt bij het herbeleven van de baby of peuter tijd en daarbij behoort geen seks en seksuele handelingen naar ons idee en gelukkig zien wij dat steeds meer adultbaby's er net zo over denken.